Вибіркові компоненти ОП 035.038 “Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – чеська мова та література” циклу професійної та практичної підготовки

ВК 1

Актуальні проблеми розвитку слов’янських мов

Польський мовленнєвий етикет на тлі інших культур

ВК 2

Теоретичні аспекти сучасного слов’янського літературознавства

Теоретичні питання слов’янського мовознавства

Польське медійне мовлення

ВК 3

Актуальні проблеми польської мови

Постмодернізм у слов’янських літературах

ВК 4

Перекладознавча славістика

Методика викладання українського фольклору у вищій школі

Методика викладання української мови у вищій школі

Методика викладання української літератури у вищій школі
Методика викладання польської літератури у вищій школі

ВК 5

Художня парадигма сучасної слов’янської прози

Мовна глобалізація у сучасному слов’янському світі

Польсько-українські взаємини ХХ ст.

ВК 6

Сучасна польська поезія

Іван Франко і проблеми теорії літератури

Сучасна слов”янська драма