Вступ в арабську філологію

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент МАЦКЕВИЧ АндрійФЛа-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФЛа-11доцент МАЦКЕВИЧ Андрій

Опис курсу

Мета та цілі курсу: мета курсу – ознайомити студентів з історією арабського світу, зародженням та розвитком ісламу, становленням арабських країн, мистецтвом та побутом, політичними та державотворчими процесами.

Очікувані результати навчання: після завершення цього курсу студент буде:
– Знати: загальні відомості про історію та походження арабів, а також історичні передумови формування арабських країн, їх географічне розташування та характерні особливості; вплив ісламу на культуру і традиції;
– Вміти: аналізувати особливості історичного та геополітичного розвитку арабських країн; охарактеризувати особливості релігійної ситуації; орієнтуватися в
архітектурних стилях, літературі, мистецтві, обрядах та традиціях.

Теми:

1. Найдавніша історія та походження арабів. Лекційне заняття
2. Південна Аравія, Сирія та Месопотамія, Центральна Аравія. Лекційне заняття
3. Епоха Джагілії. Лекційне заняття
4. Зародження ісламу. Лекційне заняття
5. Життя пророка Мухаммада. Практичне заняття
6. Коран та Сунна. Практичне заняття
7. П’ять стовпів ісламу. Лекційне заняття
8. Чотири праведні халіфи. Лекційне заняття
9. Архітектура. Лекційне заняття
10. Мистецтво. Лекційне заняття
11. Традиційний одяг. Лекційне заняття
12. Музика. Практичне заняття
13. Особливості арабського етикету. Практичне заняття
14. Внесок арабської культури у європейську. Практичне заняття
15. Арабська весна та її відлуння у сучасному арабському світі. Лекційне заняття

Питання до заліку/іспиту:
1. Найдавніша історія та походження арабів.
2. Південна Аравія, Сирія та Месопотамія, Центральна Аравія.
3. Епоха Джагілії.
4. Зародження ісламу.
5. Життя пророка Мухаммада.
6. Коран та Сунна.
7. П’ять стовпів ісламу.
8. Чотири праведні халіфи.
9. Архітектура.
10. Мистецтво.
11. Традиційний одяг.
12. Музика.
13. Особливості арабського етикету.
14. Внесок арабської культури у європейську.
15. Арабська весна та її відлуння у сучасному арабському світі.

Рекомендована література

Базова:
1. Mahfouz, Tarek. Arab Culture, Vol. 1: An In-depth Look at Arab Culture Through Cartoons and Popular Art (English and Arabic Edition). Ed. Thane Floreth. 2011 ed. Vol. 1. Print..
2. Marek M. Dziekan. Dzieje kultury arabskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN. 2008
3. Аззам Лейла, Життя пророка Мухаммада, 2009.
4. Doris, Behrens-Abouseif (1999-01-01). Beauty in Arabic culture. Markus Wiener Publishers.
5. Hammond, Andrew (2007). Popular culture in the Arab world : arts, politics, and the media. Cairo, Egypt: American University in Cairo Press.
6. Мец А. Мусульманский Ренессанс. – М., 1973; 1996. – 536 с.
7. Фильштинский И.М., Шидфар Б.Я. Очерк арабо–мусульманской культуры. – М., 1971.
8. Арабская средневековая культура и литература. – М., 1978. – 218 с. Бартольд В.В. Работы по истории ислама и Арабского халифата. – М.. 2002. – 784 с.
9. Веймарн Б.В. Классическое искусство стран ислама. – М., 2002. – 496 с.
10. Грюнебаум Г.Э. Основные черты арабо–мусульманской культуры: Статьи раз. лет. – М., 1981. – 227 с.

Додаткова:

1. Саид Е. Ориентализм. Западние концепции Востока. Санкт-Петербург 2006.
2. Gibb H., Studies on the civilization of Islam, Boston, 1962
3. Крымский А. Е., История арабов и арабской литературы светской и духовной, ч. 1—3, М., 1911—13.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус