Навчальний план

Галузь знань – 01 “Освіта”
Спеціальність – 014 “Середня освіта”
Спеціалізація – 014.01 “Середня освіта (українська мова і література)” рік)

Просимо зауваження і пропозиції щодо змістового та структурного наповнення освітньо-професійної програми 014.01 “Середня освіта (Українська мова і література)” надсилати на адресу nataliya.sokil-klepar@lnu.edu.ua

Взяти участь у громадському обговоренні проєкту ОПП 014.01 “Середня освіта (Українська мова і література)” можна за вказаним посиланням: https://forms.office.com/e/11Kzka4Y7z

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Залік
32 32 2:2 Іспит
6 10 0,4:0,6 Іспит
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Вступ до літературознавства 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова (середня освіта) 64 0:4 Немає
Історія світової літератури в середній школі 16 16 1:1 Іспит
Латинська мова 48 0:3 Залік
Сучасна українська літературна мова 16 32 1:2 Іспит
Українська усна народна словесність у середній школі 48 64 3:4 Немає
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до мовознавства 16 32 1:2 Іспит
Іноземна мова (середня освіта) 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Старослов’янська мова (україністи, середня освіта) 32 32 2:2 Залік
Сучасна українська літературна мова 32 32 2:2 Іспит
Українська усна народна словесність у середній школі 32 64 2:4 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік
Фольклористична практика 135 0:8,4 Диф. залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 32 1:2 Іспит
Актуальні проблеми історичної граматики української мови в середній школі 16 32 1:2 Немає
Діалектологія в курсі української мови в середній школі 32 16 2:1 Іспит
Іноземна мова (середня освіта) 64 0:4 Немає
Історія світової літератури в середній школі 16 16 1:1 Немає
Основи наукових філологічних досліджень (середня освіта) 16 0:1 Залік
Охорона здоров’я дітей і шкільна гігієна 16 16 1:1 Іспит
Сучасна українська літературна мова (дериватологія, освіта) 32 32 2:2 Іспит
Теорія художнього часопростору та ритму тексту 0:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Ортографічно-пунктуаційний практикум 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Соціолінгвістика: наука про мову 32 2:0 Залік
Фольклор і художня література 32 2:0 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми історичної граматики української мови в середній школі 32 0:2 Іспит
Діалектологічна практика 0:0 Диф. залік
Іноземна мова (середня освіта) 64 0:4 Іспит
Історія світової літератури в середній школі (XVII-XVIII) 32 16 2:1 Залік
Історія української культури 16 16 1:1 Іспит
Історія української літератури 32 32 2:2 Іспит
Основи наукових філологічних досліджень (середня освіта) 16 0:1 Курсова робота
Психологія 32 16 2:1 Залік
Сучасна українська літературна мова 32 16 2:1 Немає

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія світової літератури в середній школі (ХІХ – ХХ століття) 16 16 1:1 Іспит
Історія української літератури в середній школі (кінець ХІХ – початок ХХ століття) 16 32 1:2 Немає
Педагогіка 16 16 1:1 Іспит
Сучасна українська літературна мова 32 32 2:2 Іспит
Українська літературна мова в історичному аспекті 32 16 2:1 Іспит
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Гендер і культура 16 1:0 Залік
Мистецтво успішної комунікації та гнучкі навички сучасного студента 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Новаторство лірики Івана Франка 32 2:0 Немає
Синтез мистецтв в українській малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття 32 2:0 Немає
Дисципліна на вибір 2:Актуальні питання української фразеології 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Еволюція художнього світогляду Івана Франка 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Психоаналітичний аспект української белетристики першої половини ХХ століття 32 2:0 Залік
Українська морфонологія 32 2:0 Залік
Літературознавча думка 20–30-х років ХХ століття в Західній Україні 32 2:0 Контр. робота
Дисципліна на вибір 5:Етнолінгвістика 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 6:Методика навчання фонетики та орфоепії в іншомовній аудиторії 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 7:Мова фольклору 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 8:Мовна політика: світ і Україна 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 9:Моделі комунікативної поведінки 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 10:Невербальна комунікація 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 11:Переклад у структурі прикладної лінгвістики 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 12:Українська літературна мова: стан і статус 64 4:0 Залік
Українське мовознавство в іменах 64 4:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія української літератури 32 48 2:3 Іспит
Історія української літератури в середній школі (20-30 роки ХХ століття) 32 48 2:3 Іспит
Музейно-архівна практика 135 0:8,4 Диф. залік
Науковий семінар 16 0:1 Немає
Сучасна українська літературна мова (синтаксис, освіта) 32 32 2:2 Залік
0:0 Залік
Історія країн Близького Сходу 16 16 1:1 Залік
Празька школа української поезії 32 2:0 Немає
Дисципліна на вибір 1:Вступ до соціолінгвістики 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Культура наукового мовлення 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Любовні історії Івана Франка 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Методика навчання лексики в курсі української мови як іноземної 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 5:Українська фольклорна проза і драма 32 2:0 Залік
Український мовленнєвий етикет 32 2:0 Залік
Методика викладання фонетики української мови в іншомовній аудиторії 32 2:0 Іспит
Дисципліна на вибір 6:Актуальні проблеми шевченкознавства 48 3:0 Залік
Дисципліна на вибір 7:Вступ до етномузикології 48 3:0 Залік
Дисципліна на вибір 8:Вступ до когнітивної лінгвістики 48 3:0 Залік
Дисципліна на вибір 9:Вступ до комп’ютерної лінгвістики 48 3:0 Залік
Дисципліна на вибір 10:Жанрова теорія та архітектоніка інтермедіального тексту 48 3:0 Залік
Дисципліна на вибір 11:Інтермедіальність у літературі 48 3:0 Залік
Дисципліна на вибір 12:Стилі сучасної української літературної мови крізь призму мовних норм 48 3:0 Залік
Дисципліна на вибір 13:Тарас Шевченко і світова література 48 3:0 Залік
Християнство у фольклорі 48 3:0 Залік
Дисципліна на вибір 14:Вступ до соціолінгвістики 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 15:Лінгвістика реклами 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 16:Основи комп’ютерної лінгвістики 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 17:Основи теорії музичного фольклору 64 4:0 Залік
Форми і засоби навчання української мови як іноземної 64 4:0 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 0:2 Залік
Історія української літератури 20 30 1,3:1,9 Іспит
Методика викладання української літератури 20 20 1,3:1,3 Іспит
Методика викладання української мови 20 20 1,3:1,3 Іспит
Педагогічна практика 270 0:16,9 Диф. залік
Сучасна українська літературна мова (синтаксис, освіта) 20 20 1,3:1,3 Іспит
Філософія мови 30 1,9:0 Залік
Науковий семінар 20 0:1,3 Залік
Перечитування української класики 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Методика викладання видів мовленнєвої діяльності в курсі української мови як іноземної 30 1,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Методика навчання видів мовленнєвої діяльності в іншомовній аудиторії 30 1,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Мова та ідеологія 30 1,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Основні проблеми теорії літератури 30 1,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 5:Перечитування української класики 30 1,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 6:Українська поезія кінця кінця ХХ – початку ХХІ століття 30 1,9:0 Залік
Українське шістдесятництво: література, політика, філософія 30 1,9:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Державні іспити 0:0 Іспит
Державні іспити 0:0 Іспит
Історія української літератури (ІІ пол. ХХ – перших десятиліть ХХІ століття) 28 28 1,8:1,8 Іспит
Народознавство 28 28 1,8:1,8 Іспит
Охорона праці (україністи) 14 14 0,9:0,9 Залік
Політологія 14 14 0,9:0,9 Залік
Сучасна українська літературна мова (синтаксис, освіта) 28 28 1,8:1,8 Іспит
Українська поезія шістдесятників 28 0:1,8 Залік
Теорія жанрів і стилів 14 0,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Лінгвосеміотика 14 28 0,9:1,8 Залік
Мала проза шістдесятників 14 28 0,9:1,8 Залік
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Лінгвістика тексту 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 3:Літературне редагування 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 4:Мова та ідентичність 28 14 1,8:0,9 Залік
Теорія і методи соціолінгвістики 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 5:Історія українського мистецтва 28 28 1,8:1,8 Залік
Історія української лексикографії 28 28 1,8:1,8 Залік
Українська пунктуація 30 14 1,9:0,9 Залік