Перська мова (3 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит
64Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
596ФЛп-31доцент МАКСИМІВ Ольга
696ФЛп-31доцент МАКСИМІВ Ольга

Опис курсу

Мета курсу полягає у підготовці майбутніх філологів-іраністів, що набули базових знань з лінгвістичної теорії перської мови, оволоділи лексичним обсягом, передбаченим програмою, та вміють використовувати його для їх професійної діяльності, мають сформовані первинні навички перекладацької роботи.

Завдання курсу: навчити студентів використовувати засвоєний лексичний та граматичний матеріал в усному мовленні, конструювати відповідно до мети висловлювання різнотипні синтаксичні структури і грамотно використовувати їх в писемному на усному мовленні.

У результаті вивчення даного курсу студент  повинен

знати: основні фонетичні і граматичні закони перської мови у її порівняльно-історичному аспекті.

вміти: читати і розуміти різножанрові тексти початкового рівня; спілкуватися на побутовому рівні; реферувати та анотувати тексти; граматично й орфографічно правильно, стилістично витримано писати; користуватися словниками, іншою додатковою літературою.

Рекомендована література

Базова:

 1. احمدی گیوی، حسن، انوری حسن. دستور زبان فارسی 1. – تهران، 1374. 168 ص.
 2. احمدی گیوی، حسن، انوری حسن. دستور زبان فارسی 2. – تهران، 1376. 170 ص.
 3. نگارش و دستور زبان فارسی. ويژه ی زبان آموزبان غير ايرانی. متوسطه عمومی. تأليف: منيژه گله داری. – قزوين ، 1388. 136 ص.
 4. فارسی. سال اول دوره راهنمایی تحصیلی. – تهران، 1374. 193 ص.

Рекомендована:

 1. Кшановський О.Ч. Перська мова у функціонально-типологічному висвітленні. – К., 2011.
 2. Мазепова О.В. Перська мова: розмовний практикум. Навчальний посібник. – К., 2010.
 3. Стельмах М.Ю. Історія перської мови. Підручник. – Львів, 2013.
 4. Тищенко КМ. Іранські ізоглоси слов’янських мов // Східний світ, №1-2, 1994.
 5. فارسی. سال دوّم دوره راهنمایی تحصیلی. – تهران، 1374.
 6. گله‌داری م. درک مطلب شنیداری ویژه زبان‌آموزان غیر ایرانی. – تهران: مهرآرمین، 1387. – 184 ص.
 7. آموزش زبان فارسی، در 4 جلد، تأليف: دکتر يدالله ثمره. تهران، – 1369.
 8. فرشیدورد، خسرو. دستور مفصل امروز بر پایه زبانشناسی جدید. – تهران، 1382.
 9. مدرسی یحیی، ضرغامیان مهدی. فارسی در گفتار. – CD
 10. احمدی گيوی، حسن؛ حاكمی، اسماعيل؛ شکری، يدالله؛ طباطبايی اردکانی، سيد محمد. زبان و نگارش فارسی. –تهران، 1372.
 11. فارسی بياموزيم!آموزش زبان فارسی. دوره ميانه و پيشرفته. تأليف: حسن ذوالفقار، مهبد غفاری، بهروز محمودی بختياری. تهران، 1380 – 1387 .
 12. ثمره یدالله . آموزش زبان فارسی – آزفا، دورۂ پیشرفته ، کتاب چهارم، – تهران ، 1384.
 13. رضامراد صحرایی، مریم سلطانی، منیره شهباز، فائزه مرصوص، زهره شیرین بخش. ایرانشناسی، ویراست 35. اول. برای فارسی آموزانسطح میانی و فوق میانی. – تهران ، 1397.
 14. یوسفی، حسین علی. دستور زبان فارسی 1 و 2. – تهران، 1378.

Інформаційні ресурси

Вивчення дисципліни студентами передбачає вміння використовувати різні інформаційні ресурси, у тому числі інтернет-джерела та комунікацію з носіями мови, яку вони вивчають.

 1. http://www.alzahra.ac.ir/
 2. http://www.birjand.ac.ir/
 3. http://guilan.ac.ir/
 4. https://dehkhoda.ut.ac.ir/fa
 5. https://www.um.ac.ir/
 6. https://www.atu.ac.ir/
 7. https://www.bbc.com/persian
 8. https://www.farsnews.ir/
 9. https://tolonews.com/
 10. https://iran.mfa.gov.ua/
 11. http://persian.org.ua/

Робоча програма

Завантажити робочу програму