Історія перської літератури (4 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Немає
82Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
710доцент СТЕЛЬМАХ Марта
814доцент СТЕЛЬМАХ Марта

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
710ФЛп-41доцент СТЕЛЬМАХ Марта
814ФЛп-41доцент СТЕЛЬМАХ Марта

Опис курсу

Основна мета курсу – дати студентам систематичні знання про літературу Ірану від давнини до новітнього часу, ознайомити студентів з системою жанрів класичної і сучасної перської літератури, запропонувати аналіз визначних творів і явищ, виділити процеси, що визначали розвиток літературного процесу, виробити навичку самостійного аналізу літературних текстів. Загальною концепцією курсу є підхід до історії літератури як до складової частини історії культури, що обумовлює включення в лекційний матеріал розділів, що стосуються міфологічних і релігійних представлень періоду, що вивчається, політичної культури, мистецтва і архітектури.

На першому і другому етапі студент отримав розгорнуте уявлення про літературу Ірану доісламського періоду та класичну перську літературу. Третій етап передбачає вивчення нової та новітньої перської літератури і розрахований на студентів, що мають певну мовну підготовку і здатних знайомитися з пам’ятками літератури не лише в перекладах і переказі викладача, але і в оригіналі. Ті навички аналізу художніх текстів, які учні придбають в ході слухання курсу, будуть укріплені і розвинені в ході читання фрагментів творів, що вивчаються, на семінарському зайнятті. Студенти навчаться аналізувати твори перської літератури з урахуванням особливостей культурно-історичної ситуації і періоду, до якого відноситься створення твору.

Студент повинен знати:

загальні відомості про перську літературу,

– основні етапи розвитку перської літератури;

– специфіку її жанрової системи, етапи її становлення.

– персоналії та написані ними твори

Студент повинен вміти:

– читати і перекладати зі словником художню літературу перською мовою.

Рекомендована література

 1. Алексеева И.Ю. К проблеме типологической характеристики персидской лирики XVIIIв. (Литературное движение “Базгашт”). – Вестник МГУ. Сер. 13. Востоковедение. – 1979. – №3.
 2. Дорри Дж.Х. Литература современного Ирина (Персидская проза XX века).
 3. Учеб.пособие. – М., 1998.
 4. Кляшторина В.Б. Современная персидская поэзия (Очерки). – М., 1962.
 5. Кляшторина В.Б. “Новая поэзия” в Иране. – М., 1975.
 6. Комиссарова Д.С. Пути развития новой и новейшей персидской литературы. – М.,1982.
 7. Короглы Х.Г. Современная персидская проза (Краткий обзор. Тексты). – М., 1958.
 8. ترابی، سيد محمد. نگاهی به تاريخ و ادبيات ايران. تهران،.1382
 9. تميم داری، احمد. تاريخ ادب فارسی. تهران، .1379
 10. شميسا، سيروس. نگاهی به سپهری. تهران: صدای معاصر.1382
 11. شميسا، سيروس. سبک شناسی شعر. تهران: انتشارات فردوسی، .1375
 12. شميسا، سيروس. بيان. تهران: انتشارات فردوسی، 1379
 13. شميسا، سيروس. کليات سبک شناسی. تهران: انتشارات فردوسی، .1374

Робоча програма

Завантажити робочу програму