Історія української літератури (40–50 роки ХХ століття)_035.01, 014.01

Тип: Нормативний

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
720професор ПРАЦЬОВИТИЙ ВолодимирФЛу-41, ФЛу-42, ФЛу-43, ФЛу-44, ФЛо-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
730ФЛу-41професор ПРАЦЬОВИТИЙ Володимир
ФЛу-42БОМКО Лілія
ФЛу-43доцент ЛЕГКА Орися
ФЛу-44доцент ЛЕГКА Орися
ФЛо-41професор ПРАЦЬОВИТИЙ Володимир

Опис курсу

Мета курсу. Об’єктивно і виважено висвітлити період 40-50-х років ХХ століття в історії української літератури, показати, як у складних умовах тоталітарного режиму проростали паростки української національної літератури, проявлялася її національна самобутність, відповідно до традицій, менталітету і світосприйняття.

Цілі курсу. Ознайомити студентів з літературним процесом 40-50 рр. ХХ століття, допомогти студентам засвоїти складний, об’ємний матеріал української літератури цього періоду та розібратися в суперечностях, зумовлених як об’єктивними, так і суб’єктивними факторами, показати досягнення та прорахунки письменників цього часу, виробити навики аналізу художнього тексту з позицій українського менталітету.

Рекомендована література

 1. Агєєва В. Жіночий простір. Феміністичний дискурс українського модернізму. – К., 2003.
 2. Агєєва В. Поетика парадокса: Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича. – К.: Факт, 2006.
 3. Астаф’єв О. Лірика української еміграції: еволюція стильових систем. – К., 1998. – 314 с.
 4. Багряний І. Під знаком Скорпіона: З творчої спадщини  письменника. Поезія, проза, публіцистика. – К., 1994.
 5. Багряний І. Публіцистика: Доп., ст., памфлети, рефлексії, есе. Друге видання. – К., 2006.
 6. Багряний І. Сад Гетсиманський. – К., 2001.
 7. Багряний І. Тигролови. Огненне коло. – К., 1996.
 8. Баклицький М. Нова релігійність Івана Багряного. – К., 2005.
 9. Барка В. Хліборобський Орфей, або Клярнетизм. – Мюнхен; Нью-Йорк, 1961.
 10. Бернадська Н. Українська література ХХ століття / Н. Бернадська. – К., 2002.
 11. Біляїв В. „На неокраянім крилі…” (Штрихи до літературних портретів західної діаспори). – Донецьк, 2003.
 12. Бойко Ю. Вибране. – Т. 1. – Мюнхен, 1971.
 13. Бондаренко Ю. Національна парадигма українського екзистенціоналізму // Слово і Час. –  № 6.
 14. Голубєва. І.Кочерга. – К., 1987.
 15. Гончар Олесь. Чим живемо. На шляхах до українського Відродження. – К., 1992.
 16. Гриневич В. У пошуках українського радянського патріотизму, або українство у лещатах малоросійства // Сучасність. – 2006. –  №  5-6.
 17. Гриценко В. «…Ніби ім’я печальне Марії» // Українська літературна
 18. газета. – 2016. – 5 серпня.
 19. 26. Гришко В. Серце «другого Володьки» і заборонена любов // Сосюра В. Засуджене й заборонене. –  Нью-Йорк, 1952.
 20. Гуменна Д. Діти Чумацького Шляху: Роман у 4-ох книгах. Друге видання. – Нью-Йорк, 1983.
 21. Ґроно нездоланих співців. – К., 1997.
 22. Войчишин Ю. „…Ярий крик і біль тужавий”: Поетична особистість Євгена Маланюка. – К., 1993.
 23. Державин В. Антологія української поезії. – Лондон, 1957.
 24. Державин В. Література і літературознавство (Вибрані теоретичні та літературно-критичні праці). – Івано-Франківськ, 2005.
 25. Державин В. Національна література як мистецтво (Мистецька мета і метода національної літератури) // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики. – К., 1994. – Кн. 3.
 26. Державин В. Три роки літературного життя на еміграції (1945-1947). – Мюнхен, 1948.
 27. Дзюба І. Література соціалістичного абсурду // Сучасність. – 2003. –    № 1.
 28. Довженко О. Господи, пошли мені сили : Щоденник, кіноповісті, оповідання, фольклорні записи, листи, документи. – Харків, 1994.
 29. Довженко і світ: Творчість О.Довженка в контексті світової культури. – К., 1984.
 30. Долинська С. Історизм і історіософія Яра Славутича // Визвольний шлях. – 2006. – кн.9.
 31. Домонтович В. Дівчина з ведмедиком. Болотяна лукроза. – К., 2000.
 32. Домонтович В. Доктор Серафікус. Без ґрунту. – К., 1999.
 33. Донцов Д. Дві літератури нашої доби. – Л., 1991.
 34. Дончик В. Український радянський роман: Рух ідей. – К., 1983.
 35. Жулинський М. Печаль душі і святість босоного дитинства // Довженко О. Зачарована Десна. Україна в огні. Щоденник (1941-1956). – К.,1995.
 36. Загоруйко В. Письменник Віктор Петров (В.Домонтович). – К., 1993.
 37. Захарчук І. Друга світова війна: досвід історії – досвід літератури // Слово і Час. –  2007. – № 6.
 38. Захарчук І. Міліарна стратегія соцреалізму. – Слово і Час. – 2006. –     № 10.
 39. Західна Україна під большевиками. Збірник матеріалів за редакцією Мілени Рудницької. – Нью-Йорк, 1958.
 40. Ільницький М. „На більшовицький стрій…” Літературне життя Львова 1939-1941 рр. // Дзвін. – 1998. –  № 1.
 41. Ільницький   М. Українська повоєнна еміграційна поезія. – Львів, 1995.
 42. Ільницький М. Утвердити в світі образ України. Українська поезія періоду МУРу // Дзвін. – 1996. – № 4.
 43. Ільницький М. У фокусі віддзеркалень. – Львів, 2005.
 44. Історія європейської ментальності. – Львів, 2004.
 45. Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. – К.,  1994. –
 1. Кн. 2. – Ч.1.
 1. Історія української літератури: У 2 т. – К.,1988. –  Т.2.
 2. Качуровський І. Для бою народжений // Сучасність. – 2006. – № 10.
 3. Клочек  Г. Поетика і психологія. – К., 1990.
 4. Клочек Р. Романи Івана Багряного „Тигролови” і „Сад Гетсиманський”. – Кіровоград, 1998.
 5. Ковалів Ю. Українська поезія першої половини  ХХ століття. –  К., 2000.
 6. Ковалів Ю. Художня хроніка великої трагедії (Українська література Другої світової війни). – К., 2004.
 7. Ковальчук О. До проблеми глибини естетичного аналізу твору („Зачарована Десна” О.Довженка ) // Дивослово. – 2002. –  №6.
 8. Кодак М. Викрадання людини ( психологізм „Саду Гетсиманського” Івана Багряного) // Слово і час. – 2005. – № 6.
 9. Коляда І. Володимир Сосюра / І. Коляда, Ю. Коляда. – Харків, 2015.
 10. Косач Ю. Еней і життя інших. – Мюнхен, 1947.
 11. Костенко А. Андрій Малишко. – К., 1987,
 12. Костюк Г. У світі ідей та образів.  –   Сучасність. –  1983.
 13. Коцюбинська М. Корозія таланту (болючі роздуми про поезію Павла Тичини і не тільки про неї) // Радянське літературознавство. – 1989. – № 11.
 14. Кошелівець І. Сучасна література в УРСР. – Б.М.: Вид-во Пролог, 1964.
 15. Кошелівець І. Олександр Довженко: Спроба творчої біографії. – Мюнхен, 1980.
 16. Кульчицький С. ХХ з’їзд КПРС – переломний пункт в історії радянського комунізму // Український історичний       журнал. – 2006. –  № 2.
 17. Куценко Л. „Dominus Маланюк: тло і постать”. – К., 2002.
 18. Лавріненко Ю. Іван Багряний – політичний діяч і письменник // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики. – К., 1994. – т.2.
 19. Лавріненко Ю. На шляхах синтези кларнетизму. – Накладом Української Вільної Академії Наук у Канаді, 1977.
 20. Лавріненко Ю. Розстріляне відродження. Антологія 1917- 1939 років. – Мюнхен; Париж, 1959.
 21. Лист у вічність. Спогади про Юрія Яновського. – К., 1980.
 22. Лущій С. Романи Івана Багряного „Тигролови” та „Сад Гетсиманський” за архівними матеріалами Юрія Лавріненка // Слово і час. – 2006. –      № 10.
 23. Мариненко Ю. Місія: проблеми національної ідентичності в українській прозі 40-50-х років ХХ століття. –  Кіровоград,2004.
 24. Мартиненко Ю. „Воєнна” проза І.Багряного („Людина біжить над прірвою”, „Огненне коло”) // Дивослово. – 2001. –  № 2.
 25. Масенко Л. Україна на переломі: національне і соціальне в повісті Тодося Осьмачки „Старший Боярин” // Урок української. – 2006. –      № 10.
 26. Мельник О. Він розвінчував сталінщину на 20 років раніше за Солженіцина. До 100-річчя Івана Багряного // Українська культура. – 2006. – № 10.
 27.  Мовна М. Нас об’єднала Ірина Вільде: (спільна праця над укладанням бібліографічного покажчика письменниці) / М. Мовна // Зап. Львів. нац. б-ки України імені В. Стефаника: зб. наук. праць. (НАН України. ЛННБ ім. В. Стефаника. – Львів, 2015. – Вип. 7 (23).
 28.  Мовна М. Один фрагмент з людського життя… // Дзвін. – 2017. – № 5.
 29.  Набитович І. Леонід Мосендз – лицар святого Ґрааля. Творчість письменника в контексті європейської літератури. – Дрогобич: Відродження, 2001.
 30. Надніпрянець В. На літературному базарі: Поезія, проза і публіцистика Івана Багряного. – Мюнхен; Нью-Йорк, 1963.
 31.  Нанашка: До 100-річчя від дня народження Ірини Вільде. – Львів, 2007.
 32. Нечуй-Левицький І. Українство на літературних позвах з Московщиною:Культоролог. Трактати.  / Упоряд М. Чорнопиского. 2-ге виправлене видання. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2005.
 33. Нові імена в програмі з української літератури. – К., 1993.
 34. Околітенко Н. Смак смерекової бруньки // Наука і суспільство. – 2016. – № 9-10.
 35.  Осьмачка Т. Поезії. – К, 1991.
 36. Осьмачка Т. Поезії. Повісті. Старший боярин. Ротонда душогубців. – К., 2002.
 37. Осьмачка Т. Романи. Старший боярин. План до двору. – К. ,1998.
 38. Павличко С. Теорія літератури. – К., 2002.
 39. Погрібний А. Олесь Гончар. Літературний портрет. – К., 1987.
 40. Погрібний А. Повернення Докії Гуменної // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики. – К., 1994. – Кн. 2.
 41. Поети „Нью-Йоркської групи”. Антологія / Упоряд. Текстів О.Г.Астаф’єва, А.О.Дністрового; Передм. О.Г.Астаф’єва. – Харків, 2003.
 42. Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму. Літературознавчі студії. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998.
 43. Поліщук Я. Поліфункціональність міфу в поетиці модернізму // Слово і Час. – 2001. – №  2.
 44. Поліщук Я. Формування ідентичності Уласа Самоука на тлі доби // Слово і час. – 2007. – № 6
 45. Потебня О. Мова. Національність. Денаціоналізація. – Нью-Йорк, 1992.
 46. Працьовитий В. Жанрово-стильові особливості сатиричної комедії „Генерал” Івана Багряного // Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. проф. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2007. Вип.22.
 47. Працьовитий В. Історична драма. – Львів, 2002.
 48. Працьовитий В. Національний характер в українській драматургії 20-х – початку 30-х років ХХ століття. – Львів, 2004.
 49. Патрікєєва Н. Щаслива зірка Ірини Вільде // Дніпро. – 2012. – № 5.
 50. Пристай-Прохасько М. Спогади про письменницю Ірину Вільде // Дзвін. 2010. – № 5-6.
 51. Про Олеся Гончара. Літературно-критичні статті, листи етюди. – К., 1978.
 52. Проза про життя інших. Юрій Косач: тексти, інтерпретації, коментарі. – К., 2003.
 53. Pеґенсбурґ К. Статті – спогади – документи. До історії української еміграції в Німеччині після другої світової війни. – Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1985.
 54. Руснак І. „Я був повний Україною…” Художня історіософія Уласа Самчука. – Вінниця, 2005.
 55. Рязанцева Т. Бранець вічності: аспекти поетичної творчості Олекси Степановича. – К., 2007.
 56. Савка М. Культ сонця у поезії О.Стефановича. – Літературознавчі зошити. – Львів, 2001. – Вип.1.
 57.  Самчук У. Велика література // МУР: Альманах. – 1946. – Зб.1.
 58. Самчук У. На коні білому. – Львів, 1999.
 59. Самчук У. На коні вороному. – Львів, 2000.
 60. Самчук У. OST. Трилогія. Том 1. Морозів хутір. – Тернопіль, 2005.
 61. Самчук У. Плянета  ДіПі. Нотатки й листи. – Вінніпег, Канада, 1979.
 62. Самчук У. Чого не гоїть вогонь. – К.,1994.
 63. Свербілова Т. П’єси Івана Кочерги та проблема визначення соцреалізму як власної культури // Слово і Час. – 2006. – №10.
 64. Семенчук І. Життєпис О.Довженка. – К.,1991.
 65. Семенчук І. Олесь Гончар – художник слова. – К.,1986.
 66. Семенчук І.Яновський Юрій. – К., 1990.
 67. Слабошпицький М. 25 поетів української діаспори. – К., 2006.
 68. Слабошпицький М. Загадка довгого мовчання (Леонід Лиман) // Київ. –  2006.  –  № 7-8.
 69. Слабошпицький М. Поет із пекла (Тодось Осмачка). – К., 2003.
 70. Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996.
 71. Слово про Олеся Гончара. – К., 1988.
 72. Сміт Ентоні Д. Національна ідентичність / Ентоні Д. Сміт. – К.,1994.
 73. Сорока П. Докія Гуменна. Літературний портрет. – Тернопіль, 2003.
 74. Стус В. Феномен доби (сходження на Голгофу слави).– К., 1993.
 75. Тарнавський О. Літературний Львів 1939 – 1944. – Львів, 1995.
 76. Теліга О. О краю мій… – К., 2006.
 77. Франко І. Інтернаціоналізм і націоналізм у сучасних літературах // І. Франко. Зібр. творів: У 50-ти т. – К., 1981. – Т. 31.
 78. Харкун В. „Митець у каноні”: Соцреалістична поезія Павла Тичини 1930-1960-х років // Слово і Час. – 2006. – № 10.
 79. Шерех Ю. Поза книжками і з книжок. – К.,1998.
 80. Шерех Ю. Третя сторожа. – К., 1993.
 81. Шерех Ю. Не для дітей. – Нью-Йорк, 1964.
 82. Штонь Г. Духовний простір української ліро-епічної прози. – К., 1998.

Яремчук І. Під знаком вогню. Генетичний контекст і естетична природа поезії УПА. – Л., 2006.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус