Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.038 “Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – чеська мова та література”

Освітні програми: 2022 2023 2024 (проект)

Навчальний план: (2022 2023)

Рецензії та відгуки:

Зауваження і пропозиції щодо змісту та структури освітньої програми просимо надсилати на електронну адресу nadiya.lobur@lnu.edu.ua  або подавати за допомогою гугл-форми

Практики до ОП 2022 (3 семестр)  

Виробнича (переддипломна) практика

Педагогічна (асистентська) практика (чеська)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Магістерський науковий семінар з богемістики 16 0:1 Немає
Новітні тенденції у розвитку чеської мови 16 16 1:1 Іспит
Педагогіка і психологія вищої школи 16 16 1:1 Залік
Практична стилістика чеської мови 16 32 1:2 Залік
Теоретичне і прикладне мовознавство 16 16 1:1 Іспит
Теорія літератури (англ. мовою) 16 16 1:1 Іспит
Чеське лінгвокультурознавство 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Актуальні проблеми розвитку слов’янських мов 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Літературно-критичні практики слов’янського дискурсу 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Польське медійне мовлення 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Польський мовленнєвий етикет на тлі інших культур 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 5:Теоретичні аспекти сучасного слов’янського літературознавства 16 16 1:1 Залік
Теоретичні питання слов’янського мовознавства 16 16 1:1 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми письмового перекладу (чеська мова) 16 32 1:2 Іспит
Іноземна мова за професійним спрямуванням 32 0:2 Залік
Магістерський науковий семінар з богемістики 32 0:2 Залік
Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі 16 16 1:1 Іспит
Новітні тенденції у розвитку чеської літератури 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Перекладознавча славістика 16 16 1:1 Залік
Постмодернізм у слов’янських літературах 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Методика викладання польської літератури у вищій школі 16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:Методика викладання української літератури у вищій школі 16 32 1:2 Залік
Методика викладання української мови у вищій школі 16 32 1:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (переддипломна) практика 0:0 Диф. залік
Кваліфікаційна (магістерська) робота 270 0:16,9 Немає
Наукові дослідження й основи інтелектуальної власності 16 32 1:2 Іспит
Педагогічна (асистентська) практика (богемісти) 0:0 Диф. залік
Проблеми усного перекладу (чеська) 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Іван Франко і проблеми теорії літератури 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Мовна глобалізація у слов’янському світі 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Польсько-українські літературні взаємини ХХ ст. 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Сучасна польська поезія 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 5:Сучасна слов’янська драма 16 16 1:1 Залік
Художня парадигма сучасних слов’янських літератур 16 16 1:1 Залік

 

Неформальна та інформальна освіта:

Порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті регламентовано відповідним правовим документом https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf

Платформи, які сприяють вдосконаленню навичок та саморозвитку магістрів: Coursera, Prometheus, FutureLearn, Iversity, EdEra (EducationEra)

Офіси Центрів неформальної освіти для дорослих: Центр Едукації у Львівській медіатеці (Львівська Муніципальна бібліотека, вул. Мулярська 2А).

Інформація щодо оскарження результатів та повторного проходження контрольних заходів відповідно до нормативного регламенту:  https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf

https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf