Українська література кінця ХХ — початку ХХІ ст.

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент КРУК ГалинаФЛо-21м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ФЛо-11мдоцент КРУК Галина

Опис курсу

Дисципліна є спеціалізованим поглибленим курсом для студентів-філологів, у якому розглядається сучасний літературний процес з акцентом на основних літературних напрям та стилях, представленої у творах видатних поетів нашого часу.

Метою курсу є глибше і комплексне розуміння літературних процесів кінця ХХ — початку ХХІ ст. та їхні витоків, стильових тенденцій та закономірності літературних явищ в їхній синхронії та діахронії, що дозволить скласти цілісну картину літератури як живого організму, а також формує загальну культуру, розуміння цінностей та ідеалів сучасної української поезії, показати українську поезію кінця ХХ — початку ХХІ ст. в її часових, еволюційних, ґенераційних, географічних, стильових координатах.

Завдання:

 1. формування знань про історико-літературні явища культури та літератури кінця ХХ — початку ХХІ ст. із визначенням їхньої генези, знакових дат, основних типологічних ознак;
 2. усвідомлення спадкоємності історико-літературного процесу з одночасним розумінням динаміки та трансформації поетичних форм та жанрів;
 3. формування ґрунтовних знань про родово-жанрову та художньо-образну системи зазначеного періоду;
 4. засвоєння знань про найістотніші літературні зразки сучасної української поезії;
 5. вивчення найзнаковіших текстів та творчих біографій найвидатніших представників літератури кінця ХХ — початку ХХІ ст.;
 6. прочитання творів, визначених у переліку як обов’язкові;
 7. формування навичок аналізу та інтерпретації художніх творів.

 

У парадигмі практичних цілей нормативного курсу є:

 • засвоєння змісту термінів і понять .
 • засвоєння літературно-географічних, ідеологічно-літературних структур періоду;
 • розуміння специфіки естетичної свідомості епохи;
 • мати поняття про авторів, літературні спільноти періоду, провідні жанри, стильові течії.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

1) основні віхи розвитку, події та факти літературного процесу кінця ХХ — початку ХХІ ст.

2) етапи історії формування літературознавчих ідей цього періоду;

3) риси творчости основних учасників літературного процесу;

4) особливсті створення та функціонування літературних гуртків і шкіл;

5) ознаки еволюції окремих поетичних форм і жанрів;

6) особливості літературних напрямів і стилів у поезії кінця ХХ — початку ХХІ ст.;

 студент повинен уміти:

1) визначати віхи розвитку, події та факти літературного процесу кінця ХХ — початку ХХІ ст.;

2) аналізувати етапи історії формування літературознавчих ідей цього періоду;

3) застосовувати різні методи аналізу літературних творів цього періоду.

4) виявляти розуміння рис творчости основних учасників літературного процесу;

5) аналізувати основні причини еволюції окремих літературних родів і жанрів.

Рекомендована література

 

Художні тексти:

Поезія

Грицько ЧубайОлег Лишега, Наталка Білоцерківець, Віктор НеборакВасиль Герасим’юкІгор РимарукЛюбов Голота, Людмила Таран, Петро МідянкаІван МалковичОксана ЗабужкоЮрій АндруховичКость МоскалецьПавло ВольвачВолодимир Цибулько, Галина Петросаняк, Анна Середа, Сергій ЖаданГалина КрукОлег КороташМар’яна СавкаМаріанна Кіяновська, Оксана Луцишина, Андрій БондарОстап Сливинський, Ніна Кур’ята, Дмитро ЛазуткінВ’ячеслав ГукОлег КоцаревБогдана Матіяш,  Павло КоробчукБогдан-Олег ГоробчукОлег КоцаревІрина ШуваловаАндрій ЛюбкаЛесь БелейКатерина БабкінаЛесик ПанасюкОлена Герасим’юкДарина ГладунТарас МалковичОксана ГаджійМихайло ЖаржайлоЗаза ПауалішвіліКатерина КалиткоЕлла ЄвтушенкоМирослав Лаюк, Іван Непокора, Томаш Деяк, Уляна Галич, Борис Гуменюк

 

Критичні студії:

 1.  Andryczyk Mark. The Intellectual as Hero in 1990s Ukrainian Fiction. Toronto: University of Toronto Press, 2012.
 2. 33 герої укрліт / Ірина Славінська. — Х. : Фоліо, 2011. — 413 с.
 3. Андрусяк І. 1990-і: «замкнутий простір» – Режим доступу: http.: // dyskurs. narod. ru
 4. Андрусяк І. Літпроцесія: рецензії, есеї, статті. – Донецьк: Видавнича агенція «ОСТ», 2002.
 5. Андрусяк І. Літпроцесія: рецензії, есеї, статті. Електронна версія книжки. – Режим доступу: http.: // dyskurs. narod. Ru
 6. Андрухович Ю. Голова, що літала / Юрій Андрухович // Неборак В. “Літаюча голова” та інші вірші / Віктор Неборак. — Львів: Срібне слово, 2005. — С. 5-11.
 7. Баран Є. Зоїлові трени. Літературно-критичні тексти. – Львів: Логос, 1998.
 8. Баран Є.М. Навздогін дев’яностим…: проза бібліофіла — Івано-Франківськ: Тіповіт, 2006.
 9. Біла А. Українська ліра 1990–2000 (популярний огляд поезії fin du siecle) //«Дикое поле» № 2, 2002.
 10. Білоцерківець Н. Література на роздоріжжі // Критика. — 1997. — № 1.
 11. Бондар-Терещенко І. Оsтмодерн: геопоетика, психологія, влада. Монографія. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 144 с
 12. Бондар-Терещенко І. Текст 1990-х: герої та персонажі. Тернопіль: Джура, 2003.
 13. Бондар-Терещенко І. Є. Структурні особливості літературного дискурсу 1990-х рр.: Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.01.01 / І. Є. Бондар-Терещенко ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — К., 2006.
 14. Борисюк І. В. Стилетворчі функції міфо-ритуальних форм у поезії вісімдесятників (В.Герасим’юк, І.Римарук, І.Малкович): Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.01.01 / І. В. Борисюк ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — К., 2006.
 15. Вісімдесятники: Антологія нової української поезії. Упор. І. Римарук. — Едмонтон: Вид-во Канадського Інституту Українських Студій, 1990.
 16. Гнатюк О. Нове обличчя української літератури // Між літературою і політикою, К.: Дух і літера — 2012, С. 128–133.
 17. Гнатюк О. Прощання з імперією. Українські дискусії про ідентичність. — Київ: Критика, 2005.
 18. Голобородько Я. Артеграунд. Український літературний істеблішмент. — Київ: Факт, 2006.
 19. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодернізм / Тамара Гундорова. — К.: Критика, 2013 — 344 с.
 20. Гундорова Т.І. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодернізм. Видання друге, виправлене і доповнене. — Київ: Критика, 2013.
 21. Гундорова Т.І. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми. — Київ: Грані-Т, 2013.
 22. Даниленко В.Г. Лісоруб у пустелі: письменник і літературний процес. — Київ: Академвидав, 2008.
 23. Дев’ятдесятники: Авторська антологія нової української поезії. Упор. Махно В. І. — Тернопіль: Лілея, 1998
 24. Дзюба І. Чорний романтик Сергій Жадан / Іван Дзюба. — К.: Либідь, 2017. — 112 с.
 25. Жулинський М. Подих третього тисячоліття: літературно-критичні статті. – Луцьк: Терен, 2000.
 26. Запоріжжя та Дніпропетровськ: «Гімн очеретяних хлопчиків» (2011), «Січовий Парнас: антологія: поетичні твори вихованців Запорізького державного університету» (2000)
 27. Івано-Франківськ: «Дайте! Нобелівську премію українським письменникам! Антологія літературної студії „Нобель“» (2012)
 28. Іменник: Антологія дев’яностих. – К.: Смолоскип, 1997.
 29. Лебединцева Н. М. Сучасна українська література: Навчальний посібник. — Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/190/27.pdf
 1. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. — Чернівці: Золоті литаври, 2001. — 636 с.
 1. Літературна дефіляда. Сучасна українська критика про сучасну українську літературу. — Київ: Темпора, 2012.
 2. Літературознавчий словник-довідник. — К.: ВЦ “Академія”, 1997. — 752 с.
 3. Львів: ЛяЛяк (Львівська Літературна Криївка) (2010)
 4. Мала українська енциклопедія актуальної літератури, Плерома, 3, проект Повернення деміургів — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998. — 287 с. Глосарійний корпус енциклопедії на сайті часопису Ї
 5. Мала українська енциклопедія актуальної літератури. Упор. Андрухович Ю. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998.
 6. Метаморфози. 10 українських поетів останніх 10 років. Упор. Жадан С. — Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2011
 7. Молоді українські письменники, яких варто почитати. Частина 1, Молоді письменники, з якими варто познайомитись. Частина 2. – Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/culture/2013/03/5/122585/
 8. Моренець В. Оксиморон. Літературознавчі статті, дослідження, есеї. К: Факт, 2009.
 9. Моренець В. Сучасна українська лірика: модель жанру / Володимир Моренець // Сучасність. — 1996. — Ч. 6. — С. 90-100.
 10. Неборак В. Введення у Бу-Ба-Бу / Віктор Неборак. — Львів: Класика, 2001. — 254 с.
 1. Неборак В. Послання до О. З. вкупі зі зверненнями до вельмишановного читача / Віктор Неборак // Сучасність. — 1995. — Ч. 2. — С. 145-154.
 2. Поети «витісненого покоління» (Упор. І. Андрусяк, 2009)
 1. Полтавщина: «Калинове гроно: Антологія літераторів Полтавщини часу незалежності України» (2010)
 2. Початки: Антологія молодої поезії. Упор. Бондар А. — Київ: Смолоскип, 1998
 3. Розмова Віктора Неборака з Юрієм Тарнавським // Сучасність. — 1996. — Ч. 5. — С. 144-157.
 4. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за редакцією Марії Зубрицької. — Львів: Літопис, 1996. — 634 с.
 5. Сучасна українська літератури кінця ХХ ст.. – початку ХХІ ст.. /Упорядкув. текстів,передм., підготовка навч.-метод. Матеріалів І.М.Андрусяка. – К.: Школа, 2006. – 464с.
 6. Тарнашинська Л. Сезон вічності. – Париж – Львів – Цвіккау, 2001. – 128с.
 7. Тернопільщина: «Літературне Тернопілля 1984–2007: антологія» (2007)
 8. Том Мур. Спокуса доступності: Ігор Павлюк, поезія і мова як постімперська заява.
 9. Українські літературні школи та групи 60-90-х рр. XX ст. Упор. Ґабор В. — Львів: Піраміда, 2009.
 10. Харків: «Два міста: Антологія харківської поезії» (2000), «Харків Forever: Антологія молодої поезії» (2004), «Готелі Харкова: Антологія нової харківської літератури» (2008), «Харківська Барикада № 2: антологія сучасної літератури» (2008).

 

 

ХІV.ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ.

Аудіо-подкасти:

Відео ресурси:

 

Інтерв’ю з письменниками