Історія основної слов’янської (польської) літератури: Романтизм

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Сливинський О.ФЛк-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФЛк-31доцент Сливинський О.

Опис курсу

Курс історії польської літератури (романтизм) призначений для студентів-полоністів третього року навчання. Як частина загального курсу історії польської літератури цей курс дає студентам знання з історії польського романтизму: його зародження в контексті класицистично-романтичної полеміки та у взаємозв’язку з романтичними пошуками в інших європейських країнах; виникнення та розвиток естетики й світогляду різних романтичних шкіл у Польщі («литовської», «української»); творчі феномени найвидатніших польських поетів-романтиків (А. Міцкевич, Ю. Словацький, З. Красінський, Ц. К. Норвід); історичні й політичні контексти та сучасна рецепція польського романтизму.

Мета курсу: всебічно і системно ознайомити студентів з епохою романтизму в польській літературі – періодом найвищого аристичного піднесення в польському письменстві.

Студент повинен знати:

  • зміст понять: романтизм, романтичний світогляд, романтичний герой, індивідуалізм, байронізм, вертеризм, френетизм, романтичний міфологізм, фольклоризм, натхнення, «око душі»; романтична балада, ліро-епічна поема, дигресійна поема, романтична драма.
  • теми: західноєвропейські впливи на польську літературу (англійська, німецька, французька літератури, німецька ідеалістична філософія), особливості польського романтизму в контексті західноєвропейських і слов’янських літератур, національні моделі польської романтичної літератури, жанрове оновлення, боротьба класиків з романтиками, романтичний месіанізм, політичне заангажування польської романтичної літератури, внутрішні протиріччя польського романтизму, «українська школа» польського романтизму;
  • біографії основних представників польської літератури епохи романтизму, їхні твори.

вміти:

  • характеризувати період романтизму в історії літератури, визначати етимологію його назви, граничні дати, типологічні риси, аргументувати його відмінності й особливості;
  • виявляти й пояснювати зв’язок філософії й культури романтизму з літературною практикою;
  • аналізувати загальні світоглядні концепції епохи та художні – окремих авторів;
  • аналізувати художньо-образну систему польської романтичної літератури;
  • визначати характеристики специфічно романтичних жанрів та тих жанрів і форм, які романтизм запозичив з минулих епох (сонет, балада);
  • визначати в літературному творі художні засоби й інтерпретувати їх значення для формулювання художнього послання твору;
  • творчо й послідовно формулювати власні думки стосовно змісту й форми аналізованих творів.

Рекомендована література

Основна:

1. Петрухіна Л.Е. Історія польської літератури: Конспект лекцій і завдання. Львів, 2006.

2. Epoki literackie: Romantyzm. Red. S. Żurawski. Warszawa, 2008.

3. Kowalczykowa A. Romantyzm. Warszawa, 2000.

4. Kowalczykowa A. Dramat i teatr romantyczny. Warszawa, 1997.

5. Krzyżanowski J. Dzieje literatury polskiej. Warzsawa, 1969 (rozdział „Romantyzm polski”).

6. Łukasiewicz J. Mickiewicz. Warzsawa, 1999.

7. Makowski S. Romantyzm. Warszawa, 1995.

8. Siwicka D. Romantyzm 1822-1863. Warszawa, 1995.

9. Straszewska M. Romantyzm. Warszawa, 1977.

10. Trznadel J. Czytanie Norwida. Warszawa, 1978.

11. Witkowska A. Literatura romantyzmu. Warszawa, 1986.

12. Witkowska A., Przybylski R. Romantyzm. Warzsawa, 1999.

13. Zgorzelski Cz. Romantyzm w Polsce. Lublin, 1957.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус