СТЕЛЬМАХ Марта

Посада: доцент кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-04

Телефон (мобільний): (096) 781-60-00

Електронна пошта: marta.stelmakh@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

категорія модальності, історія перської мови, лексична семантика, методика викладання перської мови

Курси

Публікації

  1. Стельмах М. Ю. Міфопростір “Шагнаме” Фердоусі: опозиція “свій” – “чужий” / М. Ю. Стельмах // Сходознавство. – 2009. – № 48. – С. 207-215.
  2. Стельмах М. Застосування прислів’їв у вивченні категорії модальності перської мови / М. Стельмах // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2011. – Вип. 54. -– С. 145-152.
  3. Стельмах М. Ю. Моральність образу епічного героя в “Шах-наме” Фірдоусі / М. Ю. Стельмах // Мова і культура. – 2012. – Вип. 15, т. 7. – С. 320-326.
  4. Стельмах М. Формування статусу перської мови в різних державних утвореннях: історія, сьогодення / М. Стельмах // Мова і суспільство. – 2012. – Вип. 3. – С. 68–75.
  5. Принципи укладання навчального українсько-перського словника / Н. М. Захлюпана, О. Й. Максимів, М. Ю. Стельмах, І. В. Яремчук // Східний світ. –2013. – № 1. – С. 41-46.
  6. Стельмах М. Концепт “cила” в іранському й українському епосах (на матеріалі “Шагнаме” Фердоусі і “Слова о полку Ігоревім” / М. Стельмах // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2014. – Вип. 61. – С. 104-111.
  7. Стельмах М. Ю. Засоби вираження категорії можливості в сучасній перській мові / М. Ю. Стельмах // Мова і культура. – 2015. – Вип. 18, т. 2. – С. 232-237.
  8. Стельмах М. Ю. Лінгвістичні засоби вираження фаталізму в рубаї Омара Хайяма // М. Ю. Стельмах // Мова і культура. – 2016. – Вип. 19, т. 1. – С. 321-325.
  9. Стельмах М. Ю. Еволюція категорії епістемічної можливості у перській мові / М. Ю. Стельмах // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2017. – Вип. 65. – С. 61-65.
  10. Стельмах М.Ю. Статус і обсяг категорії модальних прислівників у перській мові // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. –Вип. 22. Т. 2. – Дрогобич, 2018. – С.64-68-

Біографія

Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка у 2002 році за спеціальністю «Мова та література (перська)” (кваліфікація  “філолог. Викладач перської мови та літератури. Викладач української мови та літератури”). У 2002 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.13 (“мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії”). Вчене звання доцента кафедри сходознавства отримано 10.10.2013 р.

В ЛНУ працює з вересня 2002 року. Викладає курси: “Перська мова”, “Культура Ірану”, “Історія перської літератури”, “Основи наукових мовознавчих досліджень”.

Член громадської організації «Всеукраїнська організація викладачів української мови і літератури».

Проекти

27.01.2022 року – 04.06.2022 року – наукове стажування за програмою Львівського національного університету імені Івана Франка «Вдосконалення викладацької майстерності»

Методичні матеріали

Стельмах М.Ю. Історія перської мови / М.Ю. Стельмах. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка. – 2013. – 184 с. (підручник з грифом МОН)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!