Вступ до комп’ютерної лінгвістики

Тип: На вибір студента

Кафедра: загального мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648доцент БУК СоломіяФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, , ФЛл-31, ФЛф-31, ФЛо-31, , ,

Опис курсу

Курс займає важливе місце у підготуванні кваліфікованих фахівців-філологів, адже застосування комп’ютерних технологій у лінгвістиці відкривають нові шляхи у дослідженні літератури та мови, а також володіють величезним потенціалом у вирішенні багатьох теоретичних завдань мовознавства і практичних завдань обробки текстових даних.
Метою курсу є ознайомити студентів з основними поняттями комп’ютерної лінгвістики та методами їх дослідження.
Найважливішими завданнями курсу є ліквідувати упередженість студентів-філологів у можливості використання комп’ютерів для розв’язання лінгвістичних задач; дати студентам необхідні теоретичні знання про мову і мовлення з позицій комп’ютерної лінгвістики; навчити студентів типовим методам та алгоритмам розв’язання лінгвістичних задач у комп’ютерних системах; ознайомити студентів з типовими лінгвістичними системами.

Результати навчання:
знати:
• сфери застосування комп’ютерних технологій у мовознавстві;
• сучасний стан комп’ютерних досліджень у світовому мовознавстві та в Україні;
• основні поняття та категорійний апарат комп’ютерної лінгвістики;
• теоретичні основи опису мови і мовлення з позицій комп’ютерної лінгвістики.

вміти:
• застосовувати методи комп’ютерної лінгвістики для розв’язання лінгвістичних завдань;
• працювати з комп’ютерними програмами автоматичного опрацювання текстів;
• пояснити роботу найпростіших алгоритмів для опрацювання текстів.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Форма звітності: залік

Мова навчання: українська

Рекомендована література

• Баранов А. Н. Введение в прикладную лигвистику: Учебное пособие. — М.: Эдиториал УРСР, 2001.
• Волошин Володимир Григорович Комп’ютерна лінгвістика: Навч. посібник.— Суми: Університетська книга, 2004.
• Дарчук Н. П. Комп’ютерна лінгвістика (автоматичне опрацювання тексту): підручник.— К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008.
• Карпіловська Є. А. Вступ до комп’ютерної лінгвістики.— Донецьк: Юго-Восток, 2003.
• Лук’янчук С. Комп’ютерна модель парадигматичних класів дієслів // Українське мовознавство.— 2000.— Вип. 22.—С. 82–85.
• Пещак М. М. Нариси з комп’ютерної лінгвистики.— Ужгород: Видавництво закарпаття, 1999.— 200 с.
• Bolshakov, Igor. A., Gelbukh Alexander Computational Linguistics. Models, Resources, Applications.— México, 2004.
• The Oxford Handbook of Computation Linguistics / ed. by Ruslan Mitkov.— Oxford Un-ty Press, 2003.

Робоча програма

Завантажити робочу програму