Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.067 “Східні мови та літератури (переклад включно), перша – перська мова та література”

 

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Вступ до слов’янської філології 48 32 3:2 Іспит
Іноземна мова (сходознавці) 64 0:4 Немає
Старослов’янська мова 16 16 1:1 Залік
Сучасна українська літературна мова 16 32 1:2 Залік
Українська усна народна словесність 16 16 1:1 Залік
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
Іноземна мова (сходознавці) 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Старослов’янська мова 16 16 1:1 Іспит
Сучасна українська літературна мова 16 0:1 Іспит
Східне письмо 32 32 2:2 Залік
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 0:2 Немає
16 16 1:1 Іспит
Особливості східної мовленнєвої етнолінгвокультури 32 0:2 Залік
Іноземна мова (сходознавці) 64 0:4 Немає
Історія перської літератури (2 курс) 32 2:0 Залік
Перська мова 128 0:8 Іспит
Сучасна українська літературна мова 16 16 1:1 Іспит
Культура країн Близького Сходу 32 2:0 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 0:2 Залік
16 1:0 Залік
Іноземна мова (сходознавці) 64 0:4 Іспит
Історія перської літератури (2 курс) 32 16 2:1 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Іспит
Музейно-архівна практика (іраністи) 84 0:5,3 Диф. залік
Перська мова 128 0:8 Іспит
Сучасна українська мова 16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Іспит
Історія перської літератури (3 курс) 32 2:0 Залік
Перська мова (3 курс) 96 0:6 Іспит
Психологія (славісти, сходознавці) 16 16 1:1 Залік
Сучасна українська мова 16 16 1:1 Іспит
Теорія і практика перекладу (іраністи) 16 16 1:1 Немає
Філософія 16 16 1:1 Іспит
62 0:3,9 Залік
Мистецтво успішної комунікації та гнучкі навички сучасного студента 16 1:0 Залік
32 2:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 32 1:2 Іспит
Історія перської літератури (3 курс) 32 16 2:1 Курсова робота
Педагогіка (славісти, сходознавці) 16 16 1:1 Іспит
Перекладацька практика (іраністи) 84 0:5,3 Диф. залік
Перська мова (3 курс) 96 0:6 Залік
Сучасна українська мова 16 16 1:1 Немає
Теорія і практика перекладу (іраністи) 16 16 1:1 Іспит
80 0:5 Залік
Український мовленнєвий етикет 32 2:0 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
60 0:3,8 Немає
10 0:0,6 Немає
10 10 0,6:0,6 Іспит
Методика викладання української літератури 10 10 0,6:0,6 Залік
Сучасна українська мова 10 10 0,6:0,6 Іспит
Методи і практика сучасного мовознавчого дослідження 20 0:1,3 Залік
Методи і практика сучасного літературознавчого дослідження 30 0:1,9 Залік
Друга східна мова (арабська) (4 курс) 60 0:3,8 Немає
20 1,3:0 Немає
Літературознавчий аналіз східних текстів 30 1,9:0 Немає

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
84 0:5,3 Іспит
14 0:0,9 Іспит
14 14 0,9:0,9 Іспит
14 14 0,9:0,9 Залік
Державні іспити 0:0 Іспит
Загальне мовознавство 28 14 1,8:0,9 Іспит
Культура української мови (славісти, сходознавці) 14 14 0,9:0,9 Залік
Політологія (сходознавці) 28 0:1,8 Залік
Дисципліна на вибір 1:Методи і практика сучасного літературознавчого дослідження 28 0:1,8 Курсова робота
Методи і практика сучасного мовознавчого дослідження 28 0:1,8 Курсова робота
Друга східна мова (арабська) (4 курс) 56 0:3,5 Залік
Дисципліна на вибір 2: 14 14 0,9:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 3:Суспільно-політичний переклад 14 14 0,9:0,9 Залік
Українська пунктуація (славісти, сходознавці) 14 14 0,9:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 4: 28 1,8:0 Залік
Літературознавчий аналіз східних текстів 28 1,8:0 Залік