Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.068 “Східні мови та літератури (переклад включно), перша – турецька мова та література”

    • Освітня програма (2019 рік)
    • Навчальний план (2019 рік)
    • Рецензії та відгуки

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Турецька мова (1 курс) 160 0:10 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Турецька мова (1 курс) 160 0:10 Залік

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми лінгвістичних студій турецької мови 16 16 1:1 Іспит
Історія турецької мови 16 16 1:1 Залік
Культура турецької мови 16 16 1:1 Залік
Поетика фольклору 16 16 1:1 Залік
Проблеми усного перекладу 16 16 1:1 Залік

10-й семестр