Художні парадигми в слов’янських літературах ХХ ст.

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент КРАВЕЦЬ ОльгаФЛслц-41, ФЛсрб-41, ФЛчес-41

Опис курсу

Програма курсу “Художні парадигми в слов’янських літературах ХХ століття” розрахована на восьмий семестр IV курсу навчання для студентів філологічного факультету і, зважуючи на багатозначність терміна “парадигма” (сукупність фундаментальних наукових установок, уявлень та термінів) та існування цього поняття в методології науки, передбачає викладання літератури для дітей та молоді у слов’янському світі зазначеного періоду – ХХ століття.

Мета: курс “Художні парадигми в слов’янських літературах ХХ століття” має на меті ознайомити студентів з відомими постатями дитячої літератури України, Польщі, Чехії, Лужиці, Сербії, Хорватії та інших слов’янських країн ХХ століття.

Завдання: формування теоретичних знань з дисципліни; проаналізувати твори дитячих письменників, що були активними учасниками літературних дискусій про стан кожної зокрема дитячої національної літератури. Курс передбачає також опрацювання понятійного апарату на зразок лексикону літературознавчих термінів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Художні парадигми в слов’янських літературах ХХ століття” студент повинен

знати:

 • знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності;
 • розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів;
 • теоретичний матеріал зазначених тем;
 • основних представників дитячої літератури зазначених країн та їхні твори

вміти:

 • використовувати українську мову як державну в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні;
 • ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;
 • аналізувати, осмислювати художні твори дитячих письменників, працювати з науковою бібліографією та першоджерелами;
 • організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

Рекомендована література

Базова

 1. Кравець О. Дитяча серболужицька література в Україні // Питання сорабістики: матеріали ХІІІ Міжнародного сорабістичного семінару (7-8 жовтня 2010 р.) Т. 7 / за ред.: В. Моторного, Д. Шольце. – Львів; Будишин, 2012. – С. 123-132.
 2. Кравець О. Королівство казкових оповідань: Сунчана Шкрінярич, Юрій Ярмиш, Юрій Винничук // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. Випуск 19. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. –  С. 315-332.
 3. Кравець. О. Література для дітей та молоді – академічна університетська дисципліна / О. Кравець // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 69. Хорватистика. 2018. – С. 333 – 340.
 4. Кравець О. Література, перевірена часом: парадигма польської дитячої літератури // Полоністика у ХХІ столітті: між локальним і глобальним. Збірник праць з нагоди 190-річчя польської філології у Львівському університеті. – Київ, «ІНКОС», 2018. – С. 468 –
 5. Питання сорабістики: матеріали ХІІІ Міжнародного сорабістичного семінару ( 7-8 жовтня 2010 р.). – Львів; Будишин, 2012.
 6. Андрич Іво. Знаки вздовж дороги. Київ, 1991.
 7. Брєзан Ю. Великі пригоди маленького котика: Повість-казка. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2005.
 8. Брлич-Мажуранич І. Казки з давнини. – К., 1971., Дивовижні пригоди малого Хлапича. – К., 1975.
 9. Винничук Ю. Гопля і Піпля. – Львів: ЛА “Піраміда”, 2008.
 10. Казки Старого Лева. – Львів, 2003.
 11. Калинець І. Казки зі Львова. – Сполом, Львів, 1999.
 12. Кара-Коця Л. Порятунок Весняного Сонечка. – К.: Вища шк., 2008.
 13. Керн Л. Є. Любий слоне. – Київ, Махаон: 2010.
 14. Керн Л. Є. Фердинанд Неповторний. – Київ, Махаон: 2011.
 15. Королів-Старий В. Нечиста сила. – Київ, “Веселка”, 1990.
 16. Корчак, Януш. Пригоди короля Мацюся. – А-БА–БА–ГА–ЛА–МА–ГА, 2011.
 17. Крип’якевич Б. Казки про гуциків. – Львів, Друкарські куншти, 2003.
 18. Людкевич М. Крила білої хати. – Львів: Cполом, 2006.
 19. Мілер З. Петішка Е. Кротик і всі-всі-всі. – Перо, 2018.
 20. Мілер З. Петішка Е. Кротик і велика книга. – Перо, 2018.
 21. Людкевич М. Крила білої хати. Львів: Cполом, 2006.
 22. Нестайко В. Тореадори з Васюківки (довільне видання) або інші твори.
 23. Олуїч Ґ. Золотий таріль. – Київ. – Веселка, 1987.
 24. Олуїч Ґ. Чарівна мітла. – Київ. – Веселка, 1985.
 25. Тувім Ю. Пташине радіо. – Київ. – Грані-Т, 2011.
 26. Чорнакец Єва-Марія. Мишка в хмарах. – Львів, ЛА “Піраміда”, 2005.
 27. Чорнакец Є-М. Зачарована сорока. – Львів: ЛА “Піраміда”, 2005.
 28. Чапек Й. Оповідання про песика і кицю. – Vivat, 2016.
 29. Kruger, Maria. Karolcia. Witaj, Karolciu. (різні видання)
 30. Олујић Гроздана. Седефна ружа и друге баjke. – Загреб, 1981.

Допоміжна

 1. Sto lat baśni polskiej. Warszawa, 1995.
 2. Białek, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918-1939, Warszawa 1987.
 3. Cieślikowski J. Literatura osobna, Warszawa 1985.
 4. Cieślikowski J. Antologia poezji dziecięcej, BN I 233, Wrocław, 1980.
 5. Cieślikowski J. Literatura i podkultura dziecięca, Wrocław 1975.
 6. Baluch A. Archetypy literatury dziecięcej, Kraków 1992.
 7. Kuliczkowska K. W świecie prozy dla dzieci, Warszawa, 1983.
 8. Waksmund, R. Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, Wrocław 2000.
 9. Слободан Ж. Маркович, Записи о књижевности за децу. Београд, 2003.
 10. Zlatni danci. Zbornik radova međunarodne konferencije. – Osijek, 2005.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус