Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.039 “Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – словенська мова та література”

    • Освітня програма (2019 рік)
    • Навчальний план (2019 рік)
    • Рецензії та відгуки
    • Зауваження і пропозиції зацікавлених сторін щодо змісту та структури освітніх програм просимо надсилати на електронну адресу: svyatoslav.pylypchuk@lnu.edu.ua

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Немає
Сучасна українська літературна мова 16 32 1:2 Іспит
Українська усна народна словесність 16 16 1:1 Залік
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 0:1 Залік
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Сучасна українська літературна мова 32 16 2:1 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Немає
Історична граматика словенської мови 16 16 1:1 Іспит
Історія словенської літератури 16 16 1:1 Немає
Історія української літератури (перша половина ХІХ століття) 16 16 1:1 Іспит
Основна слов’янська (словенська) мова 48 48 3:3 Немає
Сучасна українська літературна мова 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Основи наукових (літературознавчих) філологічних досліджень 32 0:2 Немає
Основи наукових (мовознавчих) філологічних досліджень 32 0:2 Немає
Дисципліна на вибір 2:Народознавство 16 16 1:1 Залік
Слов’янський фольклор 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Актуальні питання сучасної слов’ян. фразеології 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Огляд історії слов’янських літератур 32 2:0 Залік
Польська фразеологія 32 2:0 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова (славісти) 64 0:4 Іспит
Історія словенської літератури 32 16 2:1 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Іспит
Історія української літератури (друга половина ХІХ століття) 16 32 1:2 Іспит
Музейно-архівна практика 135 0:8,4 Диф. залік
Основна слов’янська (словенська) мова 48 3:0 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Основи наукових (літературознавчих) філологічних досліджень 48 0:3 Залік
Основи наукових (мовознавчих) філологічних досліджень 48 0:3 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія української літератури (кінець ХІХ – початок ХХ століття) 16 1:0 Іспит
Психологія (славісти, сходознавці) 16 16 1:1 Залік
Сучасна українська мова 16 0:1 Іспит
Філософія 16 16 1:1 Іспит

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія української літератури (20–30 роки ХХ століття) 16 32 1:2 Іспит
Педагогіка (славісти, сходознавці) 16 16 1:1 Іспит
Сучасна українська мова 16 16 1:1 Залік

7-й семестр

8-й семестр