Актуальні проблеми перекладознавства

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Сливинський О.ФЛк-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ФЛк-11мБіленька-Свистович Л.

Опис курсу

В результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

 • принципи перекладу як подвійного інтерпретаційно-створюваного дискурсу;
 • види перекладів, специфіку усного та письмового перекладів, моделі й установки перекладу, еквівалентність і її типологію;
 • проблему інформації та її типи;
 • трансформації в перекладі та їхню класифікацію; лексичний аспект перекладу; граматичний аспект перекладу;
 • прагматичну відповідність текстів оригіналу та перекладу;
 • фонетичний аспект перекладу;
 • перекладацькі стратегії і тактики.

вміти:

 • виконувати аналіз прийомів перекладу різних типів тексту,
 • виконувати доперекладацький аналіз тексту,
 • виконувати аналітичний варіативний пошук в процесі перекладу,
 • аналізувати результати перекладу.

 

Рекомендована література

Базова література:

 1. Kielar B., Zarys translatoryki, Warszawa 2003.
 2. Pieńkoś J. Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki / Pieńkoś J. – Kraków: Wydawca Zakomycze, 2003. 492 s.
 3. Pieńkos J., Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, Warszawa 1993.
 4. Lukszyn J. (ed.) 1998. Tezaurus terminologii translatorycznej. Warszawa: PWN
 5. Tomaszkiewicz T. 2004. Terminologia tłumaczenia. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.
 6. Balcerzan E. Niewyrażalne czy niewyrażone?, w: “Teksty Drugie”nr 3(45)/1997, s. 5-20.
 7. Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-1974. Antologia. Wybór, wstęp i komentarze E. Balcerzan, Poznań 1977.
 8. Dedecius K., Notatnik tłumacza, Warszawa 1989.
 9. J. Snopek (red.), Tłumaczenie. Rzemiosło i sztuka, Warszawa, WęgierskiInstytutKultury, 1996.
 10. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу, Київ 1982.
 11. Литвин І. М. Перекладознавство, Черкаси 2014.
 12. Шпак В.К. Основи перекладу. Граматичні та лексичні аспекти: Навчальний посібник. – Київ, 2005.
 13. Яценко І.Я. Українсько-польський, польсько-український словник. Право, економіка, торгівля, Київ. 2004.

Інформаційні ресурси:

 1. https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RP/article/view/RP.2006.001
 2. https://azurit.kiev.ua/uk/2017/06/30/lingvistichna-teoriya-perekladu/
 3. http://www.ejournals.eu/pliki/art/4560/
 4. http://www.nua.kharkov.ua/images/stories/Kafedri/Kaf_Teorii_I_Praktiki_Perevoda/Metod_obesp/2017-2018/Teoriya%20perekladu.PDF

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус