Вступ в арабську філологію

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент МАЦКЕВИЧ АндрійФЛа-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФЛа-11доцент МАЦКЕВИЧ Андрій

Опис курсу

Курс створено, аби надати студентам необхідні знання для розуміння лінгвокультурного контексту функціонування арабської мови.

Мета курсу – ознайомити студентів з історією арабського світу, зародженням та розвитком ісламу, становленням арабських країн, мистецтвом та побутом, політичними та державотворчими процесами.

Після завершення цього курсу студент буде:

– Знати: загальні відомості про історію та походження арабів, а також історичні передумови формування арабських країн, їх географічне розташування та характерні особливості; вплив ісламу на культуру і традиції;

– Вміти: аналізувати особливості історичного та геополітичного розвитку арабських країн; охарактеризувати особливості релігійної ситуації; орієнтуватися в архітектурних стилях, літературі, мистецтві, обрядах та традиціях.

Рекомендована література

  1. Ейкельман Д. Ф. Близький схід та Центральна Азія: антропологічний підхід / Д. Ф. Ейкельман. – К. : Стилос, 2005. – 376 c.
  2. Кримський А. Ю. Вибрані сходознавчі праці: В 5 т. / А. Ю. Кримський ; НАН України. Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – К.: [ВД «Стилос»], 2007. – Т. І: Арабістика. – 432 с.
  3. Саїд Е. В. Орієнталізм / Едвард В. Саїд ; пер. з англ. : В. Шовкун. – К. : Основи, 2001. – 511 с.
  4. Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics / General Editor: Kees Versteegh. – Leiden ; Boston : Brill, 2006 – 2009. – 3206 p. (4-Volume Set).
  5. Encyclopædia of Islam / Edited by P.J. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs et al. – 2nd Edition., 12 vols. with indexes and etc. – Leiden: E. J. Brill, 1960 – 2005.
  6. Hourani A. A history of the Arab peoples / Albert Hourani. – Cambridge (Mass.) : the Belknap Press of Harvard Univ. Press, 2010. – 624 p.
  7. The new Cambridge history of Islam : [in 6 vol.] / [gen. ed.: Michael Cook]. – Cambridge [etc.]: Cambridge Univ. Press, 2010.
  8. Versteegh K. The Arabic Language / Kees Versteegh. – Edinburgh : Edinburgh University Press, 2014. – 2d ed. – 416 p.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус