СТЕЛЬМАХ Марта

Посада: доцент кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-04

Електронна пошта: marta.stelmakh@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Курси

Публікації

Стельмах М. Ю. Міфопростір “Шагнаме” Фердоусі: опозиція “свій” – “чужий” / М. Ю. Стельмах // Сходознавство. – 2009. – № 48. – С. 207-215. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhodoz_2009_48_19

Стельмах М. Застосування прислів’їв у вивченні категорії модальності перської мови / М. Стельмах // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2011. – Вип. 54. -– С. 145-152. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2011_54_19.

Стельмах М. Ю. Моральність образу епічного героя в “Шах-наме” Фірдоусі / М. Ю. Стельмах // Мова і культура. – 2012. – Вип. 15, т. 7. – С. 320-326. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2012_15_7_55.

Стельмах М. Формування статусу перської мови в різних державних утвореннях: історія, сьогодення / М. Стельмах // Мова і суспільство. – 2012. – Вип. 3. – С. 68–75. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mis_2012_3_12.

Принципи укладання навчального українсько-перського словника / Н. М. Захлюпана, О. Й. Максимів, М. Ю. Стельмах, І. В. Яремчук // Східний світ. –2013. – № 1. – С. 41-46. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2013_1_8

Стельмах М. Концепт “cила” в іранському й українському епосах (на матеріалі “Шагнаме” Фердоусі і “Слова о полку Ігоревім” / М. Стельмах // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2014. – Вип. 61. – С. 104-111. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2014_61_15.

Стельмах М. Ю. Засоби вираження категорії можливості в сучасній перській мові / М. Ю. Стельмах // Мова і культура. – 2015. – Вип. 18, т. 2. – С. 232-237. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2015_18_2_39 .

Стельмах М. Ю. Лінгвістичні засоби вираження фаталізму в рубаї Омара Хайяма // М. Ю. Стельмах // Мова і культура. – 2016. – Вип. 19, т. 1. – С. 321-325. – Режим доступу:http://www.burago.com.ua/wp-content/uploads/2018/03/181.pdf#page=321

Стельмах М. Ю. Еволюція категорії епістемічної можливості у перській мові / М. Ю. Стельмах // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2017. – Вип. 65. – С. 61-65. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2017_65_10

Стельмах М.Ю. Статус і обсяг категорії модальних прислівників у перській мові // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. –Вип. 22. Т. 2. – Дрогобич, 2018. – С.64-68- Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2308-4855/article/view/166960

Біографія

Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка у 2002 році за спеціальністю «Мова та література (перська)” (кваліфікація  “філолог. Викладач перської мови та літератури. Викладач української мови та літератури”). У 2002 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.13 (“мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії”). Вчене звання доцента кафедри сходознавства отримано 10.10.2013 р.

В ЛНУ працює з вересня 2002 року. Викладає курси: “Перська мова”, “Культура Ірану”, “Історія перської літератури”, “Основи наукових мовознавчих досліджень”.

Член громадської організації «Всеукраїнська організація викладачів української мови і літератури».

Методичні матеріали

Стельмах М.Ю. Історія перської мови / М.Ю. Стельмах. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка. – 2013. – 184 с. (підручник з грифом МОН)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!