Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.033 “Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська мова та література”

9-й семестр

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми польської мови 16 32 1:2 Іспит
Філософія мови 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Магістерський семінар зі спеціалізації 32 0:2 Залік
Методика викладання української мови у ВШ 32 0:2 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Польська стилістика 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Польсько-українські літературні взаємини ХХ ст. 16 16 1:1 Залік
Сучасна польська поезія 16 16 1:1 Залік