Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.035 “Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – сербська мова та література”

9-й семестр

10-й семестр

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Педагогічна (асистентська) практика (сербісти) 180 0:11,3 Диф. залік
Проблеми усного перекладу (сербська) 16 16 1:1 Залік
Художня парадигма сучасної слов’янської прози 16 16 1:1 Залік