Польська література у Львові і Галичині

Тип: На вибір студента

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Сливинський О.ФЛк-41

Опис курсу

Курс «Польська література у Львові та Галичині» є дисципліною вільного вибору для студентів-філологів IV року навчання. Курс ознайомлює студентів з найважливішими етапами розвитку польської літератури у Львові та Галичині, життям і творчістю польських письменників різних епох, які мешкали в місті та регіоні і брали участь у творенні їхнього культурного середовища.

Мета курсу: ознайомити студентів з найважливішими процесами, постатями та явищами польської літератури, пов’язаними зі Львовом та Галичиною.

Студенти повинні знати:

 • зміст термінів і понять: література Львова і Галичини, польська література Львова і Галичини, польськомовна література Львова і Галичини, література авторів-львів’ян та авторів-галичан польської національності, культурне середовище міста і регіону, міжкультурний діалог, мультикультуралізм.
 • теми: розвиток польськомовної літератури у Львові та Галичині й латиномовної літератури авторів-львів’ян польської національності в різні культурні епохи; загальні тенденції польсько-українських, а також польсько-єврейських, польсько-німецьких тощо літературних взаємин у місті та регіоні; локальна специфіка львівської та галицької літератури; внесок польських письменників-галичан до культурної скарбниці міста та регіону; сучасна рецепція творчості польських авторів, пов’язаних зі Львовом і Галичиною.

вміти:

 • охарактеризувати життя і творчість найважливіших польських письменників, пов’язаних зі Львовом і Галичиною, та діяльність угрупувань, які їх гуртували, розглянути їхній доробок як у контексті історії польської літератури, так і в контексті історії культурного життя міста і регіону;
 • описати міжлітературні взаємини у місті та регіоні в різні епохи та періоди, зокрема зв’язки польсько-українські;
 • визначити й розмежувати поняття «література Львова і Галичини», «польська література Львова і Галичини», «польськомовна література Львова і Галичини», «література авторів-львів’ян, авторів-галичан польської національності»;
 • провести «віртуальну» екскурсію місцями Львова, пов’язаними з польською літературою;
 • орієнтуватися в сучасній рецепції творчості польськомовних авторів та латиномовних авторів польської національності зі Львова та регіону у Польщі та Україні.

Рекомендована література

Основна:

 1. Ї. – 2003. – № 29: Геній місця. Leopolis. Львів. Lemberg. Lwów.
 2. Сливинський О. Польська література Львова: Конспект лекцій. – Львів, 2013.
 3. Chciuk A. Atlantyda. Opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku. – Warszawa, 2002.
 4. Chłosta J. Polskie życie literackie we Lwowie 1939-1941 w świetle oficjalnej prasy polskojęzycznej. – Olsztyn, 2000.
 5. Głowala W. Sentymentalizm i pedanteria: O systemie estetycznym Karola Irzykowskiego. – Wrocław, 1972.
 6. Haupt Z. Baskijski diabeł. – Warszawa, 2008.
 7. Hernas Cz. Barok. – Warszawa, 1976.
 8. Hollender T. List ze Lwowa. Rok ubiegły w zapomnianym mieście // Wiadomości literackie. – 1934. – № 37 (564). – S. 4.
 9. Hryciuk G. Polacy we Lwowie 1939-1944. Życie codzienne. – Warszawa, 2000.
 10. Hutnikiewicz A. Młoda Polska. – Warszawa, 1994.
 11. Jarosiński Z. Literatura lat 1945-1975. – Warszawa, 1996.
 12. Klimowicz M. Oświecenie. – Warszawa, 2002.
 13. Krzyżanowski J. Dzieje literatury polskiej. – Warszawa, 1979.
 14. Kwiatkowski J. Literatura Dwudziestolecia. Warszawa, 1990.
 15. Lem S. Wysoki Zamek. – Kraków, 1975.
 16. Lwów. Miasto – Społeczeństwo – Kultura : Studia z dziejów Lwowa. – T. IV / Red. K. Karolczak. – Lublin, 2002.
 17. Madyda A. Posłowie // Haupt Z. Baskijski diabeł. – Warszawa, 2008. – S. 671–697.
 18. Makuszyński K. Uśmiech Lwowa. – Radom, 2004.
 19. Markiewicz H. Pozytywizm. – Warzsawa, 2008.
 20. My, ludzie Lwowa. Antologia współczesnej poezji lwowskiej / Zebranie i opracowanie: Teresa Kulikowicz-Dutkiewicz. – Lwów, 2006.
 21. Nasiłowska A. Trzydziestolecie 1914-1944. – Warszawa, 2002.
 22. Okresy literackie / Pod red. J. Majdy. – Warzsawa, 1994.
 23. Parandowski J. Niebo w płomieniach. – Warszawa, 1959.
 24. Parandowski J. Zegar słoneczny. – Warszawa, 1963.
 25. Poeci dwudziestolecia międzywojennego / Pod red. I. Maciejewskiej: T. 1-2. – Warszawa, 1982.
 26. Starnawski J. Sylwetki lwowskich historyków literatury. – Łódź, 1997.
 27. Węgierski J. Lwów pod okupacją sowiecką 1939-1941. – Warszawa, 1991.
 28. Witkowska A., Przybylski R. Romantyzm. – Warzsawa, 1999.
 29. Wittlin J. Mój Lwów. – Warszawa, 1991.
 30. Zagajewski A. Jechać do Lwowa. – Londyn, 1985.
 31. Ziomek J. Renesans. – Warszawa, 2008.

Додаткова:

 1. Козицький А., Кравчук А. Полоністика у Львівському університеті // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Збірник наукових праць. – 2009. Випуск 10. – С. 13–35.
 2. Gubrynowicz B. Antoni Małecki (1821–1913). – Lwów, 1920. – S. 71–96.
 3. Hadaczek B. Lwów w eseistyce Wittlina i Vincenza // Szczecińskie Prace Polonistyczne. – № 5: Kresy w literaturze. – Szczecin, 1993.
 4. Hutnikiewicz A. Twórczość literacka Stefana Grabińskiego. – Toruń 1959.
 5. Irzykowski K. Magik niesamowitości (Po zgonie Stefana Grabińskiego) // Słoń wśród porcelany. Lżejszy kaliber. – Kraków, 1976.
 6. Siedlecka J. Pan od poezji. O Zbigniewie Herbercie. – Warszawa, 2002.
 7. Stanisław Gottfried : Lwowski poeta Młodej Polski. – Kraków, 2011.
 8. Winklowa B. Boy we Lwowie (1939-1941). – Warszawa, 1992.

Робоча програма

Завантажити робочу програму