Навчальний план (середня освіта – українська мова та література)

Галузь знань – 01 “Освіта”
Спеціальність – 014 “Середня освіта”
Спеціалізація – “Українська мова та література”

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Загальне мовознавство (КЗМ) 16 32 1:2 Іспит
Загальне мовознавство 16 32 1:2 Іспит
Методика викладання фахових дисциплін у середній школі 16 16 1:1 Залік
Поетика фольклору (україністи) 16 16 1:1 Залік
Порівняльне літературознавство 16 16 1:1 Залік
Сучасна українська літературна мова в середній школі 16 16 1:1 Залік
Поетика українського літературного бароко 16 16 1:1 Немає
Українська література в середній школі 16 32 1:2 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Педагогіка та психологія вищої школи 16 16 1:1 Залік
Теорія літератури 16 32 1:2 Іспит
Філософія мови 16 16 1:1 Залік
Неологія і неографія 0:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Історія українського літературознавства 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Сучасні ономастичні дослідження 16 16 1:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іван Франко і методика викладання української літератури 16 16 1:1 Залік