Лінгвістика реклами

Тип: На вибір студента

Кафедра: загального мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
62.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент ГРИГОРУК СвітланаФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, , ФЛо-31, ФЛо-32

Опис курсу

Курс „Лінгвістика реклами” представлений як комплексна дисципліна, яка містить теоретичне обґрунтування особливостей рекламного дискурсу та моделі різного типу рекламних текстів, що функціонують у сучасному світі.
В курсі враховані комунікативні, культурні та психологічні чинники, що сприяють створенню та функціонуванню рекламних текстів.
Об’єктом вивчення є явища вербальної та невербальної рекламної комунікації як організованої системи з певним інвентарем елементів та функціонально зумовленими структурованими відношеннями між ними.
Предметом вивчення курсу є лінгвістичні та лінгво-прагматичні особливості рекламних текстів і моделі їх породження.

Результати навчання:

знати:
• історію формування рекламного дискурсу;
• основи створення рекламних текстів;
• особливості функціонування реклами в Україні та в інших країнах;
• лінгво-семіотичні та лінгвопсихологічні чинники будови рекламних текстів.

вміти:
• аналізувати рекламні тексти в аспекті когнітивної лінгвістики, психолінгвістики та лінгвосеміотики;
• створювати рекламні тексти в різних форматах: текстово-графічному, візуальному, перфоменсному, креолізованому.

Форми та методи навчання: лекції, консультації, самостійна робота.

Форма звітності: залік.

Мова навчання: українська.

Рекомендована література

• Асоціативний словник української рекламної лексики / Упорядники: Ковалевська Т. Ю.,
• Сологуб Г. Д., Ставченко О. В. – Одеса: „Астропринт”, 2001. – 116 с.
• Викентьев И. Л. Приемы рекламы и public relations. – СПб., 1995.
• Витале Джо. Малый бизнес: Реклама. – М.: ВЛАДОС, 2003.
• Ковалевська Т. Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування. Монографія. Вид. 2-е, випр. і доповн. – Одеса: Астропринт, 2008. – 324 с.
• Литвиненко О. В. Спеціальні інформаційні операції та пропагандистські кампанії. – К., 2000; Павлюк Л. С. Знак, символ, міф у масовій комунікації. – Львів: ПАІС, 2006.
• Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. – К., 1999.
• Сороченко В. Энциклопедия методов пропаганды (Как нас обрабатывают СМИ, политики и реклама) – <Електронна версія>

Робоча програма

Завантажити робочу програму