Навчальний план (спеціальність: філологія – слов’янські мови та літератури (словенська мова та література))

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.039 “Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – словенська мова та література”

    • Освітня програма (2020 рік)
    • Навчальний план (2020 рік)
    • Рецензії та відгуки

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики 16 16 1:1 Іспит
Загальне мовознавство 16 32 1:2 Іспит

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми спеціального письмового перекладу 32 16 2:1 Іспит
Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі 16 16 1:1 Іспит
Філософія мови 16 16 1:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Художня парадигма сучасної слов’янської прози 16 1:0 Залік