Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.067 “Східні мови та літератури (переклад включно), перша – перська мова та література”

Проєкт ОП 2024

Зауваження і пропозиції щодо змісту та структури освітньої програми просимо надсилати на електронну адресу oriental.dep.philology@lnu.edu.ua

1-й семестр

2-й семестр

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік