Історія української літератури (40–50 роки ХХ століття)_035.09, 035.10, 035 л

Тип: Нормативний

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72.5Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
720доцент КРУПАЧ МиколаФЛл-41, ФЛт-41, ФЛф-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
720ФЛл-41доцент ЛЕГКА Орися
ФЛт-41БОМКО Лілія
ФЛф-41БОМКО Лілія

Опис курсу

Мета курсу полягає у системному, послідовному та об’єктивному висвітленні історії української літератури 1940-1950 років, враховуючи ідеологічні та історично-політичні протистояння, що супроводжували творчість окремих письменників цього періоду, зокрема, у непростих умовах тоталітарного режиму.

 

 • Завдання:
 • Ознайомити студентів з основними надбання української літератури 1940–1950 років. допомогти їм осмислити суперечності, зумовлені як об’єктивними, так і суб’єктивними факторами тогочасної історії, проілюструвати досягнення та прорахунки письменників цього періоду.
 • Розкрити суспільно-історичні фактори, що впливали на життєвий шлях та творчість письменників цього періоду.
 • Окреслити географію українських літературно-мистецьких центрів 1940–1950 років та виокремити ідеологічні вектори творчої продукції їх авторів.
 • Представити ідейно-політичну розшарованість українського суспільства 1940-1950 років, що впливала як на долю окремих письменників, так і на їхню творчість.
 • Подати загальну характеристику творчості окремих авторів.
 • Виробити навики аналізу художнього тексту з національно-державницьких позицій літературного критика.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • специфіку розвитку літературного процесу 1940–1950 років;
 • культурно-історичні умови формування літературного руху того періоду;
 • ідеологічно-естетичні основи творчості літературних об’єднань чи окремих авторів;
 • жанрово-тематичне різноманіття літератури 1940–1950 років;
 • основних представників тогочасного літературного процесу.

 

вміти:

 • орієнтуватися в творчому доробку найвизначніших письменників того часу;
 • аналізувати та оцінювати художні тексти з національно-державницьких позицій;
 • визначити основні ідейно-політичні тенденції 1940–1950 років, що впливали на творчість письменника;
 • орієнтуватися в базових світоглядних засадах окремих авторів, зокрема, пропагованих у їхніх творах;
 • аналізувати поетичні, прозові, драматичні та мемуарні тексти української літератури того періоду (історія написання, ідеологічно-ідейна спрямованість, тематика, проблематика, поетика тощо);
 • пояснювати головні ідеологічно-естетичні концепти твору;
 • інтерпретувати твори 1940–1950 років у контексті історико-культурних зв’язків (чи заперечень) із літературою інших періодів.

 

 

Рекомендована література

 1. Агєєва В. Поетика парадокса: Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича. – К.: Факт, 2006.
 2. Андріанова Н.М. Іван Кочерга. Літературний портрет. – К., 1963.
 3. Астаф’єв О. Лірика української еміграції: еволюція стильових систем. – К., 1998. – 314 с.
 4. Бабишкін О.К. Юрій Яновський. – К., 1957.
 5. Багряний І. Під знаком Скорпіона: З творчої спадщини письменника. Поезія, проза, публіцистика. – К., 1994.
 6. Багряний І. Публіцистика: Доп., ст., памфлети, рефлексії, есе. Друге видання. – К., 2006.
 7. Багряний І. Сад Гетсиманський. – К., 2001.
 8. Багряний І. Тигролови. Огненне коло. – К., 1996.
 9. Баклицький М. Нова релігійність Івана Багряного. – К., 2005.
 10. Бернадська Н. Українська література ХХ століття. – К., 2002.
 11. Бисикало С. Максим Рильський. Літературний портрет. – К., 1962.
 12. Біляїв В. „На неокраянім крилі…” (Штрихи до літературних портретів західної діаспори). – Донецьк, 2003.
 13. Бойко Ю. Вибране. – Т. 1. – Мюнхен, 1971.
 14. Бондаренко Ю. Національна парадигма українського екзистенціоналізму // Слово і Час. – № 6.
 15. Войчишин Ю. “…Ярий крик і біль тужавий”: Поетична особистість Євгена Маланюка. – К.: Либідь, 1993.
 16. Войчишин Ю. Іван Багряний. Літературно-біографічна студія. – Вінніпеґ, 1968.
 17. Володимир Сосюра: Життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях. – К., 1978.
 18. Гаврильченко О.С., Коваленко А.П. Штрихи до літературного портрета Івана Багряного // Багряний І. Сад Гетсиманський: Роман. – К.: Дніпро, 1992.
 19. Голос ніжності і правди: Спогади про Володимира Сосюру. – К.: Дніпро, 1968.
 20. Голубєва З. Іван Кочерга. – К., 1981.
 21. Гончар Олесь. Чим живемо. На шляхах до українського Відродження. – К., 1992.
 22. Грабович Г. У пошуках великої літератури. – Київ, 1993.
 23. Гриневич В. У пошуках українського радянського патріотизму, або українство у лещатах малоросійства // Сучасність. – 2006. – № 5-6.
 24. Гриценко В. «…Ніби ім’я печальне Марії» // Українська літературна газета. – 2016. – 5 серпня.
 25. Гришко В.І. Серце “другого Володьки” і заборонена любов // Заборонений Сосюра (Вибране з творів). – Луцьк: Надстир’я, 1992.
 26. Гуменна Д. Діти Чумацького Шляху: Роман у 4-ох книгах. Друге видання. – Нью-Йорк, 1983.
 27. Ґроно нездоланих співців: Літ. портрети укр. письменників ХХ ст. – К.: Укр. письменник, 1997.
 28. Дем’янівська Л.С. Андрій Малишко: Життя і творчість. – К., 1983.
 29. Державин В. Антологія української поезії. – Лондон, 1957.
 30. Державин В. Література і літературознавство (Вибрані теоретичні та літературно-критичні праці). – Івано-Франківськ, 2005.
 31. Державин В. Національна література як мистецтво (Мистецька мета і метода національної літератури) // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики. – К., 1994. – Кн. 3.
 32. Державин В. Три роки літературного життя на еміграції (1945-1947). – Мюнхен, 1948.
 33. Дзюба І. Література соціалістичного абсурду // Сучасність. – 2003. – № 1.
 34. Довженко і світ: Творчість О.Довженка в контексті світової культури. – К., 1984.
 35. Довженко О. Господи, пошли мені сили: Щоденник, кіноповісті, оповідання, фольклорні записи, листи, документи. – Харків, 1994.
 36. Домонтович В. Дівчина з ведмедиком. Болотяна лукроза. – К., 2000.
 37. Домонтович В. Доктор Серафікус. Без ґрунту. – К., 1999.
 38. Донцов Д. Дві літератури нашої доби. – Л., 1991.
 39. Дончик В. Український радянський роман: Рух ідей. – К., 1983.
 40. Дузь І.М. Остап Вишня. Літературний портрет. – К., 1962.
 41. Живий Остап Вишня. – К., 1966.
 42. Жулинський М. Із забуття – в безсмертя (сторінки призабутої спадщини). – К.: Дніпро, 1990.
 43. Жулинський М. Печаль душі і святість босоного дитинства // Довженко О. Зачарована Десна. Україна в огні. Щоденник (1941-1956). – К.,1995.
 44. Жулинський М.Г. У світлі віри. Голодомор в Україні та роман В.Барки “Жовтий князь” // В.Барка. Жовтий князь: Роман. – К.: Дніпро, 1991.
 45. Загоруйко В. Письменник Віктор Петров (В.Домонтович). – К., 1993.
 46. Захарчук І. Друга світова війна: досвід історії – досвід літератури // Слово і Час. – 2007. – № 6.
 47. Захарчук І. Міліарна стратегія соцреалізму. – Слово і Час. – 2006. – № 10.
 48. Західна Україна під большевиками. Збірник матеріалів за редакцією Мілени Рудницької. – Нью-Йорк, 1958.
 49. Зуб І.В. Остап Вишня. Літературний портрет. – К.: Дніпро, 1989.
 50. Ільницький М. „На більшовицький стрій…” Літературне життя Львова 1939-1941 рр. // Дзвін. – 1998. – № 1.
 51. Ільницький М. Від “Молодої Музи” до “Празької школи”. – Львів, 1995.
 52. Ільницький М. У фокусі віддзеркалень. – Львів, 2005.
 53. Ільницький М. Українська повоєнна еміграційна поезія. – Львів, 1995.
 54. Ільницький М. Утвердити в світі образ України. Українська поезія періоду МУРу // Дзвін. – 1996. – № 4.
 55. Історія європейської ментальності. – Львів, 2004.
 56. Історія української літератури XX століття: У 2-х кн. – К.: Либідь, 1994. – Кн. 2. – Ч.1.
 57. Історія української літератури XX століття: У 2-х кн. – К.: Либідь, 1998. – Кн. 2.
 58. Качуровський І. Для бою народжений // Сучасність. – 2006. – № 10.
 59. Килимник О.В. Юрій Яновський. Життя і творча діяльність. – К., 1957.
 60. Клочек Г. Поетика і психологія. – К., 1990.
 61. Клочек Р. Романи Івана Багряного „Тигролови” і „Сад Гетсиманський”. – Кіровоград, 1998.
 62. Клочек Г. Ранній Павло Тичина. Біографічний нарис, тексти. Інтерпретація та методичний супровід. Навчальний посібник з історії української літератури першої половини ХХ ст. – Харків: Мачулін, 2021. – 112 с.
 63. Клочек Г. Євген Маланюк: «Проза» поета. – К.: Укр. пріоритет, 2019. – 264 с.
 64. Клочек Г. Синергія літературного твору Навчальний посібник з теорії літературного твору. – Дніпро: «Середняк Т. К.», 2020. – 240 с.
 65. Ковалів Ю. Українська поезія першої половини ХХ століття. – К., 2000.
 66. Ковалів Ю. Художня хроніка великої трагедії (Українська література Другої світової війни). – К., 2004.
 67. Ковалів Ю.Українська поезія першої половини ХХ століття. – К., 2000.
 68. Ковальчук О. До проблеми глибини естетичного аналізу твору („Зачарована Десна” О.Довженка ) // Дивослово. – 2002. – №6.
 69. Кодак М. Викрадання людини ( психологізм „Саду Гетсиманського” Івана Багряного) // Слово і час. – 2005. – № 6.
 70. Коляда І., Коляда Ю. Володимир Сосюра. – Харків, 2015.
 71. Корнієнко І.С. Олександр Довженко. – К.: Наук. думка, 1978.
 72. Косач Ю. Еней і життя інших. – Мюнхен, 1947.
 73. Костенко А. Андрій Малишко. – К., 1987,
 74. Костюк Г. У світі ідей та образів. – Сучасність, 1983.
 75. Коцюбинська М. Корозія таланту (болючі роздуми про поезію Павла Тичини і не тільки про неї) // Радянське літературознавство. – 1989. – № 11.
 76. Кошелівець І. Олександр Довженко: Спроба творчої біографії. – Мюнхен, 1980.
 77. Кошелівець І. Сучасна література в УРСР. – Б.М.: Вид-во Пролог, 1964.
 78. Крупач М. Самчук У. На білому коні. Спогади / Літопис Червоної Калини. Історико-літературний часопис. № 10-12 (97-99). Львів, 1999 // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 35-36. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2000. С. 677-680.
 79. Кузякіна Н.Б. Драматург Іван Кочерга. – К., 1968.
 80. Кульчицький С. ХХ з’їзд КПРС – переломний пункт в історії радянського комунізму // Український історичний журнал. – 2006. – № 2.
 81. Куценко Л. Dominus Маланюк: тло і постать. – Київ: Просвіта, 2002.
 82. Куценко М. Сторінки життя і творчості О. П. Довженка. – К., 1975.
 83. Лавріненко Ю. Іван Багряний – політичний діяч і письменник // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики. – К., 1994. – т.2.
 84. Лавріненко Ю. На шляхах синтези кларнетизму. – Накладом Української Вільної Академії Наук у Канаді, 1977.
 85. Лавріненко Ю. Розстріляне відродження. Антологія 1917- 1939 років. – Мюнхен; Париж, 1959.
 86. Лист у вічність. Спогади про Юрія Яновського. – К., 1980.
 87. Лущій С. Романи Івана Багряного „Тигролови” та „Сад Гетсиманський” за архівними матеріалами Юрія Лавріненка // Слово і час. – 2006. – № 10.
 88. Максим Рильський. Життя  і  творчість  у документах,  фотографіях, ілюстраціях. – К., 1976.
 89. Малишкові дороги. Спогади про А.Малишка. – К.: Дніпро, 1975.
 90. Мартиненко Ю. „Воєнна” проза І.Багряного („Людина біжить над прірвою”, „Огненне коло”) // Дивослово. – 2001. – № 2.
 91. Мартиненко Ю. Місія: проблеми національної ідентичності в українській прозі 40-50-х років ХХ століття. – Кіровоград, 2004.
 92. Масенко Л. Україна на переломі: національне і соціальне в повісті Тодося Осьмачки „Старший Боярин” // Урок української. – 2006. – № 10.
 93. Мельник О. Він розвінчував сталінщину на 20 років раніше за Солженіцина. До 100-річчя Івана Багряного // Українська культура. – 2006. – № 10.
 94. Мовна М. Нас об’єднала Ірина Вільде: (спільна праця над укладанням бібліографічного покажчика письменниці) / М. Мовна // Зап. Львів. нац. б-ки України імені В. Стефаника: зб. наук. праць. (НАН України. ЛННБ ім. В. Стефаника. – Львів, 2015. – Вип. 7 (23).
 95. Мовна М. Один фрагмент з людського життя… // Дзвін. – 2017. – № 5.
 96. Моренець В. Володимир Сосюра. – К.: Дніпро, 1990.
 97. Муза любові й боротьби: Укр. поезія празької школи / Упоряд., стаття й приміт. М.Неврлого. – К.: Укр. письменник, 1995.
 98. Набитович І. Леонід Мосендз – лицар святого Ґрааля. Творчість письменника в контексті європейської літератури. – Дрогобич: Відродження, 2001.
 99. Надніпрянець В. На літературному базарі: Поезія, проза і публіцистика Івана Багряного. – Мюнхен; Нью-Йорк, 1963.
 100. Нанашка: До 100-річчя від дня народження Ірини Вільде. – Львів, 2007.
 101. Новиченко Л. Поетичний світ Максима Рильського (1941-1964). – К.: Інтел, 1993.
 102. Осьмачка Т. Поезії. – К, 1991.
 103. Осьмачка Т. Поезії. Повісті. Старший боярин. Ротонда душогубців. – К., 2002.
 104. Осьмачка Т. Романи. Старший боярин. План до двору. – К. ,1998.
 105. Павличко С. МУР як епоха і як дискурс // Дискурс модернізму в українській літературі. – К.: Либідь, 1997.
 106. Павличко С. Теорія літератури. – К., 2002.
 107. Панченко В. Юрій Яновський: Життя і творчість. – К.: Дніпро, 1988.
 108. Патрікєєва Н. Щаслива зірка Ірини Вільде // Дніпро. – 2012. – № 5.
 109. Погрібний А. Олесь Гончар. Літературний портрет. – К., 1987.
 110. Погрібний А. Повернення Докії Гуменної // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики. – К., 1994. – Кн. 2.
 111. Поети „Нью-Йоркської групи”. Антологія / Упоряд. Текстів О.Г.Астаф’єва, А.О.Дністрового; Передм. О.Г.Астаф’єва. – Харків, 2003.
 112. Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму. Літературознавчі студії. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998.
 113. Поліщук Я. Поліфункціональність міфу в поетиці модернізму // Слово і Час. – 2001. – № 2.
 114. Поліщук Я. Формування ідентичності Уласа Самоука на тлі доби // Слово і час. – 2007. – № 6
 115. Полум’яне життя: Спогади про Олександра Довженка. – К., 1973.
 116. Працьовитий В. Жанрово-стильові особливості сатиричної комедії „Генерал” Івана Багряного // Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. проф. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2007. Вип.22.
 117. Працьовитий В. Історична драма. – Львів, 2002.
 118. Працьовитий В. Національний характер в українській драматургії 20-х – початку 30-х років ХХ століття. – Львів, 2004.
 119. Пристай-Прохасько М. Спогади про письменницю Ірину Вільде // Дзвін. 2010. – № 5-6.
 120. Про Олеся Гончара. Літературно-критичні статті, листи етюди. – К., 1978.
 121. Про Остапа Вишню. Спогади. – К., 1989.
 122. Проза про життя інших. Юрій Косач: тексти, інтерпретації, коментарі. – К., 2003.
 123. Руснак І. „Я був повний Україною…” Художня історіософія Уласа Самчука. – Вінниця, 2005.
 124. Рязанцева Т. Бранець вічності: аспекти поетичної творчості Олекси Степановича. – К., 2007.
 125. Савка М. Культ сонця у поезії О.Стефановича. – Літературознавчі зошити. – Львів, 2001. – Вип.1.
 126. Салига Т. Вогнем пречистим [Є.Маланюк]. – Львів: Світ, 1997.
 127. Салига Т. У космічній гармонії [В.Барка] // Продовження: Літ.-критич. студії. – Львів: Каменяр, 1991.
 128. Самчук У. OST. Трилогія. Том 1. Морозів хутір. – Тернопіль, 2005.
 129. Самчук У. Велика література // МУР: Альманах. – 1946. – Зб.1.
 130. Самчук У. На білому коні. Спогади. – Львів: Літопис Червоної Калини, 1999.
 131. Самчук У. На коні вороному. Спогади. – Львів: Літопис Червоної Калини, 2000.
 132. Самчук У. Плянета ДіПі. Нотатки й листи. – Вінніпег, Канада, 1979.
 133. Самчук У. Чого не гоїть вогонь. – К.,1994.
 134. Свербілова Т. П’єси Івана Кочерги та проблема визначення соцреалізму як власної культури // Слово і Час. – 2006. – №10.
 135. Семенчук І. Життєпис Олександра Довженка. – К.: Молодь, 1991.
 136. Семенчук І. Олесь Гончар – художник слова. – К.,1986.
 137. Семенчук І. Юрій Яновський: Життя і творчість. – К., 1990.
 138. Слабошпицький М. 25 поетів української діаспори. – К., 2006.
 139. Слабошпицький М. Загадка довгого мовчання (Леонід Лиман) // Київ. – 2006. – № 7-8.
 140. Слабошпицький М. Поет із пекла (Тодось Осмачка). – К., 2003.
 141. Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996.
 142. Сорока П. Докія Гуменна. Літературний портрет. – Тернопіль, 2003.
 143. Старинкевич Є. Драматургія Івана Кочерги. К.: Мистецтво, 1947.
 144. Стус В. Феномен доби (сходження на Голгофу слави).– К., 1993.
 145. Тарнавський О. Літературний Львів 1939 – 1944. – Львів, 1995.
 146. Теліга О. О краю мій… – К., 2006.
 147. Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики. У 4-х кн. – К.: Рось, 1994 – 1995.
 148. Улас Самчук: Дослідження, бібліографія. – Рівне, 1994.
 149. Харкун В. „Митець у каноні”: Соцреалістична поезія Павла Тичини 1930-1960-х років // Слово і Час. – 2006. – № 10.
 150. Шерех Ю. Не для дітей. – Нью-Йорк, 1964.
 151. Шерех Ю. Поза книжками і з книжок. – К.,1998.
 152. Шерех Ю. Третя сторожа. – К., 1993.
 153. Штонь Г. Духовний простір української ліро-епічної прози. – К., 1998.
 154. Яремчук І. Під знаком вогню. Генетичний контекст і естетична природа поезії УПА. – Л., 2006.

 

 

ХV.ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ.

 

 1. http://www.litopysupa.com.
 2. banderivets. org. ua
 3. org.ua
 4. е-архів
 5. http://chtyvo.org.ua/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус