Українська поезія шістдесятників

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
814Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ФЛо-41
ФЛо-42

Опис курсу

Спецкурс «Українська поезія шістдесятників» покликаний акцентувати увагу студентів на явищах літературного та суспільного процесу ІІ половини ХХ ст., започаткованих у 1960-их роках. На матеріалі аналізу біографічних фактів і поетичних збірок ранніх та пізніх шістдесятників, поетів-дисидентів у форматі своєрідного «методичного кабінету» викладач і студенти немовби реконструюють атмосферу, головні проблеми та виклики шістдесятництва та простежують подальший розвиток цих чинників у змістових і стильових параметрах історії української літератури ІІ пол. ХХ ст.

  • знати:

Поезію чільних представників українського шістдесятництва на рівні поетикальних систем.

Розподіл авторів і груп поетів за поколіннями та за «включеністю» в активний процес громадянського спротиву (ранні та пізні шістдесятники, поети-дисиденти й ін.).

  • вміти:

Аналізувати поетичні твори та цілі збірки поетів-шістдесятників, виявляючи питомі авторські та часові ознаки художнього письма.

Рекомендована література

 

  • Кошелівець І. Шестидесятники // Енциклопедія українознавства: У 10 т. / Гол. ред. В.Кубійович. – Париж, Нью-Йорк: «Молоде життя»-«НТШ», 1954-1989, 1993-2000.
  • Кравців Б. Шістдесят поетів шістдесятих років. – Мюнхен, 1967.
  • Дроздовський Д. Код майбутнього. Філософія українського шістдесятництва: монографія. – К.: Видавничий дім «Всесвіт», 2006.
  • Корогодський Р. Брама світла. Шістдесятники / Упоряд. М.Коцюбинська, Н.Кучер, О.Сінченко. – Львів: Вид-во Українського католицького університету, 2009.