Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.065 “Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська мова та література”

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми лінгвістичних студій китайської мови 16 16 1:1 Іспит
Історія китайської мови 16 16 1:1 Залік
Культура китайської мови 16 16 1:1 Залік
Поетика фольклору 16 16 1:1 Залік
Проблеми усного перекладу 16 16 1:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі 16 16 1:1 Іспит
Педагогіка та психологія вищої школи 16 1:0 Залік
Стилістика китайської мови 16 32 1:2 Іспит
Філософія мови 16 16 1:1 Залік
Актуальні проблеми перекладознавства 16 16 1:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Іспит
Асистентська практика (японісти, китаїсти) 180 0:11,3 Диф. залік
32 0:2 Залік
Філологічні та культурологічні студії країн Сходу 16 16 1:1 Залік