Сучасна польська поезія

Тип: На вибір студента

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Сливинський О.ФЛк-21м, ФЛчес-21м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛк-21мдоцент Сливинський О.
ФЛчес-21мдоцент Сливинський О.

Опис курсу

«Сучасна польська поезія» – це вибіркова дисципліна для студентів-філологів другого (магістерського) освітньо-наукового рівня вищої освіти. Курс зосереджений як на теоретичному та історико-літературному аспектах розвитку поезії в Польщі після падіння комуністичного режиму, так і на практичній роботі з літературними текстами.

Курс покликаний дати якомога кращу загальну орієнтацію в магістральних тенденціях і домінантних моделях письма, які формували і надалі формують обличчя поезії в демократичній Польщі (після 1989 року і до сьогодні). Увагу приділено як окремим найяскравішим персоналіям, так і школам, середовищам та колам, які гуртували і гуртують польських поетів зламу тисячоліть, центральним сюжетам літературних дискусій, постійному напруженому діалогові польської поезії зі світовою традицією. Важливим елементом курсу є інтерпретаційна робота з найважливішими польськими поетичними текстами зазначеного періоду.

Мета курсу: показати студентам якнайповнішу картину розвитку поезії в Польщі після 1989 року до наших днів з урахуванням загальної культурної ситуації, історичного, суспільного та політичного контекстів. Одна з найважливіших цілей курсу – інтегрувати в одну достатньо універсальну картину різні моделі інтерпретування та класифікування творчості сучасних польських поетів, запропоновані провідними критиками, та розглянути їх як один з елементів пошуку найновішою польською літературою своєї динамічної ідентичності.

У результаті вивчення курсу студент має
знати:
1. персоналії авторів, літературні формації, середовища та групи, які відіграли найпомітнішу роль у розвитку польської поезії після 1989 року;
2. перебіг літературних дебатів у Польщі в 1990-2000-х роках, їхній вплина літературну практику;
3. факти літературного життя Польщі означеного періоду: основні події, видання, їхній суспільно-історичний контекст;
4. особливості критичної рецепції польського поезії сьогодні, динаміку сучасної оцінки його найважливіших явищ.
вміти:
1. аналізувати особливості процесу поетичних пошуків у сучасній Польщі у власне польському, загально-європейському та світовому культурних контекстах, проводити синхронічні та діахронічні паралелі;
2. інтерпретувати тексти ключових представників новітньої польської поезії, використовуючи методології сучасної літературної критики.

Рекомендована література

Художні тексти

1. Biedrzycki M. (MLB). Sofostrofa i inne wiersze. – Kraków, 2007.
2. Cyranowicz M. denpresja. – Warszawa, 2009.
3. Dąbrowski T. Czarny kwadrat. – Kraków, 2009.
4. Dehnel J. Ekran kontrolny. – Wrocław, 2009.
5. Dehnel J. Najdziwniejsze. – Wrocław, 2019.
6. Foks D. Historia kina polskiego. – Wrocław, 2015.
7. Grzebalski M. Drugie dotknięcie. – Legnica, 2001.
8. Jaworski K. Czas triumfu gołębi. – Wrocław, 2000.
9. Kapela J. Życie na gorąco. – Kraków, 2007.
10. Kopyt S. wypisy dla klas pracujących. – Poznań, 2017.
11. Lipszyc J. Mnemotechniki. – Warszawa, 2008.
12. Mueller J. intima thule. – Wrocław, 2015.
13. Podgórnik M. Długi maj. – Wrocław, 2004.
14. Podgórnik M. Dwa do jeden. – Wrocław, 2006.
15. Podsiadło J. Wiersze zebrane. – Warszawa, 1998. – T. 1, 2.
16. Sendecki M. Z wysokości. Parcele. – Wrocław, 2006.
17. Siwczyk K. Emil i my. – Wołowiec, 1999.
18. Siwczyk K. W państwie środka. – Wrocław, 2005.
19. Sommer P. Dni i noce. – Wrocław, 2009.
20. Sosnowski A. Taxi. – Wrocław, 2003.
21. Sośnicki D. Symetria. – Legnica, 2002.
22. Świetlicki M. Czynny do odwołania. – Wołowiec, 2001.
23. Świetlicki M. Muzyka środka. – Kraków, 2006.
24. Świetlicki M. Pieśni profana. – Wołowiec, 1998.
25. Zadura B. Kopiec kreta. – Wrocław, 2004.
26. Zadura B. Ptasia grypa. – Wrocław, 2002.

Критичні тексти

1. Bolecki W. Polowanie na postmodernistów (w Polsce) oraz inne szkice. – Kraków, 1999.
2. Burkot S. Literatura polska 1939-2009. – Warszawa, 2010.
3. Czapliński P. Ruchome marginesy. Szkice o literaturze lat 90. – Kraków, 2002.
4. Dunin K. Czytając Polskę. Literatura polska po roku 1989 wobec dylematów nowoczesności. – Warzsawa, 2004.
5. Dunin-Wąsowicz P. Oko smoka. Literatura tzw. pokolenia bruLionu wobec rzeczywistości III RP. – Warszawa, 2000.
6. Gutorow J. Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku. – Kraków, 2003.
7. Klejnocki J. Literatura w czasach zarazy. – Warszawa, 2006.
8. Klejnocki J., Sosnowski J. Chwilowe zawieszenie broni. O twórczości tzw. pokolenia “bruLionu” (1986-1996). – Warszawa, 1996.
9. Maliszewski K. Nowa poezja polska 1989–1999. Rozważania i uwagi. – Wrocław, 2005.
10. Nasiłowska A. Literatura okresu przejściowego 1975–1996. – Warszawa, 2007.
11. Nycz R. Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. – Kraków: Universitas, 2003. – S. 11 – 30.
12. Śliwiński P. Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej. – Kraków, 2002.
13. Tryksza A. Barbarzyńcy, klasycyści? Strategie wierszowe w najnowszej poezji. – Lublin, 2008.
14. Wencel W. Nowa Polska, stare idee (o literaturze i jej krytyce w III RP) // Arcana. – 2002. – №43 (1). – S. 85.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус