Новітня польська література

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Сливинський О.ФЛк-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФЛк-11мдоцент Сливинський О.

Опис курсу

Курс знайомить студентів із найважливішими процесами, постатями, явищами та творами польської літератури від кінця Другої світової війни і до наших днів. Курс враховує як загальні тенденції, та явища, характерні для творчості окремих авторів, накреслює історичні, культурні, біографічні, політичні контексти. Практичним елементом курсу є інтерпретація найважливіших текстів новітньої польської літератури.

Мета курсу: подати студентам відомості про найважливіші процеси, що відбувалися та відбуваються в польській літературі останніх десятиліть (від кінця 1940-х років до наших днів), увести їх в культурно-історичний контекст, зосередити увагу на окремих знакових постатях сучасної польської літератури, естетичних домінантах їхньої творчості.

Студент повинен знати:

  • літературні формації, середовища та групи, які відіграли помітну роль у польській літературі останніх десятиліть, життя і творчість їх найважливіших представників;
  • перебіг літературних дебатів у Польщі після Другої світової війни, естетичні програми, гасла, засади їх головних учасників;
  • факти літературного життя Польщі означеного періоду: основні події, видання, їхній суспільно-історичний контекст;
  • особливості критичної рецепції польського літературного процесу, динаміку сучасної оцінки його провідних тенденцій.

вміти:

  • аналізувати особливості літературних процесів у сучасній Польщі у власне польському, загальноєвропейському та світовому культурних контекстах, проводити синхронічні та діахронічні паралелі;
  • інтерпретувати тексти ключових представників новітньої польської літератури, використовуючи методології сучасної літературної критики.

Рекомендована література

Основна

1. Balcerzan E. Poezja polska w latach 1939-1968. Warszawa, 1998.

2. Burkot S. Literatura polska 1939-2009. Warszawa, 2010.

3. Czapliński P. Ruchome marginesy: Szkice o literaturze lat 90. Kraków, 2002.

4. Dunin K. Czytając Polskę. Literatura polska po roku 1989 wobec dylematów nowoczesności. Warszawa, 2004.

5. Dunin-Wąsowicz P. Oko smoka. Literatura tzw. pokolenia bruLionu wobec rzeczywistości III RP. Warszawa, 2000.

6. Gutorow J. Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku. Kraków, 2003.

7. Jarosiński Z. Literatura lat 1945-1975. Warszawa, 1996.

8. Matuszewski R. Literatura polska 1939-1991. Warszawa, 1995.

9. Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Kontynuacje . Red. A. Brodzka i L. Burska. Warszawa, 1996.

10. Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Następne pokolenie . Red. A. Brodzkf i L. Burskf. Warszawa, 1995.

11. Stabro S. Poezja i historia. Od „Żagarów” do Nowej Fali. Kraków, 2001.

12. Śliwiński P. Przygody z wolnością: Uwagi o poezji współczesnej. Kraków, 2002.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус