Навчальний план

Галузь знань – 01 “Освіта”
Спеціальність – 014 “Середня освіта”
Спеціалізація – 014.01 “Середня освіта (українська мова і література)”

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Вступ до літературознавства 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова (середня освіта) 64 0:4 Немає
Історія світової літератури 16 16 1:1 Іспит
Історія української літератури (ХІ–ХVІІІ століття) 32 32 2:2 Залік
Латинська мова 48 0:3 Іспит
Сучасна українська літературна мова 16 32 1:2 Іспит
Українська усна народна словесність у середній школі 32 64 2:4 Немає
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до мовознавства 16 32 1:2 Іспит
Іноземна мова (середня освіта) 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Історія української літератури (ХІ–ХVІІІ століття) 32 32 2:2 Іспит
Старослов’янська мова (україністи, середня освіта) 32 32 2:2 Залік
Сучасна українська літературна мова 32 32 2:2 Іспит
Українська усна народна словесність у середній школі 32 64 2:4 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік
Фольклорна практика 135 0:8,4 Диф. залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми історичної граматики української мови в середній школі 16 32 1:2 Немає
Діалектологія в курсі української мови в середній школі 32 16 2:1 Іспит
Іноземна мова (середня освіта) 64 0:4 Немає
Історія світової літератури в середній школі 16 16 1:1 Немає
Історія української літератури (перша половина ХІХ століття) 16 32 1:2 Іспит
Основи наукових філологічних досліджень (середня освіта) 16 0:1 Залік
Охорона здоров’я дітей і шкільна гігієна 16 16 1:1 Залік
Сучасна українська літературна мова (дериватологія, освіта) 32 32 2:2 Іспит
Українська міфологія і демонологія 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Лінгвокраїнознавство в курсі української мови як іноземної 32 2:0 Залік
Соціолінгвістика: наука про мову 32 2:0 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми історичної граматики української мови в середній школі 32 0:2 Іспит
Діалектологічна практика 0:0 Диф. залік
Іноземна мова (середня освіта) 64 0:4 Іспит
Історія світової літератури в середній школі (XVII-XVIII) 32 16 2:1 Залік
Історія української культури 16 16 1:1 Іспит
Історія української літератури (друга половина ХІХ століття) 32 32 2:2 Іспит
Основи наукових філологічних досліджень (середня освіта) 16 0:1 Курсова робота
Психологія 32 16 2:1 Залік
Сучасна українська літературна мова 32 16 2:1 Немає
Орфографічно-пунктуаційний практикум 16 16 1:1 Залік
Неологія і неографія 32 16 2:1 Іспит

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія світової літератури в середній школі (ХІХ – ХХ століття) 16 16 1:1 Іспит
Історія української літератури в середній школі (кінець ХІХ – початок ХХ століття) 16 32 1:2 Немає
Педагогіка 16 16 1:1 Іспит
Сучасна українська літературна мова 32 32 2:2 Іспит
Українська літературна мова в історичному аспекті 32 16 2:1 Іспит
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Мистецтво успішної комунікації та “м’які навички” сучасного студента 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Актуальні питання української фразеології 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Еволюція художнього світогляду Івана Франка 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Жанрові виміри сучасного українського роману 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Основи методики викладання української мови як іноземної 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 5:Пам’ять і покоління в літературі 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 6:Синтез мистецтв в українській малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 7:Українська морфонологія 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 8:Українська низове бароко: поетика стилю і жанру 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 9:Український обрядовий фольклор 32 2:0 Залік
Фольклорні течії в українському романтизмі 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 10:Літературознавча думка в Західній Україні 20–30-х років ХХ століття 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 11:Методика навчання фонетики та орфоепії в іншомовній аудиторії 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 12:Мова фольклору 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 13:Мовна політика: світ і Україна 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 14:Моделі комунікативної поведінки 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 15:Невербальна комунікація 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 16:Новаторство лірики Івана Франка 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 17:Переклад у структурі прикладної лінгвістики 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 18:Текстологія 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 19:Українська літературна мова: стан і статус 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 20:Українське мовознавство в іменах 64 4:0 Залік
Українське термінознавство 64 4:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія української літератури в середній школі (20-30 роки ХХ століття) 32 48 2:3 Іспит
Музейно-архівна практика 135 0:8,4 Диф. залік
Науковий семінар (КЗМ) 32 0:2 Немає
Науковий семінар (КУЛ) 32 0:2 Немає
Науковий семінар 32 0:2 Немає
Сучасна українська літературна мова (синтаксис, освіта) 32 32 2:2 Залік
Гендер і культура 16 1:0 Залік
Історія країн Близького Сходу 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Вступ до соціолінгвістики 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Культура наукового мовлення 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Лінгвістика реклами 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Методика навчання лексики в курсі української мови як іноземної 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 5:Основи літературної комунікації 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 6:Празька школа української поезії 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 7:Українська фольклорна проза і драма 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 8:Український ліро-епос 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 9:Український мовленнєвий етикет 32 2:0 Залік
Фольклоризація української поезії 32 2:0 Залік
Методика викладання фонетики української мови в іншомовній аудиторії 32 2:0 Іспит
Дисципліна на вибір 10:Вступ до етномузикології 48 3:0 Залік
Дисципліна на вибір 11:Вступ до когнітивної лінгвістики 48 3:0 Залік
Дисципліна на вибір 12:Вступ до комп’ютерної лінгвістики 48 3:0 Залік
Дисципліна на вибір 13:Жанрова теорія та архітектоніка інтермедіального тексту 48 3:0 Залік
Дисципліна на вибір 14:Історія етномузикології 48 3:0 Залік
Дисципліна на вибір 15:Стилі сучасної української літературної мови крізь призму мовних норм 48 3:0 Залік
Тарас Шевченко і світова література 48 3:0 Залік
Актуальні проблеми шевченкознавства 48 48 3:3 Залік
Дисципліна на вибір 16:Вступ до соціолінгвістики 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 17:Етнолінгвістика 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 18:Історіографія українського літературознавства 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 19:Методика викладання лексики в іншомовній аудиторії 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 20:Основи комп’ютерної лінгвістики 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 21:Основи теорії музичного фольклору 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 22:Форми і засоби навчання української мови як іноземної 64 4:0 Залік
Християнство у фольклорі 64 4:0 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія української літератури (40–50 роки ХХ століття) 20 30 1,3:1,9 Іспит
Методика викладання української літератури 20 20 1,3:1,3 Іспит
Методика викладання української мови 20 20 1,3:1,3 Іспит
Науковий семінар (КЗМ) 20 0:1,3 Залік
Науковий семінар (КУЛ) 20 0:1,3 Залік
Науковий семінар (КУПМ) 20 0:1,3 Залік
Науковий семінар 20 0:1,3 Залік
Педагогічна практика 270 0:16,9 Диф. залік
Сучасна українська літературна мова (синтаксис, освіта) 20 20 1,3:1,3 Іспит
Філософія мови 30 1,9:0 Залік
Науковий семінар 29 0:1,8 Залік
Перечитування української класики 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Київська школа та поезія 1980–1990 років 30 1,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Літературна критика шістдесятників. Шістдесятництво: ідейно-естетичний феномен 30 1,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Методика викладання видів мовленнєвої діяльності в курсі української мови як іноземної 30 1,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Методика викладання граматики української мови як іноземної (україністи) 30 1,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 5:Методика викладання фольклору 30 1,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 6:Методика навчання видів мовленнєвої діяльності в іншомовній аудиторії 30 1,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 7:Мова та ідеологія 30 1,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 8:Основні проблеми теорії літератури 30 1,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 9:Українська поезія кінця кінця ХХ – початку ХХІ століття 30 1,9:0 Залік
Фольклор і художня література 30 1,9:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Державні іспити 0:0 Іспит
Історія української літератури (ІІ пол. ХХ – перших десятиліть ХХІ століття) 28 28 1,8:1,8 Іспит
Культура української мови 28 14 1,8:0,9 Іспит
Народознавство 28 28 1,8:1,8 Іспит
Охорона праці (україністи) 14 14 0,9:0,9 Залік
Політологія 14 14 0,9:0,9 Залік
Сучасна українська літературна мова (синтаксис, освіта) 28 28 1,8:1,8 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Мала проза шістдесятників 28 1,8:0 Залік
Мистецький та теоретичний дискурс українського Модерну 28 1,8:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Історична проза 1960–1990-х років 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 3:Лінгвістика тексту 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 4:Лінгвосеміотика 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 5:Літературне редагування 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 6:Мова та ідентичність 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 7:Теорія і методи соціолінгвістики 28 14 1,8:0,9 Залік
Українська література 60–90 років ХХ століття 28 14 1,8:0,9 Залік
Історія української лексикографії 28 28 1,8:1,8 Залік
Українська поезія шістдесятників 30 1,9:0 Залік
Українська пунктуація 30 14 1,9:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 8:Історія українського мистецтва 42 28 2,6:1,8 Залік
Дисципліна на вибір 9:Український музичний фольклор 42 28 2,6:1,8 Залік
Фольклор народів світу 42 28 2,6:1,8 Залік