Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.067 “Східні мови та літератури (переклад включно), перша – перська мова та література”

    • Освітня програма
    • Навчальний план (2019 рік)
    • Рецензії та відгуки

9-й семестр

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Філософія мови 16 16 1:1 Залік
Актуальні проблеми укр. граматики 16 32 1:2 Іспит

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Філологічні та культурологічні студії країн Сходу 16 16 1:1 Залік