Основи наукових мовознавчих досліджень (японісти)

Тип: На вибір студента

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Немає
43Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФЛя-21доцент СТЕЛЬМАХ Марта
ФЛя-22доцент СТЕЛЬМАХ Марта
432ФЛя-21
ФЛя-22

Опис курсу

Курс «Основи наукових мовознавчих досліджень» входить до циклу лінгвістичних дисциплін, що формують філологічну базу бакалавра зі спеціальності «Японська мова та література»

Мета даного курсу – викласти основні вимоги щодо змісту і оформлення курсової  роботи, допомогти студентам у формулюванні проблематики дослідження, мети, предмета і об’єкта дослідження тощо.

Завдання – навчити студентів використовувати засвоєний теоретичний матеріал у процесі написання кваліфікаційного дослідження.

Очікувані результати навчання.

Студент повинен знати основні методологічні поняття та категорії, необхідні для проведення кваліфікаційного наукового дослідження; правила оформлення наукової роботи; засади підготовки до захисту кваліфікаційних досліджень.

Студент повинен уміти застосовувати головні методологічні поняття та категорії у проведенні кваліфікаційного наукового дослідження; грамотно оформляти роботу; грамотно готувати та виголошувати усні наукові доповіді та повідомлення.

Рекомендована література

Основна література:

1.Асіїв Л. Курсова робота з українського мовознавства : Методичні вказівки до написання та вимоги до оформлення курсової роботи / Любослава Асіїв. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 87 с.

2.Грабинський І. Бакалаврські та маґістерські роботи : Методичні рекомендації до написання та основні вимоги до оформлення курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт / Ігор Грабинський. – Вид. 4-те, доп. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 44 с.

3.Коломієць В.О. Як виконувати курсову роботу : Методичний посібник для педагогічних вузів / В. О. Коломієць . – Київ : Вища школа, 2003 . – 69 с.

4.Кшановський О.Ч. Методичні рекомендації до проведення спеціалізованих семінарів за спеціальністю “Перська мова та література” (Етапи проведення та правила оформлення результатів кваліфікаційного дослідження) / О. Ч. Кшановський. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 35 с.

5.Кучик О.С. Основні вимоги до написання та оформлення магістерських та дипломних робіт / Кучик О.С. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 40 с.

6.Лазебна О. А., Туришева О. О. Курсова робота з практики перекладу: вимоги до виконання і захисту. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 77 с.

7.Юмрукуз А. А. Методичні рекомендації до написання курсових робіт. – Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2020. – 46 с.

Додаткова література:

  1. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради. 4-е видання, виправлене і доповнене / Автор-упорядник Л. А. Пономаренко. – К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», Видавництво «Толока», 2010. – 80 с..
  2. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – № 5. – К., 2009. – 40 с.
  3. Довідник офіційного опонента. Збірник нормативних документів ті інформаційних матеріалів з питань експертизи дисертаційних досліджень / Упорядник Ю. І. Цеков; за ред. Р. В. Бойка. – К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», Видавництво «Толока», 2008. – 64 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус