Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.039 “Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – словенська мова та література”

    • Освітня програма (2019 рік)
    • Навчальний план (2019 рік)
    • Рецензії та відгуки
    • Зауваження і пропозиції зацікавлених сторін щодо змісту та структури освітніх програм просимо надсилати на електронну адресу: svyatoslav.pylypchuk@lnu.edu.ua

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Немає
Сучасна українська літературна мова 16 1:0 Іспит
Українська усна народна словесність 16 16 1:1 Залік
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Сучасна українська літературна мова 32 2:0 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Немає
Сучасна українська літературна мова 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Народознавство 16 16 1:1 Залік
Слов’янський фольклор 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Іспит

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Болгарська мова 32 32 2:2 Немає
Історія основної слов’янської літератури (словенської) 16 16 1:1 Іспит
Історія української літератури (кінець ХІХ – початок ХХ століття) 16 16 1:1 Іспит
Психологія (славісти, сходознавці) 16 16 1:1 Залік
Сучасна українська мова 16 0:1 Іспит
Теорія і практика перекладу (словенська) 32 16 2:1 Немає
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Друга слов’янська мова 40 0:2,5 Немає
Актуальні тенденції розвитку слов’ян. літератур 32 2:0 Залік

6-й семестр

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Методика викладання української мови (славісти) 10 10 0,6:0,6 Залік
Педагогічна практика (славісти) 270 0:16,9 Диф. залік
Сучасна українська мова 10 10 0,6:0,6 Іспит
Фольклор і художня література 30 1,9:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Державні іспити (КСФ) 0:0 Іспит
Державні іспити 0:0 Іспит
Культура української мови (славісти, сходознавці) 14 14 0,9:0,9 Залік
Політологія 14 14 0,9:0,9 Залік
Історія української лексикографії (славісти) 28 28 1,8:1,8 Залік