Письмо Близького Сходу

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент МАЦКЕВИЧ АндрійФЛа-11, ФЛп-11, ФЛч-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФЛа-11доцент МАЦКЕВИЧ Андрій
ФЛп-11доцент МАЦКЕВИЧ Андрій
ФЛч-11доцент МАЦКЕВИЧ Андрій

Опис курсу

”Письмо Близького Сходу” – необхідний та один з найперших щаблів розвитку кваліфікованого фахівця-сходознавця спеціальності ”арабська мова та література”.

Метою курсу «Письмо Близького Сходу» є підготовка майбутніх арабістів, які як фахівці-філологи повинні володіти не лише сучасною арабською мовою, а й опанувати базові навики з арабської каліграфії, дослідити історичне походження та становлення арабської в’язі, ознайомитися з мовами, які використовували раніше, а також використовують зараз на письмі видозмінену арабську графіку.

Сформульована мета зумовлює такі завдання: розглянути основні каліграфічні стилі, прийоми письма, походження та становлення арабської в’язі; ознайомитися з мовами, які застосовують на письмі видозмінену арабську графіку; опанувати основні каліграфічні прийоми.

Очікувані результати навчання: після завершення цього курсу студент буде:
– знати: історичне становлення арабської графіки, особливості каліграфічних стилів письма
арабською в’яззю, розрізняти основні почерки.
– вміти: читати і розуміти каліграфічні написи, виконані арабською в’яззю, опанувати основні каліграфічні прийоми.

Питання до заліку/іспиту:

1. зародження і походження арабського письма;
2. писемність в часи пророка (інструменти, матеріали);
3. типи почерків;
4. каліграфи;
5. каліграфічні прийоми;
6. мови, які послуговуються арабською в’яззю.

Рекомендована література

Базова:
1. Omar Nizam Uddin, Learn to Write Arabic Calligraphy 160 p.
2. Stefan Widany, The History of Arabic Calligraphy – an Essay on Its Greatest Artists and Its Development. GRIN Verlag, 2011 – 28 p.
3. Schimmel, Annemarie, Calligraphy and Islamic Culture. New York: New York University Press. p. 4. 1984.
4. Kvernen Elizabeth, An Introduction of Arabic, Ottoman, and Persian Calligraphy: Style. Calligraphy Qalam. 2009.

5. Chapman, Caroline, Encyclopedia of Islamic Art and Architecture, 2012.
6. Ghani Alani, Kaligrafia arabska, Wydawnictwo RM, Warszawa. 2008.

Додаткова:
1. Рукописная книга в культуре народов Востока: Очерки. – М.б 1987.
2. Крачковский И.Ю. Над арабскими рукописями. 4-е изд. – М., «Исскуство», 1974.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус