КРАВЕЦЬ Ольга

Посада: доцент кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-70

Наукові інтереси

Літературознавство (компаративістика), рецепція України в Слов’янському світі (зокрема українсько-сербські та хорватські літературні взаємини), проблеми художнього перекладу, вивчення проблем дитячої літератури.

Курси

Публікації

 1. Памво Беринда. На Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа (перекл. з церковнослов’ян.) // Просвіта. – 1993. – № 1. – С. 6-7.

 2. Маркіян Шашкевич в оцінці Олександра Барвінського // «Шашкевичіана» (вип. 1-2 «Маркіян Шашкевич і українське національне Відродження»; «Руська Трійця», її оточення, послідовники і дослідники». Інст. українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Інст.-заповідник Маркіяна Шашкевича у Вінніпезі. – Львів-Броди-Вінніпеґ, 1996. – С. 352-356.

 3. Славістичні студії братів Барвінських // Славістичні студії. Матеріали V-го Міжнародного славістичного колоквіуму (Львів, 14-16 травня 1996). – Львів: НТШ, 1996. – Т. 1. – С. 32-36.

 4. Володимир та Олександр Барвінські у творчих контактах з Пантелеймоном Кулішем // Березіль. – 1997. – № 9-10. – С. 181-185.

 5. Три листи Франтішка Ржегоржа до Олександра Барвінського // Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 75 річчю К. К. Трофимовича. – Львів: Літопис, 1998. – С. 141-147.

 6. Володимир, Олександр та Осип Барвінські в контексті літературного процесу України кінця ХІХ – початку ХХ століття. Автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидати філологічних наук. – Львів, 1998. – 20 с.

 7. Божик В. Вічні істини. Чому я в них вірю? (перекл. з англійської) – Львів: Свічадо, 1998. – 56 с.

 8. Взаємини Олександра Барвінського з Іваном Франком // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин (Матеріали Міжнародної наукової конференції Львів, 25-27 вересня 1996 р.) – Львів: Світ, 1998. – С. 752-759.

 9. Момо Капор. Замок (пер. з серб. ) // «Ї» незалежний культурологічний часопис. – Львів, 1999. – № 15. – С. 145-152.

 10. Неопубліковані листи В. Ягича до О. Барвінського // Проблеми слов’янознавства., вип. 51. – Львів, 2000. – С. 189-192.

 11. Художньо-стильові особливості повістярської прози Володимира Барвінського // Записки Наукового Товариства імені Шевченка. Праці Філологічної секції. Том ССХХХІХ. – Львів, 2000. – С. 128-145.

 12.  Літературознавчі концепції Олександра Барвінського // Олександр Барвінський 1847-1927. Матеріали конференції, присвяченої 150 річниці від дня народження Олександра Барвінського. Львів. 14 травня 1997 р. – Львів, 2001. – С. 59-70.

 13. Пантелеймон Куліш і брати Барвінські: творчі контакти, дискусії і суперечки // Збірник на пошану професора Марка Гольберга / Ред. кол. Тетяна Біленко та ін. – Дрогобич: Вимір, 2002. – С. 78-85.

 14. Аналіз, пошук, синтез як складові перекладацького процесу (лексико–стилістичні особливості перекладу оповідання Іво Андрича «Книга»). – Методичні рекомендації з курсу «Теорія та практика перекладу». – Львів, 2003. – 24 с.

 15. Іларіон Свєнціцький та Олександр Барвінський: епістолярій (1911-1925) // Мова, література і музеєзнавство у науковій спадщині І. Свєнціцького. Збірник наукових праць – Львів, 2004. – С. 129-134.

 16. Міжслов’янські літературні взаємини 30-60-х років ХІХ століття. Окремі аспекти. Методологічні зауваги для славістичних студій – Львів, 2004. – 32.

 17. Хорватські дописувачі Олександра Барвінського // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2004. – Вип. 54. – С. 221-226.

 18. Ukrajinska interpretacija priča Ivane Brlić-Mažuranić // Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Zlatni danci 6 Život i djelo(vanje) Ivane Brlić-Mažuranić, Osijek, 2005. S. 141-145. 18. Izabrana dječja književnost kao fenomen dobroga odgoja. Učitelj, Čakovec, 2006. S. 73-79.

 19. Vasil Koroliv-Starij, Ivana Brlić-Mažuranić: bajkoviti motivi // Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Zlatni danci 8 Mitovi i legende, Osijek, 2007. S. 285-292.

 20. Kraljevina bajkovitih priča: Sunčana Škrinjarić, Jurij Jarmiš, Jurij Vinničuk // Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Zlatni danci 10 Život i djelo(vanje) Sunčane Škrinjarić, Osijek, 2009. S.131-137.

 21. “Чи може мишка літати?… (Казка лужицької письменниці Єви-Марії Чорнакец)” // Питання сорабістики: матеріали ХІІ Міжнародного сорабістичного семінару 10-12 жовтня 2007 р., т. VI, Львів – Будишин, 2009. – С. 118–124.

 22. Ivan Mažuranić and Petar II Petrović Njegoš in the Ukrainian scientific treasure / Dani Ivana Mažuranića (1814-1890) u Crnoj Gori 2009. Cetinje, 27.09.-01.10.2009. Manifistation & programme & abstract book. S.151. – Cetinje-Novi Vinodolski-Osijek, 2009.

 23. Ukrajinsko-hrvatski božićni triptih / Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa Zlatni danci 11 – Život i djelo(vanje) Nade Iveljić. – Osijek, 2010. –– S. 173-178.

 24. Вишневський, Януш Леон. С@мотність у Мережі. / пер. з пол. О. Кравець. – К.: Махаон-Україна, 2010. – 352 с.

Біографія

Випускниця філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (1993). Філолог-славіст.

Упродовж 1993-1996 років навчалася в аспірантурі на кафедрі української літератури імені акад. М. Возняка.

З 1997 року – асистент кафедри слов’янської філології.

29 червня 1998 року захистила кандидатську дисертацію ”Володимир, Олександр та Осип Барвінські в контексті літературного процесу України кінця XIX – початку XX століття”. Спеціальність 10.01.01. – Українська література. Цього ж року – учасник XXVIII-го Міжнародного літнього семінару при Міжнародному славістичному центрі (Белградський університет, Югославія).

З лютого 2003 року – доцент кафедри слов’янської філології ЛНУ імені І. Франка.

Червень 2004 року – учасник Міжнародної перекладацької школи Translatorium (Львів).

З червня 2005 року – наукове звання доцента кафедри слов’янської філології. 2005 і 2011 р.р. – стипендіат програми Міністра культури Польщі Gaude Polonia. Упродовж 2007-2008 років стажувалась у Варшавському університеті (OBTA).

Викладає курси – «Сучасна слов’янська мова (сербська)», «Історія хорватської літературної критики», «Історія слов’янського літературознавства», «Теорія і практика перекладу», «Друга слов’янська мова (сербська)».

У своєму доробку має понад 80 публікацій.

 

Проекти

Учасник низки вітчизняних та міжнародних наукових конференцій і симпозіумів (Львів, Броди, Дрогобич (Україна), Казімєж-Дольни (Польща, 2005), Осієк (Хорватія, 2004-2010), Чаковец (Хорватія, 2006-2007), Цетинє (Чорногорія, 2009). З 2004 року – постійний учасник Міжнародної наукової конференції “Zlatni danci” (Осієк, Хорватія), присвяченої вивченню дитячої літератури.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!