Новітні тенденції у розвитку чеської літератури

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916МОТОРНИЙ Олександр

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916МОТОРНИЙ Олександр

Опис курсу

Курс «Новітні тенденції у розвитку слов’янських літератур (чеська)», поряд із нормативними курсами з чеської мови, є одним з опорних при підготовці фахівців-славістів, що спеціалізуються у галузі богемістики. Його завданням є глибоке ознайомлення студентів з історією становлення красного письменства чеського народу, з тенденціями та особливостями його розвитку. Ця навчальна дисципліна покликана розширити літературознавчі та культурологічні обрії студентів-магістрів, ознайомити їх з історико-культурними процесами у чеській літературі, з творчістю її видатних представників. Студенти одержують не лише історико-літературні відомості, а й знайомляться також з поетикою видатних чеських письменників, вдосконалюють свої навички літературознавчого аналізу. Курс дає студентам можливість усвідомити специфіку розвитку чеської літератури на сучасному етапі, застосувати навички компаративного літературознавчого аналізу, навчитися оперувати сучасною термінологією.

Мета та цілі курсу: оволодіння знаннями з курсу «Новітні тенденції у розвитку слов’янських літератур (чеська)». Завдання – ознайомлення студентів з основними фактами і тенденціями розвитку чеської літератури.

Рекомендована література

Основна:

 1. Trávníček, JiříНolý, Jiří. Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host, 2006.
 2. Lewis, Barry. Postmodernism and Literature (or: Word Salad Days, 1960–1990). In: SIM, Stuart. The Routledge Companion to Postmodernism. London – New York: Routledge, 2001. ISBN978-0-415-24307-0. S. 121–133.
 3. Нolý, Jiří. Česká literatura po roce 1945. In: LEHÁR, Jan; STICH, Alexandr;
 4. Lexikon české literatury. Praha, 1985 – 2008.
 5. Panorama české literatury. – Olomouc, 1994.

Додаткова:

 1. http://www.flu.cas.cz/Com/stcl/ – посилання на джерела та додаткову літературу.
 2. http://texty.citanka.cz/ – збірник чеських текстів в оригіналі і відомості про авторів.
 3. http://ld.johanesville.net (життєвий та творчий шлях письменників).
 4. http://svet-literatury.wz.cz (життєвий та творчий шлях письменників).
 5. http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy (життєвий та творчий шлях письменників).
 6. http://isis.ucl.cas.cz/?form=biblio – бібліографія чеських письменників.
 7. Česká próza po roce 2000. URL: https://www.czechlit.cz/cz/feature/ceska-proza-po-roce-2000/
 8. seznam.cz
 9. Současná česká literatura. URL: http://www.czech.cz/cz/Objevte-CR/Fakta-o-CR/Kulturni-fakta/Soucasna-ceska-literatura
 10. Česká literature od roku 1989 do současnosti. URL: https://www.vysokeskoly.cz/maturitniotazky/cesky-jazyk/ceska-literatura-od-roku-1989-do-soucasnosti
 11. Portál české literatury. URL: https://www.rexter.cz/rubriky/zajimavosti/seznam-antikvariatu-v-ceske-republice_243.html

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус