Історія словацької літератури

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
51.5Немає
62Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент ХОДА ЛідіяФЛслц-31
632доцент ХОДА ЛідіяФЛслц-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛслц-31доцент ХОДА Лідія
416ФЛслц-31доцент ХОДА Лідія

Опис курсу

Мета курсу: ознайомити студентів із літературним процесом словацького національного відродження, а саме з розвитком трьох фаз (просвітницький класицизм (17801815 рр.), класицизм і преромантизм (18151836 рр.), романтизм (18361880 рр.). Цей курс дає студентам можливість пізнати специфіку і тенденції тих явищ, які відбувалися у словацькій літературі протягом зазначених фаз, а також ознайомитися із творчістю провідних авторів окресленого періоду.

Завдання: презентувати здобутки літератури словацького національного відродження, а саме:

 • висвітлити нові літературні тенденції, обумовлені історичними чинниками та культурними течіями;
 • розкрити специфіку розвитку трьох фаз словацького національного відродження;
 • визначити основні риси словацької літератури періоду просвітництва, класицизму, романтизму.

Рекомендована література

Основна

 1. Brtáňová, E.: Na margo staršej literatúry. Bratislava, Kaligram, 2012.
 2. Čúzy L. a kol. Panoráma slovenskej literatúry I. Bratislava: SPN, 2004.
 3. Kákošová Z. Zo staršej slovenskej literatúry I. (učebné texty) Bratislava: Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2014.
 4. Kákošová Z. Zo staršej slovenskej literatúry II. (učebné texty) Bratislava: Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2014.
 5. Kákošová Z. Príručka k dejinám staršej slovenskej literatúry. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2007.
 6. Minárik J. Dejiny slovenskej literatúry I. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1985.
 7. Minárik J. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva. Zv. I – III. Bratislava, 1997.
 8. Mišianik J. a kol. Dejiny staršej slovenskej literatúry. Bratislava, 1958.
 9. Sedlák I. a kol. Dejiny slovenskej literatúry I. Martin: Matica slovenská – Bratislava: Literárne informačné centrum, 2009.
 10.  Šmatlák S. Dejiny slovenskej literatúry I. Bratislava, 1997.
 11. Šmatlák S. Dejiny slovenskej literatúry od stredoveku po súčasnosť. Bratislava: Tatran, 1988.
 12. Vlček J. Dejiny slovenskej literatúry. Режим доступу: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/901/Vlcek_Dejiny-slovenskejliteratury/3
 13. Vlček J. Kapitoly zo slovenskej literatúry. Bratislava, 1954.

Додаткова

 1. Antológia k dejinám slovenskej literatúry / O. Čepan. Zv. I–II. Bratislava, 1966.
 2. Brtaň R. Historické piesne. Bratislava, 1953.
 3. Gáfriková G. Literárne dielo Hugolína Gavloviča // SAS. Bratislava, 2002. roč. 31. Режим доступу: https://zborniky.eslovak.sk/SAS_31_2002.pdf
 4. Hamada M. Od baroka do klasicizmu. Bratislava, 1967.
 5. Kubealaková M. Literatúra dlhého stredoveku na území dnešného Slovenska I. Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2019.
 6. Minárik J. Stredoveká literatúra. Bratislava, 1977.
 7. Minárik J. Renesančná a humanistická literatúra. Bratislava, 1985.
 8. Minárik J. Baroková literatúra. Bratislava, 1984.
 9. Mišianik J. Antológia staršej slovenskej literatúry. Bratislava, 1981.
 10. Mišianik J. Pohľady do staršej slovenskej literatúry. Bratislava, 1974.
 11. Pavlovičová K. Život svätého Svorada-Andreja a Benedikta v literárnych súvislostiach // Scientia et Eruditio. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. 2018. č. 3. Режим доступу: file:///C:/Users/user/Downloads/see-2018-03-02-pavlovicova.pdf
 12. Rezník J. Túry do literatúry. Vydavateľstvo Slovart, 2012.
 13. Štraus F. Príručný slovník literarnovedných termínov. Bratislava, 2002.
 14. Tkačiková E. Podoby slovenskej literatúry obdobia renesancie. Bratislava, 1988.
 15. Tkáčiková E., Konečný M., Kamenčík M. Prehľad dejín slovenskej literatúry I. (Slovenská literatúra 9. – 18. storočia.). Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015.
 16. Tkáčiková E. Staršia slovenská literatúra: antológia textov. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005. 203 s.
 17. Zambor J. O Proglase a jeho slovenských básnických prekladoch // Studia Academica Slovaca. 2013. S. 13-38. Режим доступу: https://zborniky.e-slovak.sk/SAS_42_2013.pdf
 18. Машкова А. и кол. Словацкая литература. Т.I. Москва, 1997.

Iнтернет-джерела

 1. http://zlatyfond.sme.sk/
 2. https://zlatyfond.sme.sk/dielo/1953/Fordinalova_Starsiaslovenska-literatura/2
 3.  https://zborniky.e-slovak.sk/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус