Сливинський Остап Тарасович

Посада: доцент кафедри польської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-33

Електронна пошта: ostap.slyvynskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Комунікативні аспекти художнього тексту, антропологія літератури, історія польської та болгарської літератур, польсько-український літературний діалог ХХ-ХХІ століть, проблеми перекладознавства.

Курси

Публікації

Навчальні посібники:

 1. Сливинський О. Польська література Львова: конспект лекцій / Остап Сливинський. – Львів: Інтерпрінт-М, 2013. – 40 с.

 

Статті:

 1. Сливински О. Йордан Радичков: метафизична тишина или замълчаване? / Остап Сливински // Българистични проучвания: Материали на V Международна научна сесия “Актуални проблеми на българистиката и славистиката” (13 август 1999 г.). – Велико Търново: ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 2000. – С. 157–162.
 2. Сливинський О. Мовчання як іншість. Літературно-антро­по­ло­гічна перспектива / Остап Сливинський // Слово і Час. – 2002. – № 8. – С. 59–68.
 3. Сливинський О. Між насолодою та ідентичністю: деякі антропологічні аспекти нарації Йордана Радічкова / Остап Сливинський // Проблеми слов’янознавства. – 2003. – Вип. 53. – С. 103–112.
 4. Сливинський О. Проблема мовчазного героя в сучасній болгарській прозі / Остап Сливинський // Науковий вісник Ужгородського університету: Серія “Філологія”. – 2003. – Вип. 8. – С. 108–111.
 5. Сливинський О. Homo Tacens – Homo Alienus. Мовчання в горизонті інтерсуб’єктивності / Остап Сливинський // Іноземна філологія: Український науковий збірник. – 2003. – Вип. 114. – C. 14–21.
 6. Сливинський О. Між насолодою та ідентичністю. Наративні стратегії Йордана Радічкова / Остап Сливинський // Vivat Academia: Матеріали І Все­української наукової конференції молодих учених-філологів (Львів, 25–26 квітня 2001 р.). – 2003. – C. 297–300.
 7. Sływynski O. Milczenie jako Inność / Ostap Sływyński // Przegląd Humanistyczny. – 2004. – № 2(383). – S. 53–63.
 8. Сливинський О. Мовчання як відчуження. Аутсайдер та парасоціальна особистість у сучасній болгарській прозі / Остап Сливинський // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Збірник наукових праць. Вип. XIV / Ред. кол.: Я. О. Поліщук та ін. – Рівне: Перспектива, 2005. – С. 138–149.
 9. Сливинський О. Розмови з постапокаліптичними ангелами / Остап Сливинський // Критика. – 2006. – № 3 (101). – С. 31–33.
 10. Сливинський О. Незакінчений проект / Остап Сливинський // Гнатюк О. Польсько-український діалог: часопис «Kultura» та його спадщина. – Львів: Центр гуманітарних досліджень; Київ: Смолоскип, 2007. – С. 57–61.
 11. Сливинський О. Найновіша польська література в українських перекладах: тенденції та перспективи / Остап Сливинський // Бруно Шульц і культура Пограниччя. Матеріали двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі / Наук. ред.: В. Меньок. – Дрогобич, 2007. – С. 230–239.
 12. Cливински О. Самопоглъщането на текста. Българският постмодернизъм в светлината на новата концепция за неизразимото / Остап Сливински // Литературен вестник. – 2008. – № 4. – С. 9–10.
 13. Сливинський О. Мовчання як ієрогліф: до проблеми жанрово-наративної гри у прозі болгарських неомодерністів / Остап Сливинський // Проблеми слов’янознавства. – 2008. – Вип. 57. – С. 153–160.
 14. Сливинський О. Готові слова для готових речей / Остап Сливинський // Критика. – 2009. – № 5–6. – С. 29–31.
 15. Sływynski O. Źródła i metamorfozy poetyki personizmu: szkoła nowojorska – polski o’haryzm – poezja ukraińska XXI wieku / Ostap Sływynski // Postscriptum Polonistyczne. – 2009. – Nr 1 (3). – S. 19–30.
 16. Сливинський О. Джерела й метаморфози поетики персонізму: Нью-Йоркська школа – польський «о’гаризм» – українська поезія ранніх 2000-х / Остап Сливинський // Слово і Час. – 2009. – № 10. – С. 39–49.
 17. Сливинський О. Між паломництвом і втечею: подорож у романах Ольґи Токарчук / Остап Сливинський // ЛітАкцент. Альманах. – Вип. 2 (4). – К.: Темпора, 2010. – С. 557–560.
 18. Literatura Ludowa: Dwumiesięcznik naukowo-literacki. – 2007. – № 1, 2, 3, 4–5, 6 (51): Огляд / Підготував О. Сливинський // Міфологія і фольклор. – 2010. – № 1 (5). – С. 111–116.
 19. Сливинський О. «Юліуш Словацький: погляд з перспективи ХХІ століття» (Львів, 2–3 грудня 2009 року) / Остап Сливинський // Проблеми слов’янознавства. – 2010. – № 59. – С. 296–298.
 20. Сливинський О. Людина у місці вигнання / Остап Сливинський // Radar. – 2011. – № 3. – С. 14–17.
 21. Slyvynsky O. Der Mensch am Ort der Vertreibung / Ostap Slyvynsky // Briefe an Miłosz. Listy do Miłosza / Ed. by K. Renes, L. Seifert. – Berlin: Halma-network, 2011. – S.175–186.
 22. Сливинський О. Алькський дракон. Ще раз про сучасну українську есеїстику / Остап Сливинський // Український журнал. – 2011. – № 7–8. – С. 51–53.
 23. Сливинський О. Рівновага маятника / Остап Сливинський // Критика. – 2011. – № 9–10. – С. 36–39.
 24. Slyvynsky O. Át a “hideg” frontvonalon / Ostap Slyvynsky // Magyar Lettre Internationale. – 2011. – № 83. – P. 7–9.
 25. Сливинський О. Богдан Ігор Антонич і польські поети-модерністи: літературний діалог у контексті епохи / Остап Сливинський // Слово і Час. – 2012. – № 3. – С. 74–82.
 26. Сливинський О. «Не мусити бути дитям епохи…» [Пам’яті Віслави Шимборської] / Остап Сливинський // Критика. – 2012. – № 3 (173). – С. 30–31.
 27. Сливинський О. Рафал Воячек: поетичний досвід трансгресії / Остап Сливинський // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2012. – Вип. 56. – Ч. 2. – С. 239–249.
 28. Сливинський О. Інтелектуал, волоцюга, мандрівник / Остап Сливинський // Критика. – 2013. – № 3–4. – С. 4–8.
 29. Slyvynsky O. Kriget Sovjet kapitalism och Tjernobyl. Ukrainsk litteratur på jakt efter historien / Ostap Slyvynsky // 10TAL. – 2014. – № 17/18. – P. 84–91
 30. Sływynski O. Komentarze do nieuchwytności / Ostap Sływynski // Akcent. – 2015. – № 2 (140). – S. 105–108.
 31. Сливинський О. Мовчання як елемент жанрово-оповідної гри в прозі Йордана Радичкова / Остап Сливинський // Българска украинистика: Алманах / Под ред. на Р. Камберова, В. Колев и др. – София: СУ «Климент Охридски», 2015. – № 5. – С. 97–108.
 32. Сливинський О. Природа як простір трансгресії в поезії Болеслава Лесьмяна та Богдана Ігоря Антонича / Остап Сливинський // Польська мова та полоністика у Східній Європі: минуле і сучасність. Збірник праць з нагоди десятиліття кафедри польської філології ЛНУ імені Івана Франка / За ред. І. Бундзи, Є. Ковалевського, А. Кравчук, О. Сливинського. – Київ: Фірма «Інкос», 2015. – С. 268–277.
 33. Сливинський О. Польський варіант свободи, або інший погляд на нас самих [Електронний ресурс] / Остап Сливинський // Українська правда. – 2016. – Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/culture/2016/07/5/214555/ (дата звернення: 26.09.2016 р.).
 34. Сливинський О. Що письменникові сьогодні робити з історією: польський майстер-клас для України [Електронний ресурс] / Остап Сливинський // Culture.pl. – 2016. – Режим доступу: http://culture.pl/ru/article/shcho-pismennikovi-sogodni-robiti-z-istoriieyu-polskiy-mayster-klas-dlya-ukrayini (дата звернення: 26.09.2016 р.).
 35. Сливинський О. Польща на МАЧ 2016: «ключі» від невідомого [Електронний ресурс] / Остап Сливинський // Збруч. – 2016. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/54268 (дата звернення: 26.09.2016 р.).
 36. Сливинський О. Історія як будинок із привидами: що нового польська література жахів може нам розповісти про минуле? [Електронний ресурс] / Остап Сливинський // Culture.pl. – 2017. – Режим доступу: http://culture.pl/ru/article/istoriya-yak-budinok-iz-prividami-shcho-novogo-polska-literatura-zhahiv-mozhe-nam-rozpovisti-pro (дата звернення: 17.06.2017 р.).
 37. Сливинський О. Людська правда: польські автори на МАЧ 2017 [Електронний ресурс] / Остап Сливинський // Збруч. – 2017. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/67790 (дата звернення: 28.06.2017 р.).
 38. Сливински О. Украинската литература в турбулентни времена / Остап Сливински // Литературен вестник. – 2017. – № 34. – С. 1; 4–5.
 39. Сливинський О. Східноєвропейська історія ХХ століття як літературний зомбі-трилер: «Ніч живих євреїв» Іґора Остаховича та «Хліб із хрящами» Михайла Бриниха / Остап Сливинський // Полоністика у ХХІ столітті: між локальним і глобальним: Збірник праць з нагоди 190-річчя польської філології у Львівському університеті / За ред. А. Кравчук, І. Бундзи. – Київ: Фірма «Інкос», 2018. – С. 410–419.
 40. Slyvynsky O. Herbert, who looks at the cathedral tower / Ostap Slyvynsky // New Eastern Europe. – 2018. – № 5 (33). – 122–129.
 41. Сливинський О. Герберт, що дивиться на вежу катедри / Остап Сливинський // Критика. – 2018. – № 11–12 (253–254). – С. 36–39.
 42. Сливинський О. Між живою пам’яттю та політичною кон’юнктурою: «нова історична хвиля» у слов’янських літературах Центрально-Східної Європи / Остап Сливинський // Проблеми слов’янознавства. – 2018. – Вип. 67. – С. 194–204.
 43. Sływynski O. „I suknie, jasne suknie pozostaną po mnie…” / Ostap Sływynski // Herito. – 2019. – № 34 (1). – S. 119–123.
 44. Sływynski O. Odtwarzanie genialnej epoki / Ostap Sływynski // Konteksty. – 2019. – № 1–2 (324–325). – S. 211–213.
 45. Сливински О. Между музея и супермаркета. Парадигми на историческото повествование в най-новата украинска и българска проза / Остап Сливински // България и Украйна: култура на преломите (ХІХ–ХХІ век) / Ред.: В. Колев, Е. Трайкова и др. – София: Издателски център «Боян Пенев», 2019. – С. 287–298.
 46. Sływynski O. Obcy w poszukiwaniu domu: Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk dla współczesnej Ukrainy, Polski, Europy / Ostap Sływynski // Postscriptum Polonistyczne. – 2020. – № 1 (25). – S. 35–43.
 47. Sływynski O. Regionalizm literacki w nauczaniu historii polskiej literatury romantycznej: spojrzenie z Ukrainy / Ostap Sływynski // Wiek XIX na lekcjach języka polskiego. Literatura – język – kultura – historia / Pod red. B. Gali-Milczarek, A. Klimas, A. Kowalkiewicz-Kuleszy. – Siedlce: WN IKR[i]BL, 2020. – S. 217–225.
 48. Сливинський О. «Звертатися до цілости світу». Пам’яті Адама Заґаєвського / Остап Сливинський // Критика. – 2021. № 7–8. – С. 32–34.
 49. Сливинський О. Погляд із пограниччя: літературний регіоналізм як можлива методологія викладання історії польської романтичної літератури в Україні / Остап Сливинський // Полоністика у світлі традицій і викликів сучасності. Збірник праць з нагоди пʼятнадцятиліття кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка ; за ред. І. Бундзи, А. Кравчук. – Київ: Фірма „ІНКОС”, 2021. – С. 373–380.
 50. Sływynski O. Pogranicze w „Księgach Jakubowych” / Ostap Sływynski // Polityka. Pomocnik Historyczny: Polacy i Ukraińcy. Dzieje Sąsiedztwa. – 2021. – №8. – S. 34.
 51. Сливинський О. Українсько-польські літературні взаємини сьогодні: впевнений рух до омріяної «симетрії» / Остап Сливинський // Український Альманах. – Варшава, 2022. – С. 309–315.
 52. Sływynski O. Proza Olgi Tokarczuk jako wyzwanie dla tłumacza: notatki na marginesach ukraińskiego przekładu powieści Księgi Jakubowe / Ostap Sływynski // Poradnik Językowy. – 2022. – №10 (799). – S. 252–264.
 53. Slivinsky O. Sergij Žadan: novi pravopis ukrajinske književnosti / Ostap Slivinsky // Europski glasnik. – 2022. – №27. – P. 313–320.
 54. Sływynski O. Względność śmierci. Kilka myśli o tanatologii Brunona Schulza / Ostap Sływynski // Konteksty. – 2023. – № 1–2 (340–341). – S. 319–322.

 

Переклади наукових праць:

  1. Ніколчина М. Фемінізм у любовному ракурсі / Міґлена Ніколчина ; пер. з болг. // Ї. – 2000. – № 17. – С. 44–54.
  2. Котинська К. Львів, не зовсім реальний / Катажина Котинська ; пер. з пол. // Критика. – 2002. – № 7–8. – С. 18–20.
  3. Яновський М. Лемберґ 1916 – Львів 2002 / Мацєй Яновський ; пер. з пол. // Критика. – 2002. – № 7–8. – С. 21–24.
  4. Гнатюк О. Прощання з імперією. Українські дискусії про ідентичність / Оля Гнатюк ; пер. з пол. А. Бондаря, О. Сливинського. – Київ: Критика, 2005. – 528 с.
  5. Гнатюк О. Спокушування Україною / Оля Гнатюк ; пер. з пол. // Критика. – 2006. – № 3. – С. 22–23.
  6. Єдліцький Є. Стан і становище польської інтеліґенції / Єжи Єдліцький ; пер. з пол. // Критика. – 2013. – № 5–6. – С. 2–3.
  7. Чаплінський П. Переступити через жахіття / Пшемислав Чаплінський ; пер. з пол. // Radar. – 2014. – № 10. – С. 82–91.
  8. Котинська К. Львів: перечитування міста / Катажина Котинська ; пер. з пол. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2017. – 240 c.

Біографія

Народився в 1978 році у Львові.

2000 року закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка (спеціальність – слов’янські мови та літератури).

Упродовж 2000–2004 років навчався в аспірантурі при кафедрі слов’янської філології.

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Феномен мовчання в художньому тексті (на матеріалі болгарської прози 60-90-х років ХХ століття)».

З 2005 до 2023 року працював на кафедрі польської філології Львівського національного університету ім. Івана Франка (з 2005 року – асистент, з 2013 року – доцент).

В 2002–2003 роках був запрошеним лектором на Факультеті слов’янської філології Софійського університету ім. св. Климента Охридського, в 2013 році – лектором літньої академії Ukrainicum (м. Ґрайфсвальд, Німеччина), в 2023 році – лектором літньої академії Unlocking Ukraine (Університет Бірмінґема, Велика Британія).

З 2017 до 2023 року працював запрошеним лектором (зовнішнім сумісником) в Українському католицькому університеті та Центрі літературної освіти (Litosvita), з 2020 до 2023 року – у Сілезькому університеті (м. Катовіце), в 2021–2022 роках – у Познанському університеті ім. Адама Міцкевича.

В 2014 році проходив стажування в Познанському університеті ім. Адама Міцкевича, у 2016 році стажувався в рамках програми міжнародного обміну «KulturKontakt Austria» (Відень), у 2017 та 2019 роках – у рамках програми Erasmus+ у Софійському університеті ім. св. Климента Охридського (Болгарія), у 2021 році – в рамках програми резиденцій Староміського Дому Культури у Варшаві.

Учасник міжнародних дослідницьких проєктів:

 • «”Вчорашній світ” крізь призму кризи 1939 року. Відчуття загрози для Європи в культурі та літературі Болгарії, України, Польщі та Чехословаччини» (Інститут літератури Болгарської Академії наук);
 • “Культура зламів: Болгарія та Україна в ХІХ–ХХІ ст.” (Інститут літератури Болгарської Академії наук);
 • “Культурні посланці в часи кризи / Cultural Messengers in the Times of Crisis” (Тюбінґенський університет, Німеччина).

Перекладач, поет, есеїст, літературний критик, куратор спеціальних проєктів у рамках Форуму видавців у Львові. Куратор літературного фестивалю-воркшопу для молодих авторів “Прописи”.

Член редколегії наукового журналу “Porównania” (Познанський університет, Польща) та міжнародного наукового збірника “Проблеми слов’янознавства” (Львів).

Віце-президент Українського осередку Міжнародного ПЕН-клубу, член капітули Премії для закордонних перекладачів української літератури «Drahomán Prize», член журі Премії Львова – Міста літератури ЮНЕСКО.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!