Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.067 “Східні мови та літератури (переклад включно), перша – перська мова та література”

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики 16 16 1:1 Іспит
Загальне мовознавство 16 32 1:2 Іспит
Культура перської мови 16 16 1:1 Іспит
Магістерський семінар зі спеціалізації 16 0:1 Немає
Поетика фольклору 16 16 1:1 Залік
Методологія мовознавчих студій 16 16 1:1 Залік

10-й семестр