Друга східна мова (арабська) (4 курс)

Тип: На вибір студента

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Немає
83Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
760ФЛх-41доцент МАЦКЕВИЧ Андрій
ФЛя-41доцент МАЦКЕВИЧ Андрій
ФЛп-41доцент МАЦКЕВИЧ Андрій
842ФЛх-41доцент МАЦКЕВИЧ Андрій
ФЛя-41доцент МАЦКЕВИЧ Андрій
ФЛп-41доцент МАЦКЕВИЧ Андрій

Опис курсу

Курс створено, аби надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб оволодіти базовим рівнем усного та писемного мовлення сучасної арабської літературної мови.

Мета та цілі курсу: мета курсу – формування в студентів-сходознавців мовної та мовленнєвої компетенцій, достатніх для письмового та усного перекладу українських/арабських текстів середньої складності; ціль – сформувати в студентів-сходознавців необхідну теоретичну та практичну основу для вільного володіння усною та писемною формами сучасної арабської літературної мови.

Очікувані результати навчання: після завершення цього курсу студент буде:
– Знати: базовий мовний (фонетичний, лексичний, граматичний) матеріал, необхідний для оволодіння усним та писемним мовленням арабської літературної мови.
– Вміти: застосовувати набуті мовні та мовленнєві знання, уміння і навики для їх вдосконалення та розвитку.

Теми:

1. Минулий час дієслова практичне заняття
2. Неправильні дієслова практичне заняття
3. Теперішньо-майбутній час дієслова практичне заняття
4. Наказова форма практичне заняття
5. Усічений спосіб практичне заняття
6. Кількісні числівники практичне заняття
7. Порядкові числівники практичне заняття
8. Формули утворення ламаної множини практичне заняття
9. Поєднання числівників з іменниками практичне заняття
10. Дієслова першої породи. Масдар. практичне заняття

Питання до заліку/іспиту:

1. Минулий час дієслова
2. Неправильні дієслова
3. Теперішньо-майбутній час дієслова
4. Наказова форма
5. Усічений спосіб
6. Кількісні числівники
7. Порядкові числівники
8. Формули утворення ламаної множини
9. Поєднання числівників з іменниками
10. Дієслова першої породи. Масдар.

Рекомендована література

Базова:
1. Abu-Chacra, Faruk. Arabic : An Essential Grammar / Faruk Abu-Chacra. – New York : Routledge, 2007. – 355 p.
2. Brustad Kristen, Al-Batal Mahmoud, Al-Tonsi Abbas. Alif Baa with Multimedia : Introduction to Arabic Letters and Sounds / Kristen Brustad, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi. – Second Edition. – Washington D. C. : Georgetown University Press, 2009. – 184 p. (1 DVD-ROM)
3. Brustad Kristen, Al-Batal Mahmoud, Al-Tonsi Abbas. Al-Kitaab fii Ta’allum al-‘Arabiyya with DVDs: A Textbook for Beginning Arabic, Part One / Kristen Brustad, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi. – Second Edition. – Washington D. C. : Georgetown University Press, 2004. – 520 p. (with DVDs)
4. Price, James M. All The Arabic You Never Learned The First Time Around / James M. Price. – Presidio of Monterey : Defense Language Institute Foreign Language Center, 1997. – 525 p.
5. Al-Baalbaki Munir, Baalbaki Ramzi Munir. Al-Mawrid Al-Hadeeth: A Modern English-Arabic Dictionary / Munir Al-Baalbaki and Dr. Ramzi Munir Baalbaki. – Beirut : Dar el-Ilm Lilmalayin, 2008. – 1538 p.
6. Wehr, Hans. A Dictionary of Modern Written Arabic (Arabic-English) / Hans Wehr; edited by J. Milton Cowan. – 4th ed. – Urbana : Spoken Language Services, 1993. – 1301 p.
7. Wightwick Jane, Gaafar Мahmoud. Mastering Arabic / Jane Wightwick, Мahmoud Gaafar. – 2nd ed. – New York : Hippocrene Books, Inc., 2007. – 117 p.
8. Wightwick Jane, Gaafar Мahmoud. Mastering Arabic Script : a guide to handwriting / Jane Wightwick, Мahmoud Gaafar. – New York : Palgrave Macmillan, 2005. – 372 p. (2 audio CDs)

Додаткова:
1. Гранде Б. М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении / Б. М. Гранде. – 2-е изд., репринтное. – М. : Восточная литература РАН, 2001. – 592 с.
2. Ковалев А. А. Учебник арабского языка / А. А. Ковалев, Г. Ш. Шарбатов. – 4-е изд. – М. : Восточная литература РАН, 2004. – 751 с.
3. Badawi El-Said Modern Written Arabic : a Comprehensive Grammar / El-Said Badawi, Michael G. Carter and Adrian Gully. – London ; New York : Routledge, 2004. – 832 p.
4. Versteegh K. The Arabic Language / Kees Versteegh. – New York : Columbia University Press, 1997. – 277 p.
5. Wright W. A Grammar of the Arabic Language (2 vols.) / W. Wright. – 3d edition. – Beirut : Librairie du Liban, 1996. – 317 p. (vol. 1), 450 p. (vol. 2)

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус