Лексикографічна практика (японісти)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24.5Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
284ФЛя-11ВИТИЧАК Уляна
ФЛя-12доцент МАКСИМІВ Ольга

Опис курсу

Мета практики: виявити та опрацювати наявні лексикографічні праці з японської мови на кафедрі сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича; у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка – вул. Драгоманова, 5; 17; у Центральній міській бібліотеці імені Лесі Українки – вул. Мулярська, 2а;

Завдання практики: ознайомити студентів з основами японської лексикографії та різними типами словників (тлумачними, термінологічними, енциклопедичними, ієрогліфічними, фразеологічними та ін..), навчити студентів користуватися японськими словниками та обирати найбільш доцільні з них для навчання та досліджень.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: основні типи японських словників, особливості японської лексикографії, основні відмінності між словниками у способі подачі лексикографічної  інформації.

вміти: обрати необхідний словник відповідно до навчальних чи наукових потреб; ефективно і грамотно користуватися будь-яким лексикографічним джерелом.

Рекомендована література

Базова література:

 1. Асадчих О. В., Смовженко Л. Г. Англо-японсько-український глосарій термінів з методики викладання іноземних мов і культур. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2019. – 168 с.
 2. Бондаренко І. П., Хіно Т. Кишеньковий японсько-український словник /  За ред.. Т. Каваї. – О: Астропринт, 2001. – 308 с.
 3. Бондаренко І., Бондар Ю., Букрієнко А., та ін.. Японсько-український словник. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2012. – 464 с.
 4. Горошкевич О.Г. Словник соматичної фразеології японської мови / автор-упорядник, вступна стаття: Горошкевич О.Г. – Л: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 196 с.
 5. Еґава Х., Кобелянська О, Федотова Ю. Навчальний словник японських культурологічних термінів. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 340 с.
 6. Кобелянська О., Еґава Х. Японсько-український тематични словник ономатопеїчної лексики. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 420 с.
 7. Кобелянська О., Еґава Х. Японсько-український словник ономатопеїчної лексики. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 320 с.
 8. Arakawa Y., Akimoto M., McGovern J., Cho N., Sun G. A learner’s dictionary of multi-sense Japanese words. Nouns. – ALC Press, 2011. — 345 p.
 9. Akimoto M., McGovern J., Cho N., Sun G. A learner’s dictionary of multi-sense Japanese words. Adjectives & adverbs. – ALC Press, 2011. — 308 p.
 10. Collins. Japanese Visual Dictionary. –  Harper Collins, 2019. – 272 р.
 11. English-Japanese the student’s dictionary of  biology. 英和学習基本用語辞典・ 生物. – 2009. – 425 p.
 12. English-Japanese the student’s dictionary of chemistry. 英和学習基本用語辞典・ 化学. – 2009. – 429 p.
 13. English-Japanese the student’s dictionary of mathematics. 英和学習基本用語辞典・ 数学. – 2009. – 295 p.
 14. English-Japanese the student’s dictionary of physics.英和学習基本用語辞典・ 物理. – 2009. – 295 p.
 15. Evans Toshie M. A Dictionary of Japanese Loanwords. – Greenwood, 1997. – 248 p.
 16. Halpern Jack (Editor). The Kodansha Kanji Learner’s Dictionary. – Kodansha International Ltd. Tokyo; New York; London. 2001. – 1054 p.
 17. Martin Samuel E. Tuttle compact Japanese dictionary: Japanese-English, English-Japanese. — Tokyo; Rutland; Singapore: Tuttle Publishing; Periplus Editions (HK) Ltd., 2011. — 1098 p.
 18. Martin S.E. Tuttle Pocket Japanese Dictionary: Japanese-English, English-Japanese. – Tuttle Publishing, 2019. — 640 p.
 19. Tono Yukio, Yamazaki Makoto, Maekawa Kikuo. A Frequency Dictionary of Japanese. – Routledge, 2013. — 384 р.
 20. Japanese English Visual Dictionary. –  Dorling Kindersley, 2011. – 360 p.
 21. 日本国語大辞典1巻, 小学館, 2008.
 22. 日本国語大辞典2巻,小学館, 2008.
 23. 日本国語大辞典3巻,小学館, 2008.
 24. 日本語文法大辞典, 明治書院, 2003.
 25. 応用言語学事典, 研究社,2009.
 26. 日本方言辞典―標準語引き, 小学館,2003.
 27. 都道府県別 全国方言辞典, 三省堂, 2010.
 28. 方言, 朝倉書店, 2001.
 29. 小学館古語大辞典, 小学館,2003.
 30. 岩波古語辞典, 岩波書店, 1998.
 31. 日本語源大辞典, 小学館, 2005.
 32. 日本語源広辞典, ミネルヴァ書房, 2009.
 33. 新潮国語辞典―現代語・古語, 新潮社,2010.
 34. 新漢和辞典, 大修館書店, 2004.
 35. 岩波日本古典文学辞典, 岩波書店,2009.
 36. 岩波日本史辞典, 岩波書店, 2008.

Електронні словники

http://takoboto.jp/

https://www.weblio.jp/

http://zokugo-dict.com/

http://www.kanjijiten.net/

Робоча програма

Завантажити робочу програму