Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.038 “Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – чеська мова та література”

    • Освітня програма (2020 рік)
    • Навчальний план (2020 рік)
    • Рецензії та відгуки

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики 16 16 1:1 Іспит
Загальне мовознавство 16 32 1:2 Іспит
Культура чеської мови 16 16 1:1 Залік
Новітні тенденції у розвитку чеської мови 16 16 1:1 Іспит
Поетика фольклору 16 16 1:1 Залік
Актуальні проблеми розвитку слов’янських мов 16 16 1:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі 16 16 1:1 Іспит
Педагогіка та психологія вищої школи 16 1:0 Залік
Філософія мови 16 16 1:1 Залік
Третя слов’янська мова (словацька) 16 0:1 Залік
Магістерський семінар зі спеціалізації (богемісти) 32 0:2 Залік
Теоретичні питання слов’янського мовознавства 16 16 1:1 Залік
Методика викладання української літератури у вищій школі 16 32 1:2 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Педагогічна (асистентська) практика (богемісти) 180 0:11,3 Диф. залік
Старослов’янська мова 16 16 1:1 Іспит
Художня парадигма сучасної слов’янської прози 16 16 1:1 Залік