Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.033 “Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська мова та література”

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Педагогіка і психологія вищої школи 16 16 1:1 Залік
Теорія літератури (англ. мовою) 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Польське медійне мовлення 16 16 1:1 Залік
Польський мовленнєвий етикет на тлі інших культур 16 16 1:1 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Методика викладання польської літератури у вищій школі 16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Методика викладання української літератури у вищій школі 16 32 1:2 Залік
Методика викладання української мови у вищій школі 16 32 1:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Дисципліна на вибір 3:Польсько-українські літературні взаємини ХХ ст. 16 16 1:1 Залік
Сучасна польська поезія 16 16 1:1 Залік

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми перекладознавства 16 32 1:2 Іспит
Культура польської мови 16 16 1:1 Залік
Магістерський семінар зі спеціалізації 16 0:1 Немає
Новітня польська література 16 16 1:1 Іспит

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Полоністична лінгводидактика 16 32 1:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Актуальні проблеми польської мови 16 16 1:1 Залік
Стратегії та інструменти сучасного перекладача-полоніста 16 16 1:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Педагогічно-асистентська практика 90 0:5,6 Диф. залік
Польська стилістика 16 16 1:1 Іспит

Сертифікат про акредитацію ОП

Освітньо-професійні програми

Навчальні плани

Нагороди

Сертифікати

Угоди про співпрацю

Проекти

Стажування

Гуртки

Полоністичні культурологічні зустрічі

Справжнє свято польської культури! 🇵🇱

Багаторічний лектор польської мови доктор Єжи Ковалевський провів для першокурсників цикл занять про польську культуру, мову та історію. Студенти разом із викладачем співали, танцювали і дізнавалися, якою є Польща очима різних регіонів.

Перегляд фільму «Селяни» (пол. «Chłopi») зі студентами I, II, III, IV курсів у межах діяльності Студентського полоністичного кола.
Після перегляду фільму студенти доєднались до дискусії.

Організатори ас.Ольга ТУЗ, ас.Анна НАКОНЕЧНА, ас. Уляна ЄВЧУК

Репозитарій кваліфікаційних робіт

Репозитарій звітів з виробничих практик

Наукова діяльність персоналу

Наукова і науково-дослідна діяльність бакалаврів

Навчально-методичні матеріали

Підручники, навчальні посібники з польської мови та літератури, словники авторства викладачів кафедри:

 1. Biłeńka-Swystowicz Ł., Jarmoluk M. Uczę się polskiego. Podręcznik języka polskiego dla uczniów 5-7 klasy ukraińskich szkół średnich. – Kijów, 1998.
 2. Czyrwa E., Starak T. Język polski dla klas 8-9. – Lviv, 1996. – 176 s.
 3. Біленька-Свистович Л.В., Рибак Н.Р. Церковнослов’янська мова: Підручник зі словником. – Київ, 2000. – 335 с.
 4. Хім’як В.М. Już coś potrafię. Навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів. – Львів, 2003.
 5. Лозинська О. Польська мова для початківців. Навчальний посібник. – Львів: ЛКА, 2004.
 6. Кравчук А.М. Читаємо польською, або Практична фонетика польської мови. – Львів, 2005.
 7. Кравчук А.М. Польський іменник та прикметник: словозміна. Посібник. – Львів, 2005.
 8. Кравчук А. Морфологія сучасної польської мови. Словозміна. Частина 1. – Львів, 2007.
 9. Кравчук А.М. Польська мова українцям. Іменна словозміна з елементами синтаксису. – Львів, 2008.
 10. Українсько-польський і польсько-український словник (упор. Біленька-Свистович Л.,  Горбенко Л., Заячківська Н.). – Львів, 2004.
 11. Кравчук А. Польська мова – українцям. Іменна словозміна з елементами синтаксису. – Львів: Українська академія друкарства, 2008.
 12. Postscriptum Polonistyczne: Polonistyka i język polski na Ukrainie. – 2009. – Nr 1 (3) (науковий редактор А. М. Кравчук спільно з Й. Тамбор та М. Русін).
 13. Кравчук А. Leksykologia i kultura języka polskiego / Лексикологія і культура польської мови. – Т. 1: Leksykologia, frazeologia, leksykografia / Лексикологія, фразеологія, лексикографія: Підручник – Київ: Фірма «ІНКОС», 2011.
 14. Кравчук А. Leksykologia i kultura języka polskiego / Лексикологія і культура польської мови. – Т. 2: Kultura języka / Культура мови: Підручник – Київ: Фірма «Інкос», 2011.
 15. Кравчук А., Ковалевський Є. Jestem stąd. Підручник з польської мови.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.
 16. Biłeńka-Swystowycz Ł., Jakmoliuk M., Kowalewski J. Język рolski dla 6 klasy. – Чернівці, Букрек, 2014.
 17. Кравчук А. Польська вимова з елементами правопису (для українців, що вивчають польську мову). – Київ: Фірма «Інкос», 2015.
 18. Кравчук А. М. Польська мова. Граматика з вправами : Підручник / А.М. Кравчук К. : Фірма «Інкос». 2015 (І вид.), 2016 (ІІ вид.).
 19. Biłeńka-Swystowycz Ł., Jarmoliuk M., Kowalewski J. Polski co raz bliżej. –  Чернівці, Букрек, 2015.
 20. Biłeńka-Swystowycz Ł., Jarmoliuk M., Kowalewski J. Język рolski dla 7 klasy. –  Чернівці, Букрек, 2015.
 21. Biłeńka-Swystowycz Ł., Jarmoliuk M., Slusar O.  Język рolski dla 8 klasy. –  Чернівці, Букрек, 2016.
 22. Кравчук А., Ковалевський Є. Методика викладання польської мови. Мова і культура в полоністичній дидактиці в Україні: Підручник / Metodyka nauczania języka polskiego. Język i kultura w dydaktyce polonistyczne na Ukrainie: Podręcznik. – Київ: Фірма «Інкос», 2017.
 23. Кравчук А. Leksykologia i kultura języka polskiego / Лексикологія і культура польської мови. – Т. 1: Leksykologia, frazeologia, leksykografia / Лексикологія, фразеологія, лексикографія: Підручник . – 2-ге вид. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2017.
 24. Biłeńka-Swystowycz Ł., Jakmoliuk M., Kowalewski J. Język рolski dla 9 klasy. – Чернівці, Букрек, 2017.
 25. Biłeńka-Swystowycz Ł., Jakmoliuk M., Kowalewski J. Język рolski dla 10 klasy. – Чернівці, Букрек, 2018.
 26. Кравчук А. Польська граматика в таблицях: Посібник. – Київ: Фірма «Інкос», 2018 (І вид.), 2019 (ІІ вид.).
 27. Кравчук А., Ковалевський Є. Jestem stąd. Підручник з польської мови. Комунікація. Граматика. – 2-ге вид., випр. і доп. Львів: Видавництво «Апріорі», 2019.
 28. Biłeńka-Swystowycz Ł., Jakmoliuk M., Kowalewski J. Język рolski dla 5 klasy (druga poprawiona edycja). – Чернівці, Букрек, 2019.
 29. Biłeńka-Swystowycz Ł., Jakmoliuk M., Kowalewski J. Język рolski dla 7 klasy (druga poprawiona edycja). – Чернівці, Букрек, 2020.
 30. Mikołaj Jarmoluk, Łesia Biłeńka-Swystowych, Praktyczny polsko-ukraiński Słownik. – Tarnopol, Bohdan, 2020.

Методичне забезпечення полоністичних курсів:

 1. Кравчук А.М. Тестові завдання з лексикології сучасної польської мови для студентів IV курсу слов’янського відділення. – Львів, 2001.
 2. Кравчук А.М. Тестові завдання з морфології сучасної польської мови для студентів II курсу слов’янського відділення. – Львів, 2001.
 3. Кравчук А. Програми та матеріали практик для студентів I-V курсів слов’янського відділення філологічного факультету. – Львів, 2001. – 19 с. (співавтори: Ванчушович У.М., Лазор О.Я.).
 4. Петрухіна Л.Е. Плани семінарських занять та методичні вказівки до курсу “Історія польської літератури (романтизм)”. – Львів, 2003.
 5. Петрухіна Л.Е. Тестові завдання з “Історії польської літератури (романтизм)”. – Львів, 2003.
 6. Петрухіна Л.Е. Історія польської літератури (середньовіччя, Ренесанс). – Львів, 2004.
 7. Петрухіна Л.Е. Історія польської літератури (бароко, Просвітництво). – Львів, 2004.
 8. Петрухіна Л.Е. Методичні вказівки до написання та оформлення кваліфікаційних робіт (для студентів слов’янського відділення філологічного факультету). – Львів, 2003 (у співавторстві з Албул О.А.).
 9. Петрухіна Л. Е. Історія польської культури (конспект лекцій і завданння). – Львів, 2006.
 10. Петрухіна Л. Е. Робоча навчальна програма курсу “Історія польської культури”.  – Львів, 2006.
 11. Петрухіна Л. Е. Робоча навчальна програма курсу “Історія польської літератури”.  – Львів, 2006.
 12. Кравчук А. М., Біленька-Свистович О. В., Хім’як В. М., Чирва Є. Ф. Програма курсу “Сучасна польська мова” (для студентів польського відділення філологічного факультету). – Львів, 2006.
 13. Кравчук А. М. Програма курсу “Культура польської мови” (для студентів польського відділення філологічного факультету). – Львів, 2006.
 14. Кравчук А. М., Чирва Є. Ф. Програма курсу “Основні тенденції розвитку польської мови” (для студентів польського відділення філологічного факультету). – Львів, 2007.
 15. Кравчук А. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових і кваліфікаційних робіт для студентів напряму „Філологія” (слов’янські мови та літератури). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. ( співавтори: Петрухінa Л.Е., Албул О.А.)
 16. Сливинський О. Польська література Львова: конспект лекцій для студентів третього курсу напряму підготовки “Філологія”. – Львів, 2013.
 17. Історія польської літератури (позитивізм) : хрестоматія / упорядник Х. М. Стельмах. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 110 с.