Друга східна мова (перська) (4 курс)

Тип: На вибір студента

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Немає
82Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
760ФЛа-41доцент СТЕЛЬМАХ Марта
ФЛх-41доцент СТЕЛЬМАХ Марта
ФЛя-41доцент СТЕЛЬМАХ Марта
856ФЛа-41доцент СТЕЛЬМАХ Марта
ФЛх-41доцент СТЕЛЬМАХ Марта
ФЛя-41доцент СТЕЛЬМАХ Марта

Опис курсу

Мета: формування в студентів-сходознавців мовної та мовленнєвої компетенцій, достатніх для писемного та усного перекладу українських/перських текстів рівня A2.

Завдання: сформувати в студентів-сходознавців необхідну теоретичну основу для вільного володіння усною та писемною формами сучасної перської  літературної мови.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: базовий мовний (фонетичний, лексичний, граматичний) матеріал, необхідний для оволодіння усним та писемним мовленням перської літературної мови.

вміти: застосовувати набуті мовні та мовленнєві знання, уміння і навики для їх вдосконалення та розвитку.

Рекомендована література

 1. Максимів О.Й. Вступ до фонетики сучасної літературної перської мови. Матеріали до практичного курсу. – Львів, 2007.
 2. Мазепова О.В. Перська мова: розмовний практикум. Навчальний посібник. – К., 2010.
 3. Маленька Т.Ф., Лучко І.М. Лінгвокраїнознавство Ірану. Збірник текстів та вправ. – К., 2008.
 4. 9. رضامراد صحرایی ، مرضیه سادات اعتماداسلامی ،اکرم بیگم حاجی سیدرضایی ، شهناز احمدی قادر. چارچوب. – تهران ، ۱٣٩٧.
 5. اموزش زبان فارسی (ازفا) ، کتاب دوم، دوره سطح مقدماتی. – تهران، ١٣٧٢.
 6. . فارسی. یکم دبستان. – تهران، ١٣٨٤.
 7. اموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانها، سطح متوسط ١. – کانون زبان ایران، تهران، ١٣٨٢.
 8. درک مطلب شنیداری: ویژه ی زبان آموزان غیرایرانی: کتاب تمرین سطح مبتدی تا پیشرفته. – تهران ، مهرآرمین ، ١٣٨٧
 9. دکتر حسن دوالفقاری، دکتر مهبد غفاری، دکتر بهروز محمودی بختیار. فارسی بیاموزیم! آموزش زبان فارسی.دوره مقدمتی. جلد دوم. – تهران : سهامی عام، ١٣٨٠. – ١٦٧ص.
 10. فاطمه جعفری، اعظم السادات نوایی. خواندن و درک مطلب فارسی، ویژه ی زبان آموزان غیر آیرانی، دوره میانی. – تهران: موسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی، ١٣٩٣. – ١٩٧ ص.

Інформаційні ресурси

 1.  http://www.takbook.com/
 2. http://dictionary.abadis.ir/moeen/
 3. http://www.jasjoo.com/books/wordbook/dehkhoda/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус