Українська літературна мова: стан і статус

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
56Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
564доцент ДОБОСЕВИЧ УлянаФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, , ФЛф-31, ФЛл-31, ФЛо-31

Опис курсу

Мета – дати загальний огляд функціонування української мови та у цьому контексті простежити за процесами літературного мовотворення у їх взаємозв’язках з історичними подіями ХХ ст. в Україні. Завдання: 1) відповідно до історичних обставин охарактеризувати мовну ситуацію та особливості мовної політики; 2) інтерпретувати тенденції у мовотворчих процесах; 3) з’ясувати роль політичних, культурних, церковних діячів в утвердженні української мови; 4) розглянути основні наукові та публіцистичні джерела, у яких випрацювано основні напрями становлення української мови як літературної; 5) розкрити  історію та проаналізувати  особливості правописних кодексів ХХ ст.

 

 

Результати навчання:

знати:

знати:

 • особливості та проблеми функціонування  української мови у різних суспільних сферах упродовж ХХ ст.
 • основні тенденції у формуванні української мови як літературної відповідно до певних історичних та суспільних подій
 • досягнення українських наукових, культурних, політичних та церковних діячів у контексті мовотворчих процесів
 • дискусійні питання українського правопису та їх інтерпретація у різних редакціях

 

вміти:

 • аналізувати тенденції українського мовотворення на різних етапах її розвитку у ХХст.
 • визначати правописні проблеми та їх вирішення у різних редакціях українського правопису
 • окреслювати певні напрями розвитку української мови у різних функціональних стилях

 

Рекомендована література

Базова

Підручники

 1. Огієнко І.(Іларіон). Історія української літературної мови. – К.,1995.
 2. Плющ П.П. Історія української літературної мови. – К.,1971
 3. Чапленко В. Історія нової української літературної мови (17ст. -1933).- Нью-Йорк,1970.
 4. Курс історії української літературної мови / За ред. І.Білодіда.- У 2-х т. – К.,1958. – Т.1.; Т.2 – К., 1961.
 5. Русанівський В.М. Історія української літературної мови. – К.,2001.

 

Практичні посібники

 1. Бабич Н.Д. Історія української літературної мови: Практичний курс. – Львів,1993.
 2. Блик О.П. Історія української літературної мови: Практичні заняття. – К.,1987.
 3. Конобродська В. Історія української літературної мови. Практичні заняття. – Житомир,2002.

 

Хрестоматії

 1. Тимошенко П.Д. Хрестоматія матеріалів з історії української літературної мови: У 2-х ч. – К.,1959, 1961.
 2. Історія української мови: Хрестоматія/ Упор. С.Я.Єрмоленко, А.К.Мойсієнко. – К.,1996.
 3. Історія українського правопису ХVІ – ХХ століття: Хрестоматія/ Упор. В.В.Німчук, Н.В. Пуряєва. – К.,2004.

Допоміжна

 1. Бідер Г. Українська мова в Габсбурзькій монархії//Мовознавство. – 1997. – №1.
 2. Ващенко В.С. Мова Тараса Шевченка. – Х.,1963.
 3. Гончарук П. Кирило-Мефодіївці і українське слово// Слово і час. – 1996. – №1. – С.20-22.
 4. Жовтобрюх М.А. Мова української преси (до середини 90-х років ХІХ ст.) – К.,1963.
 5. Забужко О. Шевченків міф України. – К.,1997.
 6. Ісаєвич Я. Минуле, сучасне і майбутнє народу: проблема спадкоємності української культури в творчості Шевченка//ЗНТШ. – Львів,1990. – Т.221.  – С.47-56.
 7. Куліш П. Чого стоїть Шевченко яко поет народний// Куліш П. Твори: в 2-х т. – Т.2. – К.,1989. – С.256-262.
 8. Левченко Г.А. Нариси з історії української літературної мови першої половини ХІХ ст. – К.-Х.,1946. – С.107-140.
 9. Лизанчук В. Навічно кайдани кували. – Львів,1995. – С.93-149.
 10. Матвіяс І. Діалектна основа мови в поезії Тараса Шевченка// Мовознавство. – 2002. – №1.
 11. Мацько Л. „Знать од Бога і голос той , і ті слова”. Мовні уроки Тараса Шевченка// Дивослово. – 2004. – №3. – С.2-7.
 12. Муромцева О.Г. Розвиток лексики української літературної мови в другій половині ХІХ – на початку ХХст. – Х.,1985.
 13. Русанівський В. М. І з Уманщини і з усієї України (народнорозмовне джерело мови Т.Шевченка)// Мовознавство. – 1999. – № 2-3. – С.3-10.
 14. Русанівський В.М. Світогляд і мова. До 175-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка// Мовознавство. – 1989. – № 2. – С.3-11.
 15. Русанівський В. У слові – вічність ( Мова творів Т.Г. Шевченка). – К.,2002.
 16. Статєєва В. Українські письменники про проблеми літературної мови та мовознавства кінця ХІХ – початку ХХ ст.- Ужгород,1997.
 17. Шевельов Ю. Внесок Галичини у формування української літературної мови. – Львів-Нью-Йорк,1996. – С.27-108.
 18. Шевельов Ю. Критика поетичним словом: Молодий Шевченко визначає своє місце в літературі та дещо про “білі плями”// Сучасність. – 1989. – № 5. – С.22-40.
 19. Дзюба І. Українізація та її розгром// Інтернаціоналізм чи русифікація. – Сучасність,1968. – С.160-168.
 20. Жовтобрюх М.Мова української періодичної преси (кінець ХІХ – початок ХХст.) – К.,1970.
 21. Жовтобрюх М. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918-1941). – К.,1991.
 22. Історія української мови в конспектах Юрія Кузьменка. – К.,1997. – С.32-42.
 23. Лизанчук В. Навічно кайдани кували. – Львів,1995. – С.151-232.
 24. Масенко Л.Мова і суспільство. Постколоніальний вимір. – К.,2004.
 25. Масненко В. Цензура в підрадянській Україні 20-х років: система, інституції, репресивна політика// Сучасність. – 1997. – №6. – С.81-90.
 26. Москаленко А.А. Історія українського правопису (радянський період). – Одеса,1968.
 27. Москаленко А.А. Українська літературна мова після Жовтня (загальний огляд). – К.,1965.
 28. Смаль-Стоцький Р. Українська мова в Совєтській Україні. – Нью-Йорк,1969.
 29. Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941). Стан і статус.- Чернівці,1998. – С.113-139.
 30. Прадід Ю. Мовна політика Центральної Ради // Українська мова. – 2002. – №3. С.15-21.
 31. Трифонов Р. Роль мовної дискусії початку ХХ ст.. у процесі формування літературних норм української мови/ Автореф. на здобуття наук. ступеня канд.. філ. наук – Харків, 2000.
 32. Шляхи лексичного збагачення і оновлення літературної мови// Історія української мови. Лексика і фразеологія. – К.,1983. – С. 559-591.
 33. Ажнюк Б. Національна ідентичність і мова в українській діаспорі//Сучасність. – 1999. – № 3. – С.128-140.
 34. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? – К.,1998.
 35. Зарецький О. Українські шістдесятники в етнокультурному просторі СРСР// Сучасність. – 1995. – №4. – С.113-125.
 36. Історія української мови в конспектах Юрія Кузьменка. – К.,1997.- С.43-84.
 37. Касьянов Г. Незгодні: Участь української інтелігенції в русі опору 60-80-х рр.. – К.,1995.
 38. Куць О.М. Мовна політика в державотворчих процесах України. – Харків,2004.
 39. Лісовий В. Проблема двомовності // Сучасність. – 1999. – № 9. – С.141-145.
 40. Лазебник Ю. Світло і тіні у мовній історії України// Літературна Україна. – 1989. – 31 серпня.
 41. Лизанчук В. Навічно кайдани кували. – Львів,1995. – С.232-403.
 42. Мазурик Д. Сучасні тенденції в оновленні лексики української літературної мови// Вісник ЛНУ. Серія філологічна. – Вип..29. – Львів, 2000. – С.177-182.
 43. Масенко Л. Альтернативне мовознавство шістдесятників// Українська мова. – 2004. – №2. – С.25-37.
 44. Німчук В. Доля проекту нової редакції „Українського правопису”// Українська мова. – 2004. – №1. – С.3-25.
 45. Радчук В. Мова в Україні : стан, функції, перспективи// Диво слово. – 2002. – №2. – С.2-5.
 46. Стишов О. Особливості розвитку лексичного складу української мови кінця ХХст.( на матеріалі мови засобів масової інформації). – К.,2003.
 47. Струганець Л. Динаміка лексичних норм української літературної мови ХХ ст.. – Тернопіль,2002.

Матеріали

Методичне забезпечення

 1. Програма з історії української літературної мови /Уклала Добосевич У.Б. – Львів:Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – 12с.
 2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ /Уклала Добосевич У.Б. – Львів:Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – 56с.

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус