Перська мова (2 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Іспит
44.5Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3128ФЛп-21ФАТИЧ (КЛЮЧНИК) Соломія
4128ФЛп-21ФАТИЧ (КЛЮЧНИК) Соломія

Опис курсу

Програма з морфології та синтаксису перської мови для студентів ІІ року навчання (базовий рівень) відділення сходознавства створена відповідно до вимог ступеневої освіти, а також ґрунтується на світових стандартах рівня знань із перської мови, закладених у навчальній літературі Ірану. Світові стандарти у вимогах до рівня знань студентів на базовому рівні вивчення перської мови модифікуються на ґрунті наших національних традицій та методичних можливостей.

Програма граматики перської мови скерована на засвоєння ґрунтовних теоретичних відомостей про мову як систему та на вироблення відповідних практичних умінь і навичок. Студент повинен отримати докладні відомості з нормативної граматики, лексики та фразеології. Велике значення надається також виробленню основних мовних навиків: мовець повинен уміти користуватись засобами мовної системи у мовній діяльності, адекватно використовувати мову у різних соціально детермінованих ситуаціях спілкування, для чого у матеріалі базового рівня збільшується об’єм інформації екстралінгвістичного характеру. Цим завданням підпорядкований підбір навчальної й методичної літератури, яка зорієнтована на розвиток комунікативної діяльності і теоретичних знань мови.

Метою курсу є набуття майбутніми філологами-іраністами основних знань з лінгвістичної теорії перської мови, оволодіння лексичним обсягом, передбаченим програмою, формування первинних навичок перекладацької роботи.

Засвоївши програму практичного курсу перської мови за І та ІІ семестри студенти повинні оволодіти правильною вимовою звуків, звукосполучень та інтонацією, знати:

 • Правила функціонування лінгвістичних категорій (фонетичних і граматичних явищ, лексичних (1500) одиниць та фразових (340-350) утворень), пройдених протягом курсу та порівнювати їх з аналогічними українськими;
 • Винятки у функціонуванні лінгвістичних категорій (фонетичних і граматичних явищ, лексичних одиниць та фразових утворень), пройдених протягом курсу та порівнювати їх з аналогічними українськими;
 • Наявну в пройдених текстах екстралінгвістичну інформацію;

вміти:

 • Фонетично правильно (з дотриманням правил артикуляції) вимовляти окремі звуки перської мови та порівнювати їх артикуляційні характеристики з аналогічними українськими;
 • Грамотно (з дотриманням правил графіки та орфографії) писати у межах пройденого лінгвістичного матеріалу;
 • Формулювати правила лінгвістичних явищ та вживати їх у мовленні;
 • Виразно (з дотриманням правил словесного, логічного та фразового наголосу, інтонації, паузації, модуляції голосу) читати пройдені протягом курсу тексти, а також і незнайомі тексти, які містять знайомий лексичний і граматичний матеріал;
 • Перекладати пройдені протягом курсу тексти на українську мову з дотриманням вимог її літературного стандарту.

 

Рекомендована література

 1. Восканян Г.А. Русско-персидский словарь. – М.: Русский язык, 1986. – 832 с.
 2. Иванов В.Б., Гладкова Е.Л. Учебник персидского языка. Часть 2. М.: Филоматис, 2004. – 320 с.
 3. Маленька Т.Ф., Лучко І.М. Лінгвокраїнознавство Ірану: збірник текстів та вправ. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 88 с.
 4. Персидско-русский словарь. В 2 т. / Под ред. Ю.А. Рубинчика. – M., 1970.
 5. نیژه گله داری. درک مطلب شنیداری ویژه ی زبان آموزان غیر ایرانی. – تهران، ١٣۸٧..5
 6. ثمره یداس. آموزش زبان فارسی (آزفا)، کتاب یکم، دورهٴ متوسطه. – تهران، ۱۳۸۴. .6
 7. ضیا تاج الدین. خواندن. آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانها. – تهران، ١٣۸٣. .7

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус