Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.068 “Східні мови та літератури (переклад включно), перша – турецька мова та література”

    • Освітня програма (2019 рік)
    • Навчальний план (2019 рік)
    • Рецензії та відгуки

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Поетика фольклору 16 16 1:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Теоретичні аспекти сучасного літературознавства Сходу 16 1:0 Іспит
Методика викладання української мови у ВШ 32 0:2 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Асистентська практика (тюркологи, арабісти) 180 0:11,3 Диф. залік
Переддипломна практика (сходознавці) 90 0:5,6 Диф. залік
Філологічні та культурологічні студії країн Сходу 16 16 1:1 Залік