Проблеми усного перекладу (чеська)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016МОТОРНИЙ Олександр

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032БРИЛИНСЬКА Надія

Опис курсу

Курс «Проблеми усного перекладу» є одним з опорних при підготовці фахівців-славістів, що спеціалізуються у галузі богемістики. Його завданням є глибоке ознайомлення студентів з історією становлення перекладознавства як науки, набуття навичок перекладацької прави для професійної діяльності.

після завершення курсу студент повинен

знати: основні принципи та підходи до усного перекладу, типи та різновиди текстів, основи перекладацької професійної етики.

вміти: перекладати тексти різного рівня складності та різної тематики

Рекомендована література

Основна:

 1. Trávníček, JiříНolý, Jiří. Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host, 2006.
 2. Lewis, Barry. Postmodernism and Literature (or: Word Salad Days, 1960–1990). In: SIM, Stuart. The Routledge Companion to Postmodernism. London – New York: Routledge, 2001. ISBN978-0-415-24307-0. S. 121–133.
 3. Нolý, Jiří. Česká literatura po roce 1945. In: LEHÁR, Jan; STICH, Alexandr;
 4. Lexikon české literatury. Praha, 1985 – 2008.
 5. Panorama české literatury. – Olomouc, 1994.

Додаткова:

 1. http://www.flu.cas.cz/Com/stcl/ – посилання на джерела та додаткову літературу.
 2. http://texty.citanka.cz/ – збірник чеських текстів в оригіналі і відомості про авторів.
 3. http://ld.johanesville.net (життєвий та творчий шлях письменників).
 4. http://svet-literatury.wz.cz (життєвий та творчий шлях письменників).
 5. http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy (життєвий та творчий шлях письменників).
 6. http://isis.ucl.cas.cz/?form=biblio – бібліографія чеських письменників.
 7. Česká próza po roce 2000. URL: https://www.czechlit.cz/cz/feature/ceska-proza-po-roce-2000/
 8. seznam.cz
 9. Současná česká literatura. URL: http://www.czech.cz/cz/Objevte-CR/Fakta-o-CR/Kulturni-fakta/Soucasna-ceska-literatura
 10. Česká literature od roku 1989 do současnosti. URL: https://www.vysokeskoly.cz/maturitniotazky/cesky-jazyk/ceska-literatura-od-roku-1989-do-soucasnosti
 11. Portál české literatury. URL: https://www.rexter.cz/rubriky/zajimavosti/seznam-antikvariatu-v-ceske-republice_243.html

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус