ЛЕГКА Орися

Посада: доцент кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-90

Електронна пошта: orysya.lehka@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Дослідження проблем літературного процесу 1920-1930-их рр. ХХ ст.  на материковій Україні і в еміграції. Філософія і психологія творчості. Феномен «розстріляного відродження».

Літературний процес 60-90-их рр. ХХ ст.: жанри, стилі, персоналії.

Іван Франко і літературні постаті 20-30-их рр.  ХХ ст.

Курси

Публікації

Публікації:

 1. Еротичний роман у віршах Н. Лівицької-Холодної // Дзвін. – 1995. – № 12. – С. 148-152
 2. Проблема самотності в інтимній ліриці Н. Лівицької-Холодної та А. Ахматової // Матеріали Міжнар. славістичної конф. пам’яті К. Трофимовича. – Л.: Літопис, 1998. – С. 168-174
 3. Франкові традиції у розвитку жанру інтимної лірики (про еротичну поезію Н. Лівицької-Холодної // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: М-ли Міжнар. наук. конф. – Л.: Світ, 1998. – С. 381-384
 1. Осмислення самотності як шляху до Бога в пізній поезії Н. Лівицької-Холодної // М-ли Міжнар. наук. конф. «Харків 30-40-х років ХХ ст.»: До ювілею проф. Ю. Бойка-Блохина. – Х., 1998. С. 112-116
 2. Сад любови моєї (Проблема філософії кохання в поезії Н. Лівицької-Холодної) // Л., 1998. – 48 с.
 3. Червоне і чорне (Новаторство поетики еротичного Н. Лівицької-Холодної) // Л., 1999. – 41 с.
 4. Проблема самотності у творчості Н. Лівицької-Холодної // Л., 1999. – 42 с.
 5. Еротичний роман у віршах Н. Лівицької-Холодної. Автореф. дис. … канд. філол. наук. – 10. 01. 01. – укр. літ. – ЛНУ ім. Івана Франка // Л., 1999. – 17 с.
 6. Збірка «Вогонь і попіл» Н. Лівицької-Холодної як нове явище в українській літературі // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Зб. наук. праць Міжнар. наук. конф., присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри укр. словесності у Львівському ун-ті. – Л., 2000. – Част. 2. – С. 653-660.
 7. Поезії у стилі макото Н. Лівицької-Холодної // Літературознавчі зошити. – Л., 2001. Вип. 1. – С. 175-182.
 8. Етико-психологічний аспект проблеми самотності в поезії Н. Лівицької-Холодної // «З його духа печаттю…»: Зб. наук. праць на пошану І. Денисюка. – Л., 2001. – Част. 1. – С. 191-196.
 9. Лівицька-Холодна Наталя // Довідник з історії України: А-Я. – К.: Генеза, 2001. – С. 414-415.
 10. Чернявський Микола Федорович // Довідник з історії України: А-Я. – К.: Генеза, 2001. – С. 1046-1047.
 11. «Я серцю сказала: не плач, люби»: (Кохання як філософська проблема в поезії Н. Лівицької-Холодної // Українське літературознавство. – Л., 2002. – Вип. 65.– С. 123-133.
 12. «Вільгельм Телль»: психоаналітичний експеримент І. Франка // Тези доповідей ХV наук. франківської конф. – Л., 2001.
 13. Від еротичної афектації до філософської рецепції (до проблеми світоглядної еволюції Н. Лівицької-Холодної // Вісник Львівського університету / Серія філологічна. – Л., 2004. – Вип. 35. – С. 430-440.
 14. Збірка «Вогонь і попіл» і українська еротична поезія: минулий досвід і сучасний контекст // Українське літературознавство. – Л., 2006. – Вип. 67. – С. 37-45.
 15. Варіації образу місяця в поезії Н. Лівицької-Холодної // Вісник Львівського університету. – Л., 2007. – Вип. 39 – Част. 1. – С. 87-100.
 16. Життя – це любов (Еротичний роман у віршах Наталі Лівицької-Холодної). – Л., 2007. – 240 с.
 1. Астральні образи в поезії І. Франка // Іван Франко – дух, наука, думка, воля (до 150-річчя від дня народження) : М-ли Міжнар. наук. Конгрессу. – Л., 2008. – Т. 1. – С. 640-651.
 2. Рецензія на методичний посібник І. Костюк «Міфологія давньої Індії» // Костюк І. Міфологія давньої Індії. – Л., 2008. – С. 2c.
 3. Рецензія на методичний посібник І. Костюк «Міфологія давньої Месопотамії» // Костюк І. Міфологія давньої Месопотамії. – Л., 2008. – 2c.
 4. Рецензія на методичний посібник І. Костюк «Міфологія давнього Єгипту» // Костюк І. Міфологія давнього Єгипту. – Л., 2008. – 2c.
 1. «Чистим світлим дотиком пера…» // Цар Ю. Відлуння незабутої любові. – Л.: Аверс, 2009. – С. 3-4.
 2. «Заснули райдуги у теплоті твого волосся»: Особливості інтимної поезії Романа Бабовала // Парадигма: Зб. наук. праць. – Л., 2011. – Вип. 6. – С. 161-172.
 3. Філософсько-релігійні грані поезії Н. Лівицької-Холодної // Українське літературознавство. – Л., 2010. – Вип. 69. – С. 85-93.
 4. Інтимний текст Романа Бабовала: Спроба осягнення коду // Українське літературознавство. – Л., 2010. – Вип. 71. – С.91-100.
 5. «Шалений місяць – мрійний тенор веде містичну пісню тьми»: «місячний» міф Н. Лівицької-Холодної та Б. І. Антонича // «Мистецтво творять шал і розум»: Творчість Б. І. Антонича: рецепції та інтерпретації: Зб. наук. праць. -Л., 2011. – С. 95-120.
 6. Творчі стосунки І. Франка та О. Левицького: нотатки до короткої історії // Вісник Львівського університету. – Л., 2011. – Вип. 55. – С. 161-168.
 7. «Я в країні вишневій зросла – дівча з золотою косою…» (До 110-річчя від дня народження Н. Лівицької-Холодної // Слово і час. – 2012. – № 11. – С. 16-24.
 8. Карманський Петро // ENCYCLOPEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка: В 2 томах: А-К. – Л.: ЛНУ, 2011. – Т. 1. – С. 586.
 9. І. Світличний – поет-шістдесятник // Сучасна філологія в національному відродженні: М-ли звітної наук. конф. викладачів, аспірантів, студентів, присвяченої пам’яті проф. Т. Комаринця. – Л.: ЛДУ, 1994. – С. 100-101.
 10. «До Тебе я в своїй скорботі прибігаю…»: комплекс Іова в поезії Н.Лівицької-Холодної» // Українська філологія: традиції та сучасність. Збірник наукових праць: До 160-річчя заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. – Львів, 2013. – Вип. 14. – Ч. 1. – С. 260-268.
 11. Грабович Іларіон Михайлович // Франківська енциклопедія: У 7 томах. – Львів: Світ, 2017. – Т. 1: А-Ж. Серія «Іван Франко і нова українська література. Попередники та сучасники. – С. 427-428.
 12. «Виростала я на землі, що від Бога…»: життєтворча сильвета Наталі Лівицької-Холодної // Дивослово – 2014. – № 12. – С. 43-51.
 13. [Біограма] // Євангеліє від Тараса: Промови та доповіді на Шевченківському вечорі у Львівському університеті. – Львів, 2014. – С. 133.
 14. Яремчук Ірина Володимирівна // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: В 2 томах. – Л.: ЛНУ, 2014. – Т. 2: К-Я. – С. 785.
 1. Рецензія на навчальну програму вибіркової дисципліни «Стилістика усного і письмового мовлення» для підготовки бакалавра за спеціальністю 053 «Практична психологія». – Львів: ЛДУ УБЖД, 2017.
 2. Рецензія на навчальну програму вибіркової дисципліни «Риторика» за спеціальностями: 053 «Практична психологія», 231 «Соціальна робота», 035 «Філологія. Переклад», 275 «Транспортні технологія», 125 «Кібербезпека».- Львів: ЛДУ УБЖД, 2017.
 3. Рецензія на навчальну програму нормативної дисципліни «Практичний курс української мови та редагування» для підготовки бакалавра за спеціальністю 035 «Філологія. Переклад (англо-український)». – Львів: ЛДУ УБЖД, 2017.
 4. Рецензія на навчальну програму нормативної дисципліни «Українська мова і культура». – Львів: ЛДУ УБЖД, 2017.
 5. Рецензія на навчальну програму вибіркової дисципліни «Культура ділового спілкування». – Львів: ЛДУ УБЖД, 2017.
 6. Рецензія на навчальну програму нормативної дисципліни «Ведення професійних документів» для підготовки бакалавра за спеціальністю 231 «Соціальна робота». – Львів: ЛДУ УБЖД, 2017.
 7. Різдвяно-новорічне оповідання в українській прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Іван Денисюк: не попіл слів, а серця жар…: Зб. наук. праць та матеріалів / Серія «Українська філологія: Школи. Постаті. Проблеми. – Львів, 2017. – Вип. 17. – С. 91-101.
 8. Іван Франко й різдвяно-новорічне оповідання кінця ХІХ – початку ХХ ст. // «Я єсть пролог…»: Матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22–24 вересня 2016 р.): У 2 т. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. Т. 1. С. 653-662.
 9. Літературні угруповання міжвоєнного періоду: Методичні рекомендації та план лекційний і практичних занять для магістрантів українського відділення філологічного факультету. – Львів: ЛНУ, 2006. – 22 с.
 10. Легка О. Франкові “Уваги над пастирським посланням Митрополита Андрея Шептицького “О квестії соціальній” // Українське літературознавство, 2020. № 85. С. 1-10.

Біографія

Народилася 10 лютого 1970 року у м. Львові. У 1987-1992 рр. навчалася на філологічному факультеті Львівського державного університету ім. Івана Франка. Отримала диплом з відзнакою. Закінчила аспірантуру при Львівському державному університеті (заочна форма). У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Еротичний роман у віршах Наталі Лівицької-Холодної» (спеціальність 10.01.01 – українська література). Отримала диплом кандидата філологічний наук (ДК № 003554), згодом (2007) атестат доцента (12ДЦ № 016782). У 2007 році вийшла друком монографія «Життя – це любов. Еротичний роман у віршах Наталі Лівицької-Холодної» (Львів, 2007). Активно займається проблемами української літератури 20-30-их рр. ХХ ст. На основі наукових досліджень уклала і видала методичні рекомендації для магістрантів українського відділення філологічного факультету «Літературні угруповання міжвоєнного періоду» (Львів, 2006). У колі наукових зацікавлень – проблеми еміграційної літератури означеного періоду, а також літературні персоналії і явища періоду 40-50-их та 60-90-их рр. ХХ ст. Крім того, вивчала літературні контакти і взаємовпливи (зокрема, творчість І Франка та письменників 20-30-их рр. ХХ ст.). Це оприявнено в багатьох наукових статтях та матеріалах.

Неодноразово рецензувала методичні посібники та навчальні програми науковців інших навчальних закладів.

Була другим опонентом на захисті кандидатської дисертації І.Зелененької «Образна система лірики Тараса Мельничука» (лютий, 2009). Рецензувала ряд кандидатських і докторських дисертацій.

Нині доцент кафедри української літератури імені акад. М. Возняка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!