Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.033 “Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська мова та література”

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Педагогіка і психологія вищої школи 16 16 1:1 Залік
Теорія літератури (англ. мовою) 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Польське медійне мовлення 16 16 1:1 Залік
Польський мовленнєвий етикет на тлі інших культур 16 16 1:1 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова за професійним спрямуванням 32 0:2 Залік
Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Методика викладання польської літератури у вищій школі 16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Методика викладання української літератури у вищій школі 16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:Методика викладання української мови у вищій школі 16 32 1:2 Залік
Методика викладання української мови у вищій школі 16 32 1:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Дисципліна на вибір 4:Польсько-українські літературні взаємини ХХ ст. 16 16 1:1 Залік
Сучасна польська поезія 16 16 1:1 Залік

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми перекладознавства 16 32 1:2 Іспит
Культура польської мови 16 16 1:1 Залік
Магістерський семінар зі спеціалізації 16 0:1 Немає
Новітня польська література 16 16 1:1 Іспит

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Полоністична лінгводидактика 16 32 1:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Актуальні проблеми польської мови 16 16 1:1 Залік
Стратегії та інструменти сучасного перекладача-полоніста 16 16 1:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Педагогічно-асистентська практика 90 0:5,6 Диф. залік
Польська стилістика 16 16 1:1 Іспит