Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.068 “Східні мови та літератури (переклад включно), перша – турецька мова та література”

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Проблеми усного перекладу 16 16 1:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Педагогіка та психологія вищої школи 16 1:0 Залік
Філософія мови 16 16 1:1 Залік
Актуальні проблеми перекладознавства 16 0:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 0:2 Залік