Історія перської мови

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент СТЕЛЬМАХ МартаФЛп-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФЛп-11мдоцент СТЕЛЬМАХ Марта

Опис курсу

Курс “Історія перської мови” є важливим складовим елементом у підготовці фахівців з перської мови і літератури. Курс присвячений вивченню розвитку перської мови, починаючи з давньоперських наскельних написів до встановлення норм класичної перської мови.

Метою курсу є засвоєння теоретичних відомостей про історію перської мови, вироблення навичок читання і перекладу текстів давньоперською, середньоперською і класичною перською мовою.

Після завершення цього курсу студент повинен знати:

– головні фонетичні, лексичні та граматичні особливості перської мови в історичному аспекті;

– основні історичні події, що вплинули на розвиток перської мови та основні писемні пам’ятки перської мови.

Після завершення цього курсу студент повинен вміти:

– читати і перекладати тексти кожного періоду,

– пояснювати граматичні явища давньоперської, середньоперської і класичної перської у зіставленні з сучасною.

Рекомендована література

Стельмах М.Ю. Історія перської мови : підручник / М. Ю.Стельмах. – Львів, 2013.

Ancient Scripts: Old Persian. – Access mode : //http://www.ancientscripts.com/oldpersian.html

Kent R. Old Persian: Grammar, Texts, Lexicon / Roland G. Kent. – New Haven : American Oriental Society, 1953.

Lazard G. The Poetics of Middle Persian / Gilbert Lazard – Access mode :  http://www.iranicaonline.org/articles/poetry-iv-poetics-of-middle-persian

Sims-Williams N. Iranian languages / Nicolas Sims-Williams // Encyclopedia Iranica. – vol. 7. – Costa Mesa : Mazda, 1996. – P. 238–245.

Skjærvø, Prods Oktor. An Introduction to Old Persian/ Prods. OctorSkjærvø; revised and expanded 2nd version.– Cambridge: Harvard, 2005 // http://www.fas.harvard.edu/~iranian/OldPersian/opcomplete.pdf

ﺘﺎﺮﻴﺦ ﺰﺑﺎﻦ ﻓﺎﺮﺴﻰ / ﻤﺤﺴﻦ ﺍﺑﻮﻟﻗﺎﺴﻤﻰ. — [ﻮﻴﺮﺍﻴﺶ ٢]. — ﺘﻬﺮﺍﻦ: ﺴﺎﺯﻤﺎﻦ ﻤﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺘﺪﻭﻴﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻟﻭﻡ ﺍﻨﺴﺎﻨﻰ ﺪﺍﻨﺷﮔﺎﮬﮭﺎ (ﺴﻣﺖ)٬ ١٣٨٠. — ٣٢٠ ﺺ.

ﺩﺴﺘﻮﺮ ﺘﺎﺮﻴﺨﻰ ﺰﺑﺎﻦ ﻓﺎﺮﺴﻰ / ﻤﺤﺴﻦ ﺍﺑﻮﻟﻗﺎﺴﻤﻰ. — ﺘﻬﺮﺍﻦ: ﺴﺎﺯﻤﺎﻦ ﻤﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺘﺪﻭﻴﻦ ﻛﺘب ﻋﻟﻭﻡ  ﺍﻨﺴﺎﻨﻰ  ﺪﺍﻨﺷﮔﺎﮬﮭﺎ (ﺴﻣﺖ)٬ ١٣۷٨. — ۴٢۵ ﺺ

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус