МАКСИМІВ Ольга

Посада: доцент кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-04

Наукові інтереси

Викладає дисципліни: “перська мова”, “теорія і практика перекладу”, “суспільно-політичний переклад”.

Курси

Публікації

 1. Максимів О. Й. Передавання перських географічних назв українською мовою // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 42. – Львів, 2007. – C. 169–178.
 2. Максимів О. Й. Корпус перської мови як джерело матеріалу для частотного словника // Східний світ. – № 4. – Київ, 2008. – С. 109–114.
 3. Maksymiv O. Pāygāhdādehā-ye zabāne fārsi va marāhele talife farhange basāmadi // Chekideye maqhālāte sheshomin majma’-e beynolmelaliye ostādāne zabān va adabiyyāte fārsi. – Tehrān, 1387. – S. 179.
 4. Максимів О. Методика виявлення ключових слів на основі зіставлення лексики частотних словників // Studia Linguistica. – Вип. 3. – Київ, 2009. – С. 192–199.
 5. Максимів О. Й. Принципи укладання частотного словника газетної лексики сучасної перської мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури. – № 14. – Київ, 2009. – С. 8–11.
 6. Максимів О.Й. Лексична система перської мови у частотних словниках різних функціональних стилів // Культура народов Причерноморья. – № 182. – Сімферополь, 2010. – С. 85–89.
 7. Максимів О. Й. Проблема меж слова в укладанні частотних словників перської мови // Сходознавство. – № 51. – Київ, 2010. – С. 81–93.
 8. Максимів О. Топонімія в українській і перській публіцистиці як складник двох етномовних картин світу / Ольга Максимів // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 59. – Львів, 2013. – С. 116–123.
 9. Максимів О. Лексико-семантична етноспецифіка перської та української публіцистики / Ольга Максимів // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Випуск 61. – Львів, 2014. – С. 62–71.
 10. Максимів О. Морфосемантична етноспецифіка перської та української публіцистики / Ольга Максимів // Наукові записки. – Випуск 136. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 279–286.
 11. Максимів О. Специфіка частотних словників публіцистичного стилю сучасних перської та української мов // Сходознавство. – № 68. – Київ, 2014. – С. 66–76.

Біографія

Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка у 2002 році за спеціальністю «Мова та література (перська)” (кваліфікація – “філолог. Викладач перської мови та літератури. Викладач української мови та літератури”). В ЛНУ працює з вересня 2002 року.

Читає курси: “Теорія і практика перекладу”, “Суспільно-політичний переклад”, “Перська мова”.

Член громадської організації «Всеукраїнська організація викладачів української мови і літератури».

Член експертної комісії під час проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців зі спеціальностей 8.02030302 “Мова і література (китайська)”, 7.02030304, 8.02030304 “Переклад (китайська)”, а також первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Галузевий переклад: перська мова, англійська мова” зі спеціальності 035 Філологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Київському національному лінгвістичному університеті.

Методичні матеріали

Максимів О. Й. Вступ до фонетики сучасної літературної перської мови. Матеріали до практичного курсу. – Львів, 2007. – 50 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!