Український мовленнєвий етикет

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632БУТКОВСЬКА ОксанаФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, , ФЛа-31, ФЛк-31, ФЛп-31, ФЛя-31, , ФЛо-31, ФЛо-32

Опис курсу

 

Комплексно подати національно-специфічні правила мовленнєвої поведінки українців у різних ситуаціях увічливого контакту зі співрозмовником.

Подати систему спеціальних висловів увічливості, які реалізуються в основних етикетних ситуаціях: звертання, вітання, вибачення, подяка, прощання, прохання /відмова, згода / незгода тощо.

Розглянути основні чинники, які впливають на вибір етикетного вислову в конкретній етикетній ситуації.

 

Завдання:

Завдання спецкурсу полягає в тому, щоб розкрити самобутність націо­на­льних форм українського мовленнєвого етикету, висвітлити їх в історич­но­му розвитку і зв’язку з етнопсихологічними рисами українського народу, його світоглядом, культурною еволюцією. Проаналізувати при­чини психо­мов­ле­н­нєвої деформації комунікативної поведінки в тота­літарному сус­пільст­ві, окреслити місце і роль етикетного виховання у шкі­льних гуманітар­них дисциплінах, зокрема при вивченні української мови. Докладно розглянути основні етикетні ситуації й реалізацію в них засобів спілкувального етикету.

Результати навчання:

 

знати:

1) види мовленнєвої діяльності;

2) функції мовлення, зокрема етикетну;

3) загальноетичні правила спілкування;

4) тональності спілкування;

5) різновиди етикету;

6)  взаємозв’язок етикету з моральними нормами, загальною культурою, освіченістю й ввічливістю

 

 

  • вміти:
  • правильно добирати етикетні вислови в різних етикетних ситуаціях;
  • правильно моделювати свою етикетну поведінку в різних мовленнєвих ситуаціях;
  • правильно обирати тональність спілкування.

 

Рекомендована література

  1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики.: Підручник. –– К.,2004. –– 3444с.
  2. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. –– Львів, 2001. ––220с.

 

Допоміжна

1.Богдан с. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. –-к., 1998. -475с.

2.Ковтун А.А. Назви духовних осіб в українській художній прозі ХХст // Дивослово. – – №12. – С.48-51.

3. Кононенко В.І. Етнічно-регіональний мовленнєвий етикет галичан // Мова. Культура. Стиль. Зб. статей. – Київ – Івано-Франківськ, 2002, С.75-84.

4.Миронюк О. Історія українського мовленнєвого етикету. Звертання. –– К.,2006. – 167с.

5.Миронюк О. Історія граматичних засобів вираження ввічливості в українській мові // Мовознавство. – 193. – №2. – С.55-63.

6.Плющ Н.П. Формули ввічливості в системі українського мовного етикету // Українська мова і сучасність. – К.,1991.- С.90-98.

7.Пуряєва Н.В. Українська церковна титулатура// Мовознавство. – 2000. – №2-3. – С.45-54.

8..Скаб М.С.,Бабич Н.Д. та ін.. Українська система найменувань адресата мовлення. – Чернівці, 2008.– 304с.

9.Стельмахович М. Український мовленнєвий етикет // Дивослово. – 1998 – №3 –С20-21..

10.Чак Є Мовий етикет і …займенник // Мовознавство. – 1996. – №4. – С.9-14.

11.Чак Є. Мовний етикет.: «Пане-товаришу!» // Дивослово. – 1998.№7. С.13-17.

Матеріали

 

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус