МАЦКЕВИЧ Андрій

Посада: доцент кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-04

Електронна пошта: andrii.matskevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Наукові інтереси

Семантика, лінгвістична прагматика, філософія мови, зіставне і типологічне мовознавство

Курси

Публікації

 1. Мацкевич А. Р. Емоційно-експресивна модальність у сучасному українському й арабському публіцистичному текстах / А. Р. Мацкевич // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2019. – Вип. 70. – С. 168-175.

 2. Мацкевич А. Р. Модально-оцінна семантика в сучасному українському й арабському публіцистичному тексті / А. Р. Мацкевич // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2017. – Вип. 65. – С. 41-50.

 3. Matskevych A. The Notion of Modality in Arabic Linguistics : The Origin and Development / Andriy Matskevych // Romano-Arabica Modalities in Arabic. – Bucharest, 2016. – P. 55-63.

 4. Мацкевич А. Р. Типологія семантико-прагматичних засобів вираження модальності в українському й арабському публіцистичному тексті : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.17 “Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство” / А. Р. Мацкевич. – Київ, 2014. – 18 с.

 5. Мацкевич А. Р. Стилетвірні ознаки українського й арабського публіцистичного тексту / Мацкевич А. Р. // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Вид-во НУ “Острозька академія”, 2013. – Вип. 37. – С. 200-202.

 6. Мацкевич А. Р. Співвідношення модальності і точки зору в арабському публіцистичному тексті / А. Р. Мацкевич // Східний світ. – К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ, 2013. – № 1. – С. 59-62.

 7. Мацкевич А. Р. Комунікативні смисли модальності в арабському публіцистичному тексті / Мацкевич А. Р. // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Вид-во НУ “Острозька академія”, 2013. – Вип. 33. – С. 96-98.

 8. Мацкевич А. Р. Концепція ’i‘rāb як засіб вираження модальності в арабському дієслові / Мацкевич А. Р. // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. V (159). – С. 140-145.

 9. Мацкевич А. Категорія способу дії як засіб вираження модальності в українській та арабській мовах / Мацкевич Андрій // Семантика мови і тексту: матеріали XI Міжнародної наукової конференції (Івано-Франківськ, 26-28 вересня 2012 р.). – Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2012. – С. 365-367.

 10. Мацкевич А. Р. Модальні слова та вставні компоненти як засоби втілення модальності в українській та арабській мовах/ Мацкевич А. Р. // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Вид-во НУ “Острозька академія”, 2012. – Вип. 30. – С. 62-64.

 11. Мацкевич А. Р. Напрямки арабської стилістики у дослідженні публіцистичного стилю / Мацкевич А. Р. // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Вид-во НУ “Острозька академія”, 2012. – Вип. 26. – С. 189-192.

Біографія

Закінчив філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка й аспірантуру при кафедрі загального мовознавства. У 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Типологія семантико-прагматичних засобів вираження модальності в українському й арабському публіцистичному тексті” (спеціальність: порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, науковий керівник: д. філол. н., проф. Бацевич Ф. С.). З 2013 року асистент, з 2019 року — доцент кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича ЛНУ ім. І. Франка. У лютому 2020 року отримав вчене звання доцента.

Читає курси: “Особливості східної мовленнєвої етнолінгвокультури”, “Історія арабської мови”, “Актуальні проблеми лінгвістичних студій арабської мови”,  “Культура арабської мови”, “Стилістика арабської мови”

Методичні матеріали

 1. Мацкевич А. Р. Культура арабської мови. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0203 – філологія, спеціальністю – 8.020 30302 – арабська мова та література [Електронний ресурс] / Мацкевич А. Р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015 р. – 6 с.
 2. Мацкевич А. Р. Особливості східної мовленнєвої етнолінгвокультури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0203 – філологія, спеціальністю – 6.020303 – арабська, перська, японська мова та література філологічного факультету [Електронний ресурс] / Мацкевич А. Р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015 р. – 6 с.
 3. Мацкевич А. Р. Збірник тестових завдань зі східного письма [Електронний ресурс] / Мацкевич Андрій Романович. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 56 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!