Методологія мовознавчих студій (середня освіта)

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент ПІЛЕЦЬКИЙ ВолодимирФЛо-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФЛо-11мдоцент ПІЛЕЦЬКИЙ Володимир

Опис курсу

Курс передбачений для студентів-магістрів першого року навчання. Його основним завданням є ознайомлення магістрантів з традиційними й нетрадиційними методами лінгвістичних студій. Особливу увагу в курсі звернено на практичне використання різних методів у студентських студіях з різних галузей мовознавства.
Мета дисципліни – ознайомити студентів з філософськими засадами методології мовознавчих студій та виробляти в них уміння та навички використовувати конкретно наукові методи і прийоми у власних мовознавчих дослідженнях.
Основні цілі курсу такі:
• ознайомити студентів з філософськими засадами мовознавчої методології;
• висвітлити основні здобутки українських учених у галузі мовознавчої методології;
• навчити студентів використовувати елементи різних методів у власних дослідженнях;
стимулювати пошуки молодих учених у напрямку застосування новітніх технологій для вивчення сучасної української мови та її історії

Рекомендована література

Основна:
Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К., 2008.

Додаткова:
Алексенко С. Конкретно-наукові методи лінгвістичних досліджень. – Суми, 2020.
Булаховський О.А. Питання походження української мови. К., 1956.
Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов’янських мов. – К.,1966.\
Єрмоленко С.Я. Лінгвістичні теорії, конкретні методи дослідження//Мовознавство. –1981. –№4.
Жилко Ф.Т. Деякі аспекти діалектології і лінгвістичної географії // Аcta universitatis Lodziensis. Folia Linguistica. – №12. – 1986. – S. 211-220.
Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. –К., 1983.
Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність. – Львів, 2002.
Кобилянський Б.В. Короткий огляд історії мовознавства. – К., 1964.
Ковалик І.І. та ін. Загальне мовознавство. Історія лінгвістичних учень. – К.,1985.
Методологічні питання мовознавства. – К., 1966.
Нариси з контрастивної лінгвістики. – К., 1979.
Перебийніс В. Статистичні методи для лінгвістів. – К., 2002.,
Соссюр Ф. Курс загальної лінгвістики. – К.,1998.
Статистичні параметри стилів. –К., 1967.
Українська мова. Енциклопедія. – К., 2002.
Шевельов Ю.А. Історична фонологія української мови. Переклад з англійської. – Харків., 2002.
Шевельов Ю. Мовознавство на Україні.–Париж-Мюнхен,1966.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус