Педагогічна практика (україністи)

Тип: Нормативний

Кафедра: українського прикладного мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
79Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
7270ФЛу-41
ФЛу-42
ФЛу-43
ФЛу-44
ФЛо-41
ФЛо-42
ФЛф-41

Опис курсу

Педагогічна практика – організаційна форма навчання, яка є важливою сполучною ланкою між теоретичною та практичною діяльністю студентів-філологів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».

Мета і завдання практики

Головна мета педагогічної практики – формування у студентів системи педагогічних умінь та навичок, фахових здібностей, особистісно-індивідуального стилю поведінки та діяльності, необхідних для майбутньої професії в оптимально наближених до роботи за фахом умовах; вдосконалення і втілення на практиці знань та вмінь, набутих у курсах педагогіки, психології, методики викладання української мови та літератури; забезпечення цілісної системи навчально-виховної роботи з учнями з виконанням функцій вчителя української мови та літератури і класного керівника; набуття досвіду самоорганізації педагогічної діяльності, стимулювання та розвиток пізнавальної активності, життєдіяльності учнів та організації взаємодії з ними.

Терміни проходження практики

Педагогічна практика студентів 4 курсу філологічного факультету спеціалізацій “Українська мова та література”, “Польська, чеська, словацька, болгарська, сербська, словенська, хорватська, російська мова та література”, “Арабська, перська, японська мова та література” триває шість тижнів з відривом від навчання у сьомому семестрі навчального року за спеціальністю “Українська мова і література”.

Перед початком навчально-виховної педагогічної практики для студентів проводять інструктаж, на якому повідомляють мету і завдання практики, її тривалість, види і форми педагогічної діяльності студентів, порядок обліку та оцінювання їхньої роботи.

Завершується практика колективним обговоренням результатів разом зі студентами, вчителями та керівниками навчального закладу, в якому проходила практика, керівниками-методистами, представником кафедри педагогіки.

Після закінчення практики студенти повинні подати звітну документацію:

 1. Звіт про навчально-виховну педагогічну практику.
 2. План-конспект залікового уроку з української мови.
 3. План-конспект залікового уроку з української літератури.
 4. План-сценарій виховного заходу.
 5. Психолого-педагогічну характеристику учня.
 6. Характеристику школи на студента-практиканта.
 7. Щоденник педагогічної практики.

Захист навчально-виховної педагогічної практики відбувається в університеті впродовж шести днів з часу закінчення терміну проведення практики.

Навчальна база практики. Керівництво практикою

Студенти-філологи проходять педагогічну практику в середніх загальноосвітніх школах міста Львова.
Загальне керівництво практикою від філологічного факультету здійснює відповідальна особа.
Керівництво практикою на рівні окремих груп здійснюють керівники-методисти кафедр української мови, української літератури, фольклористики, теорії літератури, загального мовознавства, українського прикладного мовознавства філологічного факультету, а також викладачі кафедр педагогіки і психології.

Детальніше про зміст педагогічної практики, форми та методи контролю, критерії оцінювання практики див. у “Робочій програмі педагогічної практики”.

Матеріали

Наказ про скерування на педагогічну практику (завантажити)

Зразки документів для організації педагогічної практики, захисту результатів практики

для студента:

 1. Листок безпеки праці (завантажити)
 2. Графік проведення залікових уроків та виховних заходів (завантажити)
 3. Заліковий лист результатів педпрактики (завантажити)
 4. Щоденник педагогічної практики (завантажити)

для керівника педпрактики:

 1. Трудова угода (завантажити)
 2. Акт прийняття-передачі наданих послуг (завантажити)
 3. Відомість на виплату працівникам школи (завантажити)
 4. Звіт керівника практики студентів (завантажити)

Робоча програма

Завантажити робочу програму