Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.032 “Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – болгарська мова та література”

    • Освітня програма 2022
    • Навчальний план (2020 рік)
    • Рецензії та відгуки

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Теоретичні аспекти сучасного слов’янського літературознавства 16 16 1:1 Залік

2-й семестр

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Проблеми усного перекладу (болгарська) 16 0:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Мовна глобалізація у слов’янському світі 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Сучасна слов’янська драма 16 16 1:1 Залік
Художня парадигма сучасних слов’янських літератур 16 16 1:1 Залік