Культура польської мови

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Зелінська М.ФЛк-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФЛк-11мЗелінська М.

Опис курсу

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

 • можливі трактування поняття “культура мови”;
 • трактування основних понять культури мови: мовна політика, постава щодо мови, норма, узус, інновація, помилка, критерії оцінювання інновацій і мовних одиниць загалом;
 • iсторію культури мови в Польщі та стан  “мовно-культурної”  діяльності на нинішньому етапі;
 • інституції та персоналії, що займаються (-лися) мовно-культурною діяльністю в Польщі;
 • наукові та науково-популярні видання, що пропагують культуру мови.

уміти:

 • аналізувати мовні одиниці щодо їх належності до норми, системи та узусу або тексту;
 • знаходити в текстах мовні інновації, оцінювати їхню функціональну мотивованість;
 • знаходити в текстах, аналізувати й виправляти мовні помилки (з урахуванням дворівневого характеру норми);
 • творити тексти, згідно із засадами етики й естетики слова; аналізувати тексти, відповідно до критеріїв їхньої естетичності та етичності.

Рекомендована література

ОСНОВНА

 1. Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H.. Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej. Warszawa, 1973.
 2. Krawczuk A. Leksykologia i kultura języka polskiego. T. 2: Kultura języka. Kijów,
 3. Markowski A. Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa, 2005.
 4. Markowski A., Puzynina J. Kultura języka. [W:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. T. II: Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński. Wrocław, 1993. S. 53-73.
 5. Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej. Red. A. Markowski. Warszawa, 2012.
 6. Nowy słownik ortograficzny PWN. Red. E. Polański. Warszawa, 2002.
 7. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN. Red. A. Markowski. Warszawa, 1999.
 8. Wielki słownik języka polskiego // http://wsjp.pl

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус