Актуальні проблеми польської мови

Тип: На вибір студента

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Зелінська М.ФЛк-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФЛк-11мЗелінська М.

Опис курсу

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

 • варіантність у сфері орфоепії, словозміни, словотвору, синтаксису, лексики та фразеології;
 • специфіку мовленнєвого етикету поляків на тлі рідного;
 • тенденції розвитку граматичної і лексико-сематничної системи польської мови;
 • зміну моделі традиційного польського мовленнєвого етикету.
 • типові помилки українців у польському мовленні і їх причини.

уміти:

 • аналізувати тексти, у яких виступає один із варіантів норми чи з-поза її меж;
 • правильно вживати мовні одиниці всіх рівнів – орфоепічного, граматичного (словозмінного і синтаксичного), словотвірного, лексичного і фразеологічного;
 • творити висловлювання, що відповідають засадам польської ввічливості;
 • творити усні й писемні тексти різних функціональних різновидів із урахуванням диференційованого характеру норми сучасної польської мови;
 • виправляти в текстах мовні помилки різних типів.

Рекомендована література

ОСНОВНА

 1. Bajerowa I. Zarys historii języka polskiego 1939-2000. Warszawa, 2003.
 2. Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H.. Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej. Warszawa, 1973.
 3. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. Praca zbiorowa. Warszawa, 2014.
 4. Inny słownik języka polskiego. Red. M. Bańko. T 1-2. Warszawa, 2000.
 5. Jadacka Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia. Warszawa, 2005.
 6. Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego. Warszawa, 2003.
 7. Karpowicz T. Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja. Warszawa, 2012.
 8. Krawczuk A. Leksykologia i kultura języka polskiego. T. 2: Kultura języka. Kijów.
 9. Lubaś W., Urbańczyk S. Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej. Kraków-Katowice, 1994.
 10. Markowski A. Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa, 2005.
 11. Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Język polski. Red. S. Gajda. Opole, 2001.
 12. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN. Red. A. Markowski. Warszawa, 1999.
 13. Wielki słownik języka polskiego // http://wsjp.pl

Матеріали

 

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус