Навчальний план (спеціальність: філологія – слов’янські мови та літератури (словенська мова та література))

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.039 “Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – словенська мова та література”

    • Освітня програма (2023 рік)
    • Навчальний план (2020 рік)
    • Рецензії та відгуки